Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Komórki organizacyjne

Powrót

GUNB udziela odpowiedzi na wystąpienia, pisma, e-maile, w których jest imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji - ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość. Korespondencja ta może być również opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Szczegółowe informacje o bezpiecznym podpisie elektronicznym są np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl i w prospekcie Ministerstwa Gospodarki pt. „Podpis elektroniczny - sposób działania, zastosowanie i korzyści”

Wystąpienia, które nie mają wskazanych elementów, z wyjątkiem wystąpień w sprawie informacji publicznej, GUNB nie udzieli odpowiedzi.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Departamenty - realizujące zadania merytoryczne GINB

 Danuta Pływaczewska

Dyrektor Danuta Pływaczewska      

  • (22) 661-82-81                                                                                                                                         
  • dpr@gunb.gov.pl
Dyrektor Marek Kulawczyk

Dorota KlimberzinPiotr CentkowskiFilip Prusik-Serbinowski

Dyrektor Dorota Klimberzin           Zastępca Dyrektora Piotr Centkowski      Zastępca Dyrektora Filip Prusik-Serbinowski

 Katarzyna Wróbel

Dyrektor Katarzyna Wróbel

Zastępca Dyrektora Katarzyna Gustaw

Tomasz OsieckiTalarowska

Dyrektor Tomasz Osiecki                      Zastępca Dyrektora Agnieszka Talarowska

Iwona TokarskaKrzyszto Myszkowski

Dyrektor Iwona Tokarska                      Zastępca Dyrektora Krzysztof Myszkowski

Biura - realizujące zadania dotyczące obsługi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Marcin Cudakurszula Ozimek

Dyrektor Marcin Cudak                         Zastępca Dyrektora Urszula Ozimek

Wioleta Krzemień

Dyrektor Wioleta Krzemień

Zastępca Dyrektora Marta Zaremba

Magdalena Swoboda-Młynarczyk

Naczelnik Magdalena Swoboda-Młynarczyk

Anna Piotrowska

Naczelnik Anna Piotrowska

  • (22) 661-92-18

 Ewa Mrówczyńska

  • (22) 661-92-42