Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Ruch budowlany

Powrót

W ramach programu badań statystyki publicznej analizujemy dane w zakresie:

  • liczby obiektów budowlanych przekazanych do użytkowania,
  • liczby wydanych nakazów rozbiórek obiektów budowlanych.

W ramach badań własnych analizujemy dane dotyczące: liczby wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.

Opracowania dotyczące ruchu budowlanego publikujemy na stronie internetowej Urzędu.

Realizujemy obowiązek zawarty w art. 18a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) i udostępniamy link do strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Tam też znajdują się formularze GUNB-1 i GUNB-2

http://form.stat.gov.pl/formaty/formaty-tabela.php?rok-p=2021&str=gus

 

Do pobrania: