Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Wyniki badań próbek

Powrót

W związku z trwającymi pracami nad zmianą sposobu publikacji wyników badań próbek wyrobów budowlanych na stronie internetowej GUNB, informacje o próbkach zleconych do badań w latach 2016-2021 oraz próbkach kontrolnych, zleconych w 2022 r. do próbek pobranych w latach poprzednich, znajdują się w odnośniku:
Wykaz wyników badań próbek pobranych w latach 2016 – 2021 oraz próbek kontrolnych zleconych do badań w 2022 r.

Natomiast wyniki badań próbek pobranych w roku 2022 zamieszczono w poniższym wykazie:
Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych zleconych do badań w 2022 r.