Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Informacje o nas

Powrót

Czym jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego?

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Czym się zajmujemy?

Obszary naszej działalności to: sprawy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wyrobów budowlanych.

Lokalizacja

Siedzibą Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego jest budynek przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie.

Godziny pracy

8:15-16:15

Podstawy prawne

Wykonujemy zadania określone w Prawie budowlanym i ustawie o wyrobach budowlanych przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Organizację Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego określa statut Urzędu. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na wniosek Dyrektora Generalnego Urzędu oraz zarządzenie w sprawie podziału zadań w Kierownictwie Urzędu.