Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Czerwiec 2020

Powrót
24.06.2020

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania tych miejsc. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy...
10.06.2020

Spotkanie z przedstawicielami Izby Architektów RP oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

10 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z przedstawicielami Izby Architektów RP oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Tematem przewodnim był przygotowywany nowy elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB). Uczestnicy spotkania omówili główne założenia projektu, w tym konieczne zmiany legislacyjne i...
09.06.2020

Wideokonferencja „Zmiany w procesie inwestycyjno-budowlanym”

Dorota Cabańska, p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ds. cyfryzacji, 9 czerwca br. wzięła udział, jako ekspert, w  organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wideokonferencji „Zmiany w procesie inwestycyjno-budowlanym”. Podczas wystąpienia zaprezentowała temat: „Cyfryzacja procesu inwestycyjnego”, w czasie którego omówiła perspektywę...