Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Komórki organizacyjne

Powrót

GUNB udziela odpowiedzi na wystąpienia, pisma, e-maile, w których jest imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji - ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość. Korespondencja ta może być również opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Szczegółowe informacje o bezpiecznym podpisie elektronicznym są np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl i w prospekcie Ministerstwa Gospodarki pt. „Podpis elektroniczny - sposób działania, zastosowanie i korzyści”

Wystąpienia, które nie mają wskazanych elementów, z wyjątkiem wystąpień w sprawie informacji publicznej, GUNB nie udzieli odpowiedzi.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Departamenty - realizujące zadania merytoryczne GINB

 Danuta Pływaczewska

Dyrektor Danuta Pływaczewska      

Zastępca Dyrektora Monika Krasnodębska

 

  • (22) 661-82-81                                                                                                                                         
  • dpr@gunb.gov.pl

Dorota KlimberzinPiotr Centkowski

Dyrektor Dorota Klimberzin           Zastępca Dyrektora Piotr Centkowski     

 Katarzyna Wróbel

Dyrektor Katarzyna Wróbel

Zastępca Dyrektora Katarzyna Gustaw

Tomasz OsieckiTalarowska

Dyrektor Tomasz Osiecki                      Zastępca Dyrektora Agnieszka Talarowska

Iwona TokarskaKrzyszto Myszkowski

Dyrektor Iwona Tokarska                      Zastępca Dyrektora Krzysztof Myszkowski

Biura - realizujące zadania dotyczące obsługi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Marcin Cudakurszula Ozimek

Dyrektor Marcin Cudak                         Zastępca Dyrektora Urszula Ozimek

Wioleta Krzemień

Dyrektor Wioleta Krzemień

Zastępca Dyrektora Marta Zaremba

Magdalena Swoboda-Młynarczyk

Naczelnik Magdalena Swoboda-Młynarczyk

Anna Piotrowska

Naczelnik Anna Piotrowska

  • (22) 661-92-18

 Ewa Mrówczyńska

  • (22) 661-92-42