Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Rejestry, spisy, ewidencje

Powrót
 • Centralne rejestry
  - osób posiadających uprawnienia budowlane,
  - ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

  (Podstawa prawna: art. 88a ust. 1 pkt. 3 lit. a-c ustawy Prawo budowlane, prowadzi: Departament Skarg i Wniosków)

  W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768), od dnia 10 sierpnia 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zaprzestał prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.

  (Informacje na temat centralnych rejestrów można uzyskać pod nr telefonu 22 661-81-97, 22 661-94-18)

 • Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
  (Podstawa prawna: art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych, prowadzi: Departament Wyrobów Budowlanych)
 • Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy - Prawo budowlane
  (Podstawa prawna: art. 82b ust. 2 ustawy, prowadzi: Departament Skarg i Wniosków)
 • Ewidencja dotycząca ruchu budowlanego
  (Podstawa prawna: coroczne rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, prowadzi: Biuro Organizacyjne)
 • Archiwum zakładowe
  (Podstawa prawna: art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 - tekst jednolity), prowadzi: Biuro Administracyjno-Finansowe)
 • Rejestr katastrof budowlanych
  (Prowadzi: Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej)
 • Ewidencja protokołów z obowiązkowych kontroli
  (Prowadzi: Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej)
 • Rejestr skarg i wniosków
  (Prowadzi: Departament Skarg i Wniosków)
 • Rejestr wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez GINB i Dyrektora Generalnego
  (Prowadzi: Departament Prawny)
 • Ewidencja imiennych upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez GINB
  (Prowadzi: Departament Prawny)