Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Planowane dochody i wydatki

Powrót

BUDŻET GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO
(według ustawy budżetowej na rok 2021)

dział 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany

DOCHODY 129 tys. zł
WYDATKI z tego: 36.063 tys. zł
budżet państwa, w tym: 33.959 tys.zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 tys. zł
wydatki bieżące jednostki 25.729 tys. zł
wydatki majątkowe 6.330 tys. zł
współfinansowanieprojektów z udziałemśrodkówUE 1.870 tys. zł
budżet środków europejskich 2.104 tys. zł

dział 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

WYDATKI
budżet państwa, wydatki bierzące jednostki
3 tys. zł