Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Grudzień 2020

Powrót
28.12.2020

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W dniu 24 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowelizowane przepisy pozwolą na uniknięcie sytuacji, w której inwestor składając wniosek do dnia 30 grudnia 2020 r., zawierający m.in. wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności...
21.12.2020

Komunikat nr 162/2020 ws. wyników badań próbek

Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej GUNB, zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozycja 162
18.12.2020

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych miłością i rodzinnym ciepłem, a w Nowym Roku dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności w pracy i życiu osobistym życzy Państwu p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska wraz z Kierownictwem GUNB i współpracownikami
14.12.2020

Rada wyrobów budowlanych - grudzień 2020

W czwartek 10 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. Tematem spotkania były postulaty związane z funkcjonowaniem nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych. Dyskusja dotyczyła między innymi informowania producenta o pobraniu u sprzedawcy próbki wyrobu budowlanego do badań, kwestii pobierania próbek u producentów oraz przyszłych działań organów nadzoru budowlanego w tym...
14.12.2020

Cyfryzacja w budownictwie. Badanie opinii

Uruchomiliśmy projekt szerokich konsultacji ze środowiskiem inwestorów, projektantów i urzędników dotyczący cyfryzacji procedur budowlanych. Każdy architekt, inżynier, inwestor lub jego pełnomocnik, wszyscy, którym bliskie jest usprawnienie procesu budowlano-inwestycyjnego, mogą teraz wziąć udział w badaniu opinii na temat funkcjonalności nowej strony e-budownictwo. Od dzisiaj można przekazać nam...
09.12.2020

Warsztaty szkoleniowe z zakresu wyrobów budowlanych z WINB

We wtorek 8  grudnia z inicjatywy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego odbyły się XXI warsztaty szkoleniowe z zakresu wyrobów budowlanych. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Uczestnicy warsztatów dyskutowali nad zagadnieniami związanymi z kontrolami stosowania wyrobów budowlanych na budowach, z pobieraniem i zlecaniem badań próbek...