Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Analiza wyników badań styropianów

Powrót
Analiza wyników badań styropianów

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego publikuje wyniki badań próbek wyrobów budowlanych zleconych przez organy nadzoru budowlanego. Szczególną uwagę zwracamy na wyroby budowlane, których próbki nie spełniają deklarowanych przez producenta właściwości użytkowych wyrobu.

Jednym z takich wyrobów są płyty styropianowe – wyrób objęty zharmonizowaną specyfikacją techniczną EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

W latach 2018-2020 organy nadzoru budowlanego objęły badaniami wyroby 46 producentów. W przypadku ośmiu producentów badaniami objęto co najmniej 8 próbek wyrobów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że odsetek wyników badań negatywnych w tej grupie – wynosił między 30% a 83%.

W przypadku wyrobów budowlanych producenta STB Koncept Sp. z o.o., w analizowanym okresie, 83% zbadanych próbek wskazywało na niespełnienie deklarowanych przez producenta właściwości użytkowych (co najmniej jedna ze zbadanych właściwości nie była zgodna z zadeklarowaną przez producenta). W 2020 r. badania 10 próbek wyrobów tego producenta (w tym 4 próbek kontrolnych) wykazały, że 90% nie spełniało zadeklarowanych właściwości.

Również zlecone w roku 2021 r. badania 3 próbek kontrolnych nie potwierdziły deklarowanych przez producenta właściwości użytkowych.

29 października 2021 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zgłosił sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby ten przeanalizował, czy zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania wobec STB Koncept sp. z o.o.

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/probki.