Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Lipiec 2020

Powrót
30.07.2020

Spotkanie z AAB

Wkrótce ruszamy z pilotażem i pierwszymi testami dotychczas zaprojektowanych rozwiązań w ramach projektu cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Pierwsze formularze elektroniczne, które będą funkcjonować w ramach testów generatora wniosków na platformie e-budownictwo, sprawdzą od strony użytkownika wybrane organy administracji architektoniczno-budowlanej, w pierwszej połowie sierpnia br....
22.07.2020

Umowa na projekt nowego rejestru cyfrowego e-CRUB podpisana

W ramach wielu przygotowywanych usprawnień dotyczących procesu inwestycyjnego, wkrótce powstanie nowy elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB. Będzie to możliwe dzięki podpisanej 22 lipca br. umowie z wykonawcą. Nowy rejestr e-CRUB będzie zaprojektowany we współczesnej technologii cyfrowej i umożliwi szybsze rozpoczęcie przez uprawnionych wykonywania...
16.07.2020

Konsultacje i prezentacja projektu serwisu w ramach „Cyfryzacji procesu inwestycyjnego”

Prezentacja i omówienie głównych założeń projektowanego serwisu online służącego do składania wniosków w procesie inwestycyjno-budowlanym były tematem przewodnim kolejnego spotkania przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z przedstawicielami Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz reprezentantów Stowarzyszenia Architektów Polskich. Podczas konsultacji omówiono...
09.07.2020

Czwarte spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami IARP, PIIB oraz SARP

W ramach opiniowania projektowanych zmian w ustawie-Prawo budowlane m.in. w zakresie rejestru e-CRUB i elektronicznego dziennika budowy, przedstawiciele Izby Architektów RP, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich zgłosili swoje uwagi podczas kolejnego spotkania konsultacyjnego. Sesja 8 lipca br. objęła również kwestie: weryfikacji uprawnień budowlanych i...
02.07.2020

Spotkanie z przedstawicielami Izb w ramach konsultacji „Cyfryzacji procesu inwestycyjnego”

Generowanie decyzji i niezbędne zmiany przepisów ustawy – Prawo budowlane w zakresie rejestru e-CRUB były tematem trzeciego spotkania przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z przedstawicielami Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz reprezentantów Stowarzyszenia Architektów Polskich. Podczas spotkania omówiono również kwestie dotyczące korzystania z...