Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Bezpieczeństwo obiektów infrastruktury krytycznej – konferencja GUNB

Powrót

Konferencja zatytułowana: Wyzwania Inżynierii bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej, odbyła się 13 września. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji, które na co dzień zajmują się tą problematyką.

"Naszym instytucjom szczególnie zależy na bezpieczeństwie obiektów infrastruktury krytycznej. To obiekty strategiczne w sytuacjach zagrożenia wewnętrznego czy zewnętrznego. Są ważnym elementem obronności naszego kraju, a zadania związane z ich odpowiednim utrzymaniem są trudne i odpowiedzialne. Na co dzień nie mamy wspólnej przestrzeni, która pozwoliłaby nam na przyjrzenie się temu zagadnieniu. A nasze współdziałanie w tym wspólnym interesie, jakim jest bezpieczeństwo, jest niezwykle potrzebne" - powiedziała Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podczas otwarcia konferencji.

Główne założenie 

Celem konferencji było zgromadzenie przedstawicieli służb i jednostek, do których zadań należy zapewnienie i zabezpieczenie bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej. Wydarzenie zgromadziło wielu gości z całej Polski, którzy reprezentowali służby mundurowe, urzędy centralne, środowisko akademickie i administrację budowlaną.

Konferencja miała na celu stworzenie platformy do wymiany opinii i poglądów, a także podzielenie się wiedzą podczas tematycznych prezentacji.

Zakres tematyczny

Do zaprezentowania tematów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej zaproszeni zostali eksperci z Akademii Pożarnictwa, Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 

Omówione zostały tematy z zakresu:

  • współczesnego ujęcia ochrony infrastruktury krytycznej
  • ciągłości działania infrastruktury krytycznej z perspektywy funkcji i zadań ochrony ludności
  • istniejących zagrożeń środowiskowych (chemicznym, promieniotwórczym, przemysłowym oraz militarnym) zagrażających ludziom i mieniu
  • regulacji dotyczących budowli ochronnych w odniesieniu do prac legislacyjnych w zakresie przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych
  • zastosowania budownictwa specjalnego w aspektach militarnych i cywilnych
  • głównych elementów konstrukcyjnych schronów i ukryć
  • specyfiki działania i zadań instalacji w obiektach schronowych.

Konferencja zakończyła się dyskusją, wymianą wniosków i spostrzeżeń zebranych podczas całego dnia.