Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Komunikat nr 1/2022 ws. wyników badań próbek

Powrót

Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.) na stronie internetowej GUNB, w pozycjach 1 – 11 na podstronie Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych zleconych do badań w 2022 r., zostały opublikowane wyniki badań próbek wyrobów budowlanych przeprowadzonych na zlecenie wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego: Zachodniopomorskiego, Małopolskiego, Łódzkiego, Podkarpackiego oraz Mazowieckiego WINB