Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Petycje złożone

Powrót

Informacje o petycji:
1. Petycja w sprawie wyeliminowania z obrotu prawnego ostatecznej decyzji o nakazie całkowitej rozbiórki zrealizowanego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę obiektu sportowego – budowli stanowiącej kompleks obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami, w skład którego wchodzą kryte korty tenisowe, obiekty kontenerowe do obsługi kortów stanowiące zaplecze biurowo-socjalne, zbiornik na ścieki, utwardzenia terenu (droga dojazdowa i chodniki) na terenie działek ewid. nr 18/2, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8 z obrębu 3-14-28, przy ul. Podbiałowej w Warszawie oraz obniżenie terenu podwyższonego o ok. 1 m w ramach tej inwestycji.
2. Data złożenia petycji: 1 sierpnia 2023 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana petycja: brak zgody na ujawnienie danych.
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności zasięgania opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: odpowiedzi na petycję udzielono 13 października 2023 r.

Materiały:

petycjaTreść petycji z 17 lipca 2023 r. (1,01MB)petycjaZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z 17 lipca 2023 r. (243KB)