Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Komunikat nr 7/2022 ws. wyników badań próbek

Powrót

Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213) na stronie internetowej GUNB, w pozycjach 71 – 80 na podstronie Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych zleconych do badań w 2022 r., zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego: Śląskiego, Łódzkiego, Zachodniopomorskiego, Małopolskiego, Lubuskiego oraz Lubelskiego WINB