Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Wykaz jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen technicznych

Powrót

Zgodnie z art. 9 ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, z późn. zm.), Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi wykaz jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen technicznych oraz zamieszcza go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Krajowe oceny techniczne są wydawane, zmieniane, przedłużane i uchylane przez:

 • Jednostki oceny technicznej (JOT) wyznaczone, zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, do wydawania europejskich ocen technicznych, tj.:
 1. Instytut Techniki Budowlanej
  w Warszawie
  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
  www.itb.pl
   
 2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  w Warszawie
  ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
  www.ibdim.pl
   
 3. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  w Warszawie
  ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa
  www.icimb.pl
   
 4. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
  ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
  www.imbigs.pl
   
 5. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
  im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
  w Józefowie
  ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów
  www.cnbop.pl
   

Zakres właściwości jednostek oceny technicznej (JOT) w odniesieniu do wydawania, zmieniania, przedłużania i uchylania krajowych ocen technicznych jest określony zakresem właściwości tych jednostek do wydawania europejskich ocen technicznych.

 • Krajowe jednostki oceny technicznej wyznaczone, zgodnie z art. 9 ust. 11 ustawy o wyrobach budowlanych, do wydawania krajowych ocen technicznych, tj.:
 1. Instytut Kolejnictwa
  w Warszawie
  ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
  www.ikolej.pl
   
 2. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
  w Krakowie,
  ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
  www.inig.pl
   
 3. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
  w Falentach
  Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
  www.itp.edu.pl