Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Konkurs

Powrót


 

KONKURS ARCHITEKTONICZNY

DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

"Małe budownictwo - duże korzyści"

 

 

Masz pomysł na idealny budynek rekreacyjny? Studiujesz architekturę bądź kierunek inżynierski? Zgłoś swój udział w nowym Konkursie architektonicznym GUNB. Zgłoszenie możesz wykonać indywidualnie bądź w grupie.

 

TRZY TEMATY DO WYBORU

Twoja praca konkursowa może być przygotowana dla jednego z wymienionych niżej tematów:

1 - Opracowanie projektu modelowego budynku rekreacji indywidualnej.

2 - Inżynieria budynków rekreacyjnych.

3 - Praca zdalna i sytuacja zagrożenia geopolitycznego.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Złożenie pracy konkursowej jest bardzo proste. Możesz to zrobić wykorzystaniem formularza online dostępnego pod adresem: https://pracekonkursowe.gunb.gov.pl

 

NAGRODY

W Konkursie mogą zostać przyznane następujące kategorie nagród:

  • Nagrody pieniężne:

10.000 zł – I miejsce,

6.000 zł – II miejsc,

4.000 zł – III miejsce.

  • Wyróżnienia - po 2.000 zł.
  • Nagrody rzeczowe - statuetki i dyplomy.

 

HARMONOGRAM

Nasz Konkurs rusza 14 września 2022 roku.

Termin składania prac konkursowych mija 31 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Skrzynka kontaktowa: konkurs@gunb.gov.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin konkursu dla studentów

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4