Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 367
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
367 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Stal żebrowana B500SP – walcówka żebrowana klasy C o średnicy Φ 10 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
Numer atestu: 235332542,
numer wytopu: HO562194;
Numer atestu: 235332539,
numer wytopu: HO562190

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Walcówka jest przeznaczona do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.,
ul. Samsonowicza 2,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(nie spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 82/K/WT/2021

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 109 w wykazie wyników badań z 2020 r.

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(nie spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Przyczepność –
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

 

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

366 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska weber ZM5 02/18,
25 kg

Oznaczenie serii lub partii:
Data prod. 12.03.2021 06:32:19 nr op. 00819 GK
Data prod.
12.03.2021 06:32:27 nr op. 00824 GK

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia, do murowania ścian, słupów i ścianek działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16,
44-100 Gliwice

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020:04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02469/21/Z00NZK/B

Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość na ścinanie)
(spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

365 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9 02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze
ul Kupiecka 4,
03-042 Warszawa

 

Bloczki B-6 38x24x14

data produkcji:
26.09.2020 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Bloczek betonowy przeznaczony jest do wykonywania murów ze spoinami z zapraw zwykłych lub lekkich.

Wyroby do wznoszenia murów

Wytwórnia Materiałów Budowlanych Zdzisława Szczepańska,
ul. Koronowska 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie

EN 771-3:2011

Wymiary i odchyłki wymiarów
(nie spełnia)

 

PN-EN 772-16:2011

Sprawozdanie z badań nr 21/K/WT/2021

Wytrzymałość na ściskanie:
(spełnia)

PN-EN
772-1
+ A1:2015-10

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

364 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych ul. Racjonalizacji 6/8;
02-673 Warszawa

Kruszywo grube 4/8 mm
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Kruszywo grube 4/8 mm P313 KRWA04-08-A-15015039

Zakład Górniczy Kujawy, Bielawy,
88-192 Piechcin

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Kruszywa

Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz

EN 13043:2002;
EN 13043:2002/AC:2004

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr BS.531.241.20.2

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod poz. 363 w wykazie wyników badań z 2021 r.

POIiŚ

363 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych ul. Racjonalizacji 6/8;
02-673 Warszawa

Kruszywo grube 4/8 mm
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Kruszywo grube 4/8 mm P313 KRWA04-08-A-15015039

Zakład Górniczy Kujawy, Bielawy,
88-192 Piechcin

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Kruszywa

Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz

EN 13043:2002;
EN 13043:2002/AC:2004

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(nie spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr BS.531.241.20.1

POIiŚ

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie (Mrozoodporność)
(spełnia)

 

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

 

PN-EN 1097-2:2010

362 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia izolacyjna FOLIAREX IZOLACJA POSADZKI 200 N gr. 200 μm ± 50%, 400 cm x 6 m
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia IZOLACYJNA FOLIAREX IZOLACJA POSADZKI 200 N

Data produkcji 17.02.2021 r.

Wymiar pakietu 400 cm x 6 m

 

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – typ A. Do stosowania jako warstwa hydroizolacyjna.

Membrany

Foliarex
Sp. z o.o.,
ul. Osiedle Przemysłowe 22,
69-100 Słubice

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 352/H/2021

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– wzdłuż
(spełnia)

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– w poprzek
(spełnia)

- Wydłużenie, kierunek wzdłuż
(spełnia)

- Wydłużenie, kierunek w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

361 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Papa zgrzewalna Nexler MOST+
o wymiarach 1m x 7,5m x 5mm,

Kod partii: 390632, Data produkcji: 10.05.2021, godz. prod.: 20:17

znak budowlany

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Papa jest przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych.

Membrany

Producent:
IZOHAN
Sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

IBDiM-KOT-2019/0277 wydanie 1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- wzdłuż arkusza
(spełnia)
- w poprzek arkusza
(spełnia)
Wydłużenie przy zerwaniu:
- wzdłuż arkusza
(spełnia)
- w poprzek arkusza
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie nr 350/H/2021

POIiŚ

Giętkość, badana na wałku Ø 30mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

360 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 038 HYDROPLUS

nr partii/data produkcji: 21.07.2021

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

STYROPIAN PLUS Sp. z o.o.
Czarne Dolne 1
82-520 Gardeja

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 359/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

359 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej ISOFAS gr. 180 mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ISOFAS d=120-200 MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

Data produkcji: 01.10.2021 r

CE

wg. dołączonej do wyrobu etykiety:
Do izolacji cieplnej. Do zastosowań objętych przepisami w zakresie reakcji na ogień

Wyroby do izolacji cieplnej

ISOROC POLSKA S.A.,
ul. Leśna 30,
13-100 Nidzica.

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 491/T/2021

358 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska do cienkich spoin Ytong FIX N110

Oznaczenie partii:
5 21 00068 103

CE

Ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska
sp. z o.o.,
ul. Rząsawska 40/42,
42-209 Częstochowa

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/310/21

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

357 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement 32,5 PROFESSIONAL LINE CEM IV/B(V-W) 32,5R

Data produkcji: 19.10.2021

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

ARTCEM
Tępiński i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(nie spełnia)
- normowa
(nie spełnia)

Sprawozdanie z badań nr 4758/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

Zawartość chlorków
(spełnia)

356 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia paroizolacyjna ML 90 AL typ A

data produkcji:
17.02.2021 r.

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
wyroby z tworzyw sztucznych do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

„LENKO" S.A.,
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 42
43-365 Wilkowice,

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002

Sprawozdanie nr 150/21/265/1/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001+ PN-EN 13859-1:2010
załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001+ PN-EN 13859-1:2010
załącznik B

355 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Izolacje
wodochronne
w arkuszach,
zgrzewalne,
papowe,
polimeroasfaltowe,
pod nawierzchnie
mostowe
(oznaczone typem
wyrobu
budowlanego:
Papa zgrzewalna
SUPERMOST)

data produkcji:
L1/01/10/2021
14186006

znak budowlany

Przeznaczona do
wykonywania
jednowarstwowych
izolacji
przeciwwodnych na
betonowych,
żelbetowych i
sprężonych,
drogowych i
kolejowych obiektach
mostowych.

Membrany

BMI ICOPAL
Sp. z o.o.,
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola

Krajowa ocena techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0144 wydanie 1

Giętkość
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 247/21/464/1/P-1

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie:

Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

Wydłużenie przy zerwaniu:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

354 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Elementów Budowlanych
ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Okno dwuskrzydłowe z nieplastyfikowanego PVC systemu AVANTGARDE 7000 o wymiarach 1500 mm x 1500 mm (AV 7000/1284291_1)

numer zlecenia poz. 1284291_1

CE

Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych

Drzwi, okna i wyroby związane

DOBROPLAST Fabryka Okien
Sp. z o.o.,
Stary Laskowiec 4
18-300 Zambrów

EN 14351-1:2006
+A2:2016

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1027:2016-04

Sprawozdania z badań: nr LZE00-02920/21/Z00NZE/B

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

PN-EN 12211:2016-04

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

PN-EN 1026:2016-04

353 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO
Sp. z o.o.
Zakład Badań
Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków,
ul. Wolności 2,
32-100
Proszowice

Podsypka kolejowa
31,5 -50 mm
(31,5-50/Z/13450)

CE

W konstrukcji torów kolejowych

Kruszywa

TINARG Sp. z o.o. Zimnik 37,
59-407 Mściwojów

PN-EN 13450:2004
(EN 13450:2002)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(nie spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr 4307/III/2021

POIiŚ

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 13450:2004+AC:
2004

Odporność na rozdrabnianie/
kruszenie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2020-09

352 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa Polbruk
Nazwa: Prostokąt 8 cm bez fazy

Prostokąt 8 cm, kolor szary
data produkcji: 19.09.2021 r. nr linii produkcyjnej 54, zmiana pakująca I
Zakład Produkcyjny nr 54, adres: Florczaki 28A, 14-105 Łukta k. Morąga, powiat Ostróda

CE

Wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam, gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Polbruk S.A.,
ul. Nowy Świat 16c
80-299 Gdańsk

PN - EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003
EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 495/BR/2021

POIiŚ

351 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO
Sp. z o.o.
Zakład Badań
Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków,
ul. Wolności 2,
32-100
Proszowice

Kruszywo bazaltowe
81-72 – niesort
bazaltowy 0/31,5

Dostawa z dnia
13 lipca 2021 r.,
WZ nr 10058

CE

Kruszywo
do niezwiązanych
i hydraulicznie
związanych
materiałów
stosowanych
w obiektach
budowlanych
i budownictwie
drogowym

Kruszywa

Kopalnie
Odkrywkowe
Surowców
Drogowych S.A.
w Niemodlinie,
ul. Bohaterów
Powstań Śląskich 30,
49 – 100 Niemodlin

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr 3228/III/2021

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie
(nie spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie/
kruszenie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2020-09

350 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Bloczek betonowy
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Bloczek betonowy 380x250x120/
Pszczyna II

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
15.10.2018

CE

wg DWU:
Elementy murowe z betonu kruszywowego przeznaczone do stosowania w konstrukcjach murowych tynkowanych, w elementach nośnych i nienośnych we wszystkich formach ścian budynku stosownie do deklarowanych właściwości użytkowych

Wyroby do wznoszenia murów

TAMIR
T i M Kuśnierz Spółka jawna
ul. Cieszyńska 31,
43-200 Pszczyna

EN 771-3:2011+A1:2015
(PN-EN 771-3:2011+A1:2015-10)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie nr 44/K/WT/2021
Sprawozdanie nr 45/K/WT/2021

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 385 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Trwałość
(odporność na zamrażanie/odmrażanie)
(spełnia)

PN-B-19306:2004

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 772-11:2011

349 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

ZAPRAWA TYNKARSKA,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa tynkarska Atlas (2019)

Data produkcji: 2021.09.14

CE

Na zewnętrzne ściany, stropy i słupy. Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

Atlas Sp. z o. o.,
ul. Kilińskiego 2,
91-421 Łódź

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr LZM00-03068/21/Z00NZM

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016-08

348 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych,

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, Laboratorium Elementów Budowlanych
ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Okno dachowe PTP-V U4 114x140 11 ART. Nr 87DJ11

Kod EAN 5901827533885

ozn. partii/serii na tabl. znam:
PTP-V U4 114/140 87DJ11 1282 01 0726 logo FAKRO

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Okna dachowe z PVC przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych

Drzwi, okna i wyroby związane

FAKRO PP
Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A,
33-300
Nowy Sącz

EN 14351-1:2006
+A2:2016

Przenikalność cieplna:
Współczynnik przenikania ciepła (spełnia)

EN 14351-1:2006+A2:2016

PN-EN ISO 12567-2:2006

Sprawozdania z badań:
Nr LZF00-02451/21/Z00NZE

Nr LZE00-02451/21/Z00NZE

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

PN-EN 1026:2016-04

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1027:2016-04

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

PN-EN 12211:2016-04

347 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Żebrowana stal w kręgach B500B o śr. 16,0 mm do zbrojenia betonu

Wytop 82945

Świadectwo odbioru: 4225

znak budowlany

Żebrowana stal w kręgach B500B jest przeznaczona do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych według zasad określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 dla stali klasy B o charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH Woltersdorfer
Straβe 40
14770 Brandenburg

upoważniony przedstawiciel producenta:
Nezer S&C
ul. Racławicka 3
70-811 Szczecin

ITB-KOT-2017/0299 wydanie 1

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 117/DLB/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Minimalny współczynnik użebrowania
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

346 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych C2T.
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EX 1.02 plus Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych C2T

Oznaczenie partii produkcyjnej:
25 LUT 2021

CE

wg DWU:
Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie. Na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

P.P.H.U. „EURO-MIX" Sp. z o.o., ul. Boczna 6, 44-240 Żory

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr WINB/41/2021

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 173 w wykazie wyników badań z 2021 r.

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

345 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo naturalne 0/31,5 Złoże Prostki

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Kopalnia Prostki – Niedźwieckie,
Gm. Prostki,
19-335 Prostki

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W budynkach, drogach i innych obiektach budowlanych

Kruszywa

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX"
Sp. z o.o.,
Szkocja 40,
16-420 Raczki

EN 13242:2002+A1:2007
(PN-EN 13242+A1:2010)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2021/02655

POIiŚ

Nasiąkliwość/
podciąganie:
Nasiąkliwość
(nie spełnia)

 

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie (Mrozoodporność)
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(nie spełnia)

PN-EN 1097-2:2020-09

344 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

KNAUF KLEJ ŻELOWY K2 (KNAUF K2 ŻELOWY – C2 TE – EN 12004), 25 KG

Nr artykułu: 666535

Data produkcji: 01.06.2021

CE

Układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Knauf Sp. z o.o.,
ul. Światowa 25,
02-229 Warszawa, Polska

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02352/21/Z00NZM/B

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

343 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO
Sp. z o.o.
Zakład Badań
Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków,
ul. Wolności 2,
32-100
Proszowice

Kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm

oznaczenie serii produkcyjnej/ partii: dostawa z dnia 13.08.2021 r.
Zakład produkcyjny:
Kopalnia Kamienia Osielec, 34-234 Osielec

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa

Kopalnia Kamienia Osielec S.A.,
ul. Gen. Sikorskiego 71,
32-540 Trzebinia

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr 3806/III/2021

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie
(nie spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie
(nie spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie/
kruszenie
(spełnia)

 

PN-EN 1097-2:2020-09

342 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska tradycyjna SANDBERG
ZM-02 M10 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu – Zaprawa murarska Sandberg ZM-02, 25 kg,

Data produkcji: 30.03.2021 10:38

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie ogólnego przeznaczenia. Do ścian murowych, słupów i ścian działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Kruszywa Polskie S.A.
Rybaki,
ul. Wdzydzka 4,
83-406 Wąglikowice

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

 

PN-EN 1015-11:2020:04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02122/21/Z00NZK/C

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

341 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Stalowe pręty żebrowane, B500SP do zbrojenia betonu fi 10 mm,

Wytop nr 129351 nr świadectwa wytopu PR-20210004559 (316708) Partia nr 7771BN

znak budowlany

Wg. Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych:
Do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Cognor S.A.
ul. Zielona 26,
42-360 Poraj,
Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie,
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków

ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 115/DLB/2021

Wytrzymałość na rozciąganie
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

340 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Izolacja wodochronna w arkuszach, zgrzewalna, papowa, polimeroasfaltowa, pod nawierzchnie mostowe SELENA MOST o wymiarach 8,0 m x 1 m x 5,0 mm

Data produkcji:
2021.09.01
Zmiana II/C
Partia: 21P002161

Miejsce produkcji:
38-300 Gorlice
ul. 11 Listopada 32

znak budowlany

Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych
drogowych i kolejowych obiektach mostowych oraz na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych

Membrany

Izolacja Matizol
Sp. z o.o.,
ul. 11 Listopada 32,
38-300 Gorlice

IBDiM-KOT-2020/0622 Wydanie 1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż arkusza
(spełnia)
- siła zrywająca przy rozciąganiu w poprzek arkusza
(spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż arkusza
(spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu w poprzek arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 406/H/2021

POIiŚ

Giętkość badana na wałku o średnicy 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

339 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia paroizolacyjna FOLA-PAR 4mx5mbx0.20mm +/-50% TYP A

Partia produkcji: 120/04/2021

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wyroby do regulacji pary wodnej, wykonanie warstwy paroizolacyjnej, zabezpieczającej konstrukcję ścian, stropów oraz innych przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej

Membrany

Nexus Sp. z o.o., ul. Maszewska 3, 72-100 Goleniów

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 355/H/2021

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Maksymalna siła rozciągająca– wzdłuż
(spełnia)

- Maksymalna siła rozciągająca– w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Wytrzymałość złącza – odporność na ścinanie

- Kierunek podłużny
(spełnia)
- Kierunek poprzeczny
(spełnia)

 

PN-EN 12317-2:2010

338 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

Kabel instalacyjny SOLARIX CAT6A STP LSOHFR B2ca-s1a,d1,a1

Oznaczenie serii: 06222024

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Kabel przeznaczony do komunikacji w budynkach oraz innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania oraz rozprzestrzeniania się ognia i dymu

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

INTELEK spol. s.r.o., Ericha Roučky 1291/4,
627 00 Brno, Czeska Republika

EN 50575:2014
EN 50575:2014/
A1:2016
(PN-EN 50575:2015-03 + PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11)

Reakcja na ogień
(nie spełnia)

PN-EN 60332-1-2:2010+A1:2016-02+A11:2017-02
PN-EN 50399:2011+A1:2016-12

Sprawozdanie nr 1179/BW/21

337 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

 

Masa do wykonywania powłok hydroizolacyjnych MAPEGUM WPS
- 5 kg

Oznaczenie serii lub partii: Nr partii produkcyjnej 10.09.21

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Wykonywanie powłok hydroizolacyjnych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, przed ułożeniem okładzin ceramicznych

Membrany

MAPEI S. p. A - Via Cafiero,
22 -20158 Mediolan, Włochy;

Upoważniony przedstawiciel: MAPEI Polska
Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffela 14,
44-109 Gliwice

Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2019/1141 wydanie 1 z 2019 r.

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia
(spełnia)

PN-EN ISO 16000-9:2009
ISO 16000-6:2011
ISO 16000-3:2011

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02765/21/Z00NZF

336 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 17.10.21**17:40

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Cementownia
„Odra" S.A.,
ul. Budowlanych 9, 45-005 Opole

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 4913/III/2021

POIiŚ

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

335 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Mata izolacyjna z wełny mineralnej Ursa Glasswool DF 33
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DF33 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

Data produkcji badanej próbki kontrolnej wyrobu budowlanego:
22.05.2020

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

URSA Polska
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12,
42-520 Dąbrowa Górnicza

EN 13162:2012+A1:2015
(PN-EN 13162+
A1:2015-04)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 467/T/2021

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 223 w wykazie wyników badań z 2020 r.

334 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

Sopro FF 450 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SOPRO FF 450

Data produkcji: 13.07.2021,

CE

Klej cementowy
o podwyższonych parametrach,
o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, przeznaczony
do mocowania płytek i płyt ceramicznych,
na ścianach, podłogach, wewnątrz
i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A,
02-146 Warszawa

EN 12004:2007+
A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr EKW/WINB/5/11/610/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

333 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa classic, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SOPRO SC 808

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
26.07.2021 #2 15:58 05927
Sopro SC 808 N

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Klej cementowy
o podwyższonych parametrach,
o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, przeznaczony
do mocowania płytek i płyt ceramicznych,
na ścianach, podłogach, wewnątrz
i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A,
02-146 Warszawa

EN 12004:2007+
A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr EKW/WINB/16/10/587/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

332 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

Klej elastyczny do płytek STANDARD BUILDFIX

Data produkcji:
09.09.2021 r.
Numer partii:
BA1 05244

CE

wg DWU:
Cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr EKW/WINB/6/11/612/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

331 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SOPRO FF450

Oznaczenie partii:

25.08.2021 #2 20:30
Nr op.27710 N

CE

wg DWU:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym ,
przeznaczony
do mocowania płytek i płyt ceramicznych na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr EKW/WINB/6/11/611/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

330 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Inżynierii Środowiska w Opolu,
Grupa Badawcza Inżynieria Materiałowa
ul. Oświęcimska 21,
45-641 Opole

CEMENT
CEM IV/B( V-W) 32,5 R

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Cement pucolanowy CEM IV/B( V-W) 32,5 R

oznaczenie partii badanej próbki wyrobu budowlanego: 20.07.21.0101

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

ARTCEM
Tępiński i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr OL082/2021/1

329 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe ALFA PODŁOGA, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płyty styropianowe ALFA PODŁOGA EPS 80 EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data produkcji: 06/10/2021

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna w budownictwie.

Wyroby do izolacji cieplnej

YETICO S.A.,
ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 475/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

328 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo melafirowe 31,5/50mm, kruszywo kolejowe tłuczeń 31,5/50

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Kopalnia Melafiru Tłumaczów,
57-408 Tłumaczów

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Kruszywo na podsypkę kolejową

Kruszywa

Regnars Sp. z o.o., ul. Ceglana 7,
65-211 Zielona Góra

EN 13450:2002
EN 13450:2002/AC:2004
(PN-EN 13450:2004
PN-EN 13450:2004/AC:2004)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2021/02551

POIiŚ

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie (Mrozoodporność)
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2020-09

327 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cementowy klej do płytek ADESILEX P9 szary, 25 kg,

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
09.07.2021 BA1 00649

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

MAPEI Polska
Sp. z o.o.,
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 26/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

326 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczna zaprawa klejąca wzmocniona włóknami Ceresit CM17 PRO, 22,5 kg

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
3/1/221/2004431744/09.08.21/18:44

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Henkel Polska Operations
Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 25/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

325 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska BASIC FX, 25 kg

Oznaczenie serii lub partii:
UJAZD 11.08.21 09:09 PAP22

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G).
Do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020:04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02467/21/Z00NZK

Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość na ścinanie)
(spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

324 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia
paroizolacyjna
opatrzona
niepowtarzalnym
kodem
identyfikacyjnym
typu wyrobu: API
C/015/5 Corotop
Active Control

CE

Wyrób z tworzyw
sztucznych
do regulacji
przenikania pary
wodnej. Znajduje
zastosowanie na
dachu, w ścianie
i podłodze.

Membrany

CB S.A.
ul. Ozimska 2A
46 – 053
Chrząstowice

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002

Sprawozdanie nr 153/21/274/2/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-2:2013-07

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

323 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska weber ZM10-0220, 25 kg

Oznaczenie serii lub partii:
DATA PROD 23.07.2021 19.33 nr op. 002889 GK
DATA PROD 23.07.2021 19.33 nr op. 002894 GK

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia, do murowania ścian, słupów i ścianek działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Saint-Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16,
44-100 Gliwice

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

 

PN-EN 1015-11:2020:04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02468/21/Z00NZK

Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość muru na ścinanie)
(spełnia)

 

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

322 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Bazowa zaprawa z trasem do klinkieru PCB BZK-t, 25 kg

Oznaczenie serii lub partii:
- 02.06.21 0539
- 02.06.21 0533

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Ściany murowane, słupy i ściany działowe zgodnie z powołaną Normą, zaprawa murarska, wg przepisu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym klasa G M5 zgodnie z PN-EN 998-2:2016

Wyroby do wznoszenia murów

PCB-Polska
P. Ganecki,
R. Leżański,
S. Tyszkowski Sp. J.
ul. Szczawiowa 53D,
70-010 Szczecin

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020:04

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02470/21/Z00NZK

POIiŚ

Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość muru na ścinanie)
(spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

321 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

CEMENT 32,5 PROFESSIONAL LINE
Cement CEM IV/B (V-W) 32,5R

ozn. partii/serii:
24.09.21 0101

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

ARTCEM
Tępiński i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 4461/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

320 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Zaprawa tynkarska
Caparol Interior

data produkcji:
31.05.2021

CE

Zaprawa tynkarska
ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz na ściany, słupy, stropy i ściany
działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Caparol Polska
Sp. z o.o.,
ul. Puławska 393,
02 – 801 Warszawa

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016-08

Sprawozdanie nr LZM00-02642/21/Z00NZM

319 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Big Mass DK-50 zaprawa klejąca do płytek 15 kg

CE

wg DWU:
Zaprawa klejąca do płytek na bazie dyspersji o podwyższonych parametrach i wydłużonym czasie otwartym (D2E) do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz i/lub na zewnątrz

Kleje budowlane

MJG Sp. z o.o.
ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
początkowa wytrzymałość na ścinanie
(spełnia)

 

PN-EN 1324:2008
pkt. 7.2

Sprawozdanie nr 30/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

 

PN-EN 1324:2008
pkt. 7.3

318 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana (Oznaczenie typu wyrobu: Stal żebrowana B500SP- pręty klasa C), Φ 16,0mm o długości 12m

Nr wytopu:
590431

Data produkcji: 05.07.2021 r.

znak budowlany

Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 144/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

317 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek Prefix KP, 25kg

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
60.24.07.2021 07:03 ZM1 58863

CE

wg DWU:
Klej cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie przeznaczony do wykończenia ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Sievert Polska
Sp. z o.o.
ul. Nyska 36,
57-100 Strzelin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 29/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

316 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 040 Fasada GENDERKA/OST/01/W40F o grubości 50 mm

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna w budownictwie.

Wyroby do izolacji cieplnej

GENDERKA
Sp. z o.o.,
ul. Bogdana Raczkowskiego 1, 85-862 Bydgoszcz

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 441/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

315 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe IZOLINE DACH PODŁOGA PREMIUM IZO/DP/EPS 100/037/L, gładkie o grubości 100 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
Nr partii K1446
22-09-2021

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna w budownictwie.

Wyroby do izolacji cieplnej

Lubau Sp. z o.o.
Sp. komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24A/83,
02-703 Warszawa

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 442/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

314 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny FRONTROCK PLUS

nr partii/data produkcji: PL01CIG1LINE220210728

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14,
66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 476/T/2021

POIiŚ

313 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Walcówka żebrowana w gatunku B500SP (klasa C) o średnicy Ø10

Oznaczenie typu wyrobu wg KDWU: Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C

Nr wytopu: 591252

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 90/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

312 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9 02-676 Warszawa
Laboratorium Badawcze
ul Kupiecka 4,
03-042 Warszawa

 

Bloczek betonowy B6 KL.15
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Bloczek betonowy kl. 15 (38x24x14))

Data produkcji: 23.09.2021

CE

Wg DWU:
W ścianach, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter Zakład Pracy Chronionej,
ul. Kolejowa 4,
89-600 Chojnice

EN 771-3:2011
+A1:2015

Wymiary i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Sprawozdanie z badań nr 81/K/WT/2021

Wytrzymałość na ściskanie:
(spełnia)

PN-EN
772-1
+ A1:2015-10

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

311 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka
brukowa Polbruk

Data produkcji:
19.08.2021

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam, gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Polbruk S.A.,
ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 494/BR/2021

POIiŚ

310 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Pustak murowy ceramiczny EM 250/375/238
kl. 15

Data produkcji: 17.02.2021
Nr partii: 11

CE

Wg DWU:
Element murowy ceramiczny P, do stosowania
w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Cegielnia Stopka Sp. z o.o.,
Okole 28,
86-010 Koronowo

EN 771-1:2011 + A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie nr 445/M/2021

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod poz. 129 w wykazie wyników badań z 2021 r.

309 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa podkładowa, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Icopal Baza PYE PV250 S 4,0s Szybki Profil SBS

Oznaczenie partii:
12/06/2021/17:28

CE

Zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych:
Izolacja wodochronna dachów
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

BMI Icopal
Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004 +A2:2009

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 210/21/405/P-1

POIiŚ

Giętkość w niskiej temperaturze
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Maksymalna siła rozciągająca:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2020-09

308 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Styropian EPS 70-038 FASADA, gr. 100[mm]
(Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS 70-038 FASADA EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-
DS(N)2-DS(70,-)1-TR100)

Nr artykułu: 28.10.21

Data produkcji: 28.10.21

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

EUROSTYR
A.Sidor, T.Otręba Spółka Jawna,
ul. Polna 2,
37-100 Łańcut

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 478/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

307 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Austrotherm EPS 100 o grubości 100 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
Zakład / Partia:2A / 2021-08-18 12:57

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna w budownictwie. EPS 100

Wyroby do izolacji cieplnej

Austrotherm
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1,
32-600 Oświęcim

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 440/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)


Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

306 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

TWM M5 Zaprawa murarska trasowo-wapienna,
w workach 30 kg

Data i nr serii:
60.22.07.2021 18:14
ZM2 56297

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Sievert Polska
Sp. z o.o.,
ul. Nyska 36,
57-100 Strzelin

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr LZK00-02777/21/Z00NZK

POIiŚ

305 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

OPTOSAN RenoPutz

Nr partii/ data produkcji: 06.04.2021 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe zgodnie z powołaną Normą, zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do wewnątrz i zewnątrz klasy GP CS II

Wyroby do wznoszenia murów

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Rząsawska 40/42,
42-209 Częstochowa, Polska

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr LZM00-02094/21/Z00NZM

POIiŚ

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
+ A1:2005

304 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia budowlana EKOFOL Protect 0,3+/-40%
typ A

Data produkcji:
07.03.2021 r.
Oznaczenie partii produkcyjnej: 377/3/2021

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych: elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

ERG Bieruń – Folie Sp. z o.o.
ul. Chemików 163
43-150 Bieruń

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002

Sprawozdanie nr 192/21/378/F-1

POIiŚ

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-2:2013-07

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

303 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement pucolanowy
CEM IV/B(V-W) 32,5 R

Data produkcji:
17.09.21

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

ARTCEM
Tępiński i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(nie spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 4287/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

302 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS S NEOFASADA 040 LM B 001
EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)1-TR80
grubość 50 mm

Data produkcji:
18.05.2021
Nr partii: 260/21
Zakład produkcyjny Biskupiec

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

NEOTHERM
Herzyk, Rutka, Nowak Sp. komandytowa
ul. Gen. Boruty-Spiechowicza 68
43-300 Bielsko - Biała

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 434/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN
1607:2013-07

301 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
AQUA EPS P100 EPS 100 EPS-EN 13163-T1-L3-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-WL(T)2
grubość 100 mm
(frezowane)

Data produkcji:
18.10.2021
Zakład produkcyjny
Gorzów Wielkopolski

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

YETICO S.A.
ul Towarowa 17a, 10-416 Olsztyn

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 474/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

300 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu CELSTAL B500SP fi 20

Wytop HO569217
Świadectwo odbioru nr 235391113

znak budowlany

Zgodnie KDWU:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 140/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

299 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Optosan TrassFeinputz
25 kg

Oznaczenie serii/partii:
121 0180 148 TRASSFEINPUTZ 0,5 25 kg
121 0183 148 TRASSFEINPUTZ 0,5 25 kg

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe zgodnie z powołaną Normą, zaprawa tynkarska do wewnątrz i zewnątrz klasy GP CS II

Wyroby do wznoszenia murów

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Rząsawska 40/42,
42-209 Częstochowa, Polska

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr LZM00-02326/21/Z00NZM

POIiŚ

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016-08

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

 

PN-EN 1015-19:2000
+ A1:2005

298 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Beton,
Zaprawy, Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska SILMUR M-5
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: ATLAS SILMUR M-5 (2019).

Data produkcji: 02.08.2021 r.
Numer partii produkcyjnej: Z2 2021.08.02 10:06 405480-*-* 003011

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych:
W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

ATLAS Sp. z o.o.,
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/413/21

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

297 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Mata izolacyjna z wełny mineralnej DF33

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 2021-05-03

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

URSA Polska Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12 42-520 Dąbrowa Górnicza

EN 13162:2012+A1:2015
(PN-EN 13162+
A1:2015-04)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 427/T/2021

POIiŚ

296 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej
EFEKT Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

ATLAS GEOFLEX wyskoelastyczny klej żelowy

Oznaczenie partii/serii:
Z3 2021.04.07 8:35 384904-*-*01886

 

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wszelkie układnie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

EN 12004:2007+
A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/19/8/468/2021_2

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod poz. 97 w wykazie wyników badań z 2021 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

295 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa, zgrzewalna, podkładowa Nexler Optimum V60 S30
10m2

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
Kod partii: 410051,
Data produkcji: 27/08/2021, Godz., prod: 3:31

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
b) izolacja wodochronna dachów
c) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych, podlegające badaniu reakcji na ogień (Typ A)
d) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych
(Typ A)
e) wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegające przepisom w zakresie reakcji na ogień
f) wyroby do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

IZOHAN
Sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia


EN 13707:2004 + A2:2009
EN 13969:2004
EN 13969:2004/A1:2006
EN 13970:2004
EN 13970:2004/A1:2006

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca -wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca - w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - w poprzek
(spełnia)

PN-EN ISO 12311-1:2001

Sprawozdanie nr 443/H/2021

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie:
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Wytrzymałość złącza:
- Wytrzymałość na ścinanie - zakład podłużny
(spełnia)
- Wytrzymałość na ścinanie - zakład poprzeczny
(spełnia)

PN-EN 12317-1:2001

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2018-05 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2020-09

294 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa na osnowie welonu szklanego o grubości 3,0mm ± 10% o wym. 10m x 1m,
UNI V60 S30

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Data produkcji: 2021.08.30 Zmiana: III/A Partia: 21P002157

 

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
A) Izolacja wodochronna dachów: Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
B) Izolacja przeciwwilgociowa budynków (typ A): Izolacja przeciwwilgociowa budynków (typ A) podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Izolacja Matizol
Sp. z o.o.,
ul. 11 Listopada 32,
38-300 Gorlice

EN 13707:2004 + A2:2009
EN 13969:2004
EN 13969:2004/A1:2006

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca -wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca - w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - w poprzek
(spełnia)

PN-EN ISO 12311-1:2001

Sprawozdanie nr 421/H/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie:
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda B

Wytrzymałość złącza:
- Wytrzymałość na ścinanie - zakład podłużny
(spełnia)
- Wytrzymałość na ścinanie - zakład poprzeczny
(nie spełnia)

PN-EN 12317-1:2001

Odporność na uderzenie:
-odporność na uderzenie – met. A
(spełnia)
- odporność na uderzenie – met. B
(spełnia)

PN-EN 12691:2018-05

293 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Izolacje wodochronne w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe, pod nawierzchnie mostowe SELENA MOST o wymiarach: 8,0m x 1m x 5,0mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Data produkcji: 2021.08.31
Zmiana: III/A.
Partia: 21P002161

 

CE

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych
drogowych i kolejowych obiektach mostowych oraz na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych

Membrany

Izolacja Matizol
Sp. z o.o.,
ul. 11 Listopada 32,
38-300 Gorlice

IBDiM-KOT-2020/0622 Wydanie 1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż arkusza
(spełnia)
- siła zrywająca przy rozciąganiu w poprzek arkusza
(spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż arkusza
(spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu w poprzek arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 420/H/2021

POIiŚ

Giętkość w niskiej temperaturze badana na wałku o średnicy 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

292 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm do mieszanek niezwiązanych

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa

Trzuskawica S.A.,
Sitkówka 24,
26-052 Nowiny

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2021/02335

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie:
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie (Mrozoodporność)
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2020-09

291 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa DI.
Nazwa handlowa (CEGŁA 60 mm), kolor (SZARY)

data produkcji
(2021-08-17) oraz numer linii produkcyjnej (1/2) i linii pakującej (1/2).

Zakład produkcyjny w Zambrowie

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub elementy pokrycia dachowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAREK MACKIEWICZ,
Al. J. Piłsudskiego 40,
18-400 Łomża

PN - EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003
EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 479/BR/2021

POIiŚ

Odporność na poślizg/ poślizgnięcie
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik I

290 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe AQUA EPS P100 EPS100
EPS-EN 13163-T1-L3-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-WL(T)2

Data produkcji: 31.08.2021 r.,
Zakład produkcyjny
66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul. Mosiężna 14

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

YETICO S.A.
ul. Towarowa 17A,
10-416 Olsztyn

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 435/T/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

289 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

STYROPIAN DACH /PODŁOGA PERFECT 100

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji:
2021-07-21

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

STYROPOZ Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60- 462 Poznań

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 426/T/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

288 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana fi 12

Wytop 590801
Świadectwo odbioru nr 3.1 (83536007 590801E216)

znak budowlany

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 127/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

287 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

FASBUD FS-04 elastyczny i mrozoodporny klej do glazury, terakoty i gresu Typ C1 T

Data produkcji (stempel na opakowaniu):
15.03.2021

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Klej cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie C1T do wykańczania ścian, podłóg wewnątrz lub na zewnątrz

Kleje budowlane

FASBUD Arkadiusz Dróżdż
Kiełczygłówek 26
98-358 Kiełczygłów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/33-1/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

286 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe GALAXY fasada gr. 100 mm

Data produkcji: 01.04.2021 r., 19:42
Identyfikacja partii: 173/21 M

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Termo Organika
Sp. z o.o.,
ul. B. Prusa 33
30-117 Kraków

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 361/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

285 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej Paroc Linio 10 o grubości 200 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Date 01 2021 06 05 35D 06:45

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Produkty do izolacji cieplnej stosowane w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Paroc Group,
Energiakuja 3,
FI-00180 Helsinki

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 344/T/2021

POIiŚ

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

PN-EN 1609:2013-07

284 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe GAMMA FASADA EPS S EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P15-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3 o grubości 200 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Nr partii produkcyjnej 22/06/2021 10:29 OL
Nr partii produkcyjnej 22/06/2021 10:15 OL

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

YETICO S.A.,
ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 343/T/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

283 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Elastyczny żelowo-trasowy klej do płytek FX 600 Flex

Oznaczenie partii/serii:
61 05.03.2021 11:34 ZM1 (45443)

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach i innych konstrukcjach budowlanych

Kleje budowlane

Sievert Polska
Sp. z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/13-1/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

282 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe HARDY DOCIEPLENIE EPS S-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

IZOLBET
Sp. z o.o.,
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 334/T/2021

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 132
w wykazie wyników badań z 2021 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

281 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

IZOBUD
W-PET/SBS Papa kauczukowo-bitumiczna do izolacji wodochronnej dachów

Data produkcji: 05.05.2021

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych:

Izolacja wodochronna dachów

Membrany

IZOBUD Sp. z o.o.,
ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie
47-150 Leśnica

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:
2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 347/H/2021

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda B

280 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia paroizolacyjna RED FOX PREMIUM 0,2mm x 2m x 50m

Nr partii/ data produkcji: 14.06.2020

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – Typ A

Membrany

Warter Polymers
Sp. z o.o.
ul. Koralowa 60
02-967 Warszawa

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 99/21/170/2/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)

- wydłużenie przy zerwaniu , wzdłuż
(spełnia)

- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)

- wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

279 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych,

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, Laboratorium Elementów Budowlanych
ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Okno-drzwi balkonowe jednoskrzydłowe PVC System Decco 82

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
przeznaczone do komunikacji
w lokalizacjach domowych
i handlowych. Nie może być stosowane
w przegrodach ogniowych/
dymowych

 

Drzwi, okna i wyroby związane

DWG Stanisław Grabowski Spółka Jawna,
ul. Toruńska 103 Pigża,
87-152 Łubianka

PN-EN 14351-1 + A1:2010

(EN 14351-1:2006
+A1:2010)

Przenikalność cieplna:
Współczynnik przenikania ciepła (spełnia)

EN 14351-1:2006+A1:2010

PN-EN ISO 12567-1:2010 +AC:2010

Sprawozdania z badań:
Nr LZF00-00840/21/Z00NZE

Nr LZE00-00840/21/Z00NZE/B

 

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

 

PN-EN 1026:2001

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1027:2001

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

PN-EN 12211:2001

278 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.,
ul. Jana Kasprowicza 5, 41-800 Zabrze

ATLAS Klej do łazienki i kuchni elastyczny

Oznaczenie partii/serii:
Z1 2021.03.10 21:24 380030-*-*05134

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wszelkie układnie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

EN 12004:2007+
A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/19/8/467/2021

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 98
w wykazie wyników badań z 2021 r.

 

Próbka kontrolna

Badanie próbki wyrobu pod poz. 98

w wykazie wyników badań z 2021 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

277 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 CEM II/A-V 42,5 R
w workach 25 kg

Data produkcji:
30.06.21 0945[7]

CE

Przygotowanie betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

CEMEX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 46,
02-255 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 4153/III/2021

POIiŚ

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

276 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement CEM IV/B(V-W) 32,5R PROFESSIONAL LINE
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Cement pucolanowy CEM IV/B(V-W) 32,5R

Data produkcji: 06.08.21

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

ARTCEM Tępiński i Wspólnicy Spółka Jawna,
ul. Dostawcza 6,
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3966/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

275 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek TILE 250 Grey

Data produkcji:
17.04.2021
oznaczenie partii:
07 170420210712

CE

wg DWU:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym C2 TE. Wykończenie ściany, podłogi
i sufitu wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

TORGGLER Polska Sp. z o.o.,
ul. Sadowa 6
95-100 Zgierz,

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 23/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

274 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zaprawa wyrównująca do wewnątrz i na zewnątrz CEKOL ZW-04 22 kg

Ean: 5 906474 040229
09-2022
21124 13:42/B

CE

wg DWU:
EN 13813:2002 Podkład podłogowy na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

EN 998-1:2016 Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP), wytwarzana w zakładzie, przeznaczona do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych. Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego.

Wyroby do wznoszenia murów

CEDAT
Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 19
80-298
Gdańsk

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

PN-EN 13813:2003
(EN 13813:2002)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr LZM00-01798/21/Z00NZM

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016-08

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
+ A1:2005

273 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO
Sp. z o.o.
Zakład Badań
Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków,
ul. Wolności 2,
32-100
Proszowice

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm Jaroszowiec

oznaczenie serii produkcyjnej/ partii: okres dostaw od 05.07.2021 do 09.07.2021 r.;
zakład produkcyjny: Zespół Kopalni Jaroszowiec, 32-312 Jaroszowiec

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa

Cemex Polska Sp. z o.o.;
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr 3046/III/2021

POIiŚ

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2020-09

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie (Mrozoodporność)
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

272 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik G500F 789-100-44

data produkcji:
10.04.2021 r., KJ-5

CE

Systemy grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

ARMATURA
Kraków S.A.
ul. Zakopiańska 72
30-418 Kraków,

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 40/21/WINB

271 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
swisspor EPS PLUS fasada EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P5-BS75- DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 J
typ wyrobu EPS S grubość 150 mm

Data produkcji:
20.07.2021 r.
Nr partii:
20/07/2021; 14:20:50

Zakład produkcyjny:
ul. Piłsudskiego 40
21-505 Janów Podlaski

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

SWISSPOR Polska
Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 395/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

270 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasy C Φ 10 mm o długości 12 m

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
Numer wytopu: 586721, Data: 2021-02-19, Nr. z: 2, Nr. w.:4

znak budowlany

Wg KDWU:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 61/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Przyczepność –
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

 

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

269 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Pręt żebrowany B500SP Φ 8 mm o długości 12 m

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
numer wytopu: 175769
Data: 2021.05.03

znak budowlany

Wg KDWU:
Zbrojenie konstrukcji i elementów żelbetowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

ÓAM Ózdi
Acélmüvek Kft.
Max Aicher út 1,
H-3600 Ózd (Węgry)

PN-H-93220:2018-02
ITB-KOT-2019/0559 wydanie 1

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 60/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Przyczepność –
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

 

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

268 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement 42,5 Błyskawiczny -
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R, 25 kg

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
090521***12:01

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Cementownia
„Odra" S.A.,
ul. Budowlanych 9, 45-005 Opole

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3229/III/2021

POIiŚ

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

267 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C Φ 16 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: numer atestu: 83454667 588739E505,
numer wytopu: 588739

znak budowlany

Wg KDWU:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 59/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Przyczepność –
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

 

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

266 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C Φ 12 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: numer atestu: 83501134 589231E223
numer wytopu: 589231;
numer atestu: 83501122 589938E216
numer wytopu: 589938;
numer atestu: 83501123 589814E216
numer wytopu: 589814;
numer atestu: 83503999 589963E216
numer wytopu: 589963

znak budowlany

Wg KDWU:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 58/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Przyczepność –
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

 

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

265 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS P100 STYRHYDRO EPS EN 13163 T1-L2-W2-S2-P5-CS(10)100-BS150-DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(1)5-WL(T)5 o grubości 180 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji 7.05.2021 r.

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Styropian Plus
Sp. z o.o.,
Czarne Dolne 1,
82-520 Gardeja

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 315/T/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

264 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo granodiorytowe łamane wodoprzepuszczalne o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm EN 13242 f9 004

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Materiał do wykonania podbudów drogowych 0/31,5mm zgodne z PN-EN 13242+A1:2010 w zakresie wyznaczonym przez „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym"

Kruszywa

Norsk Stein Jelsavegen 512 4234 Jelsa, Norwegia

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2021/02266

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie:
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie (Mrozoodporność)
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2020-09

263 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS P100 STYRHYDRO EPS EN 13163 T1-L2-W2-S2-P5-CS(10)100-BS150-DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(1)5-WL(T)5 o grubości 120 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji 16.04.2021 r.

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Styropian Plus
Sp. z o.o.,
Czarne Dolne 1,
82-520 Gardeja

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 312/T/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

262 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Izolacja wodochronna w arkuszach, zgrzewalna, papowa, polimeroasfaltowa, pod nawierzchnie mostowe Nexler MOST+ Papa zgrzewalna Nexler MOST+

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
Godzina produkcji: 02:10:03, data produkcji: 13.10.2020, kod partii: 361601

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Papa zgrzewalna Nexler MOST+ jest przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację z papy zgrzewalnej Nexler MOST+ można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych

Membrany

IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

IBDiM-KOT-2019/0277 wydanie 1

Giętkość badana na wałku o średnicy 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie nr 313/H/2021

POIiŚ

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)
Wydłużenie przy zerwaniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

261 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe DACH/PODŁGA EPS 100-038 EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5 o grubości 50 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
Identyfikacja wyrobu: Data produkcji:
2021-05-29
Zmiana: 1

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

KRASBUD Krasowski Sp. j.,
ul. Zarzecze 8A,
18-220 Czyżew

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 219/T/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

260 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe FASADA EPS 70-040 EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 o grubości 100 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
Identyfikacja wyrobu: Data produkcji:
2021-05-04
Zmiana: 2

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

KRASBUD Krasowski Sp. j.,
ul. Zarzecze 8A,
18-220 Czyżew

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 218/T/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

259 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa – Fundament 4,0 Szybki Profil SBS o wymiarach 1 m x 7,5 m x 4,0 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
Data produkcji (Date):/27/01/2021/09:39 L1

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja przeciwwilgociowa budynków, łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych

Membrany

BMI Icopal
Sp. z o.o.,
ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (Wytrzymałość na rozciąganie):
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(nie spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie nr 220/H/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda B

Wytrzymałość złącza:
- Wytrzymałość na ścinanie - zakład podłużny
(spełnia)
- Wytrzymałość na ścinanie - zakład poprzeczny
(spełnia)

PN-EN 12317-1:2001

Odporność na uderzenie:
- odporność na uderzenie - metoda A
(spełnia)
- odporność na uderzenie - metoda B
(spełnia)

PN-EN 12691:2018-05

258 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

KA17 KRUSZYWO NORDKALK
DROGAR 0/31,5S MK

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: Zakład Miedzianka, Miedzianka 26-065 Piekoszów
Partia wyrobu objęta fakturą VAT nr 34/01/2021

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Kruszywa do hydraulicznie związanych i niezwiązanych mieszanek przeznaczone do stosowania w drogownictwie i robotach inżynieryjnych

Kruszywa

Nordkalk
Sp. z o.o.,
Plac Na Groblach 21,
31-101 Kraków

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2021/01294

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie:
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie (Mrozoodporność)
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2020-09

257 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarsko-tynkarska ZX1

oznaczenie partii:
15.10.2020 13:12

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa tynkarska (GP) i zaprawa murarska (G) według przepisu, ogólnego przeznaczenia wytwarzana w zakładzie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Zakłady Chemiczne Anser Tarnobrzeg
Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 28,
39-400 Tarnobrzeg

EN 998-1:2016
(PN-EN 998-1:2016)
EN 998-2:2016
(PN-EN 998-2:2016)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/190/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

256 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH KLEIB C10
(KLEIB C10 TYP C1TE)

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wykończenie wewnętrzne
i zewnętrzne podłogowe
lub ścienne

Kleje budowlane

KLEIB Sp. z o.o.
Pikutkowo 43,
87-880
Brześć Kujawski

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr EKW/WINB/18/8/466/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

255 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH KLEIB C9,5
(KLEIB C9,5 TYP C1T)

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wykończenie wewnętrzne
i zewnętrzne podłogowe
lub ścienne

Kleje budowlane

KLEIB Sp. z o.o.
Pikutkowo 43,
87-880
Brześć Kujawski

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr EKW/WINB/18/8/465/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

254 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zaprawa mineralna stosowana przy dużych obciążeniach powierzchni Planol®Bettungsmörtel 454, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu Planol®Bettungsmörtel 454, w workach po 25 kg

Partia: liczba kontrolna/rok/numer worka/dzień w roku produkcji: 4542-2005 5 5 21 000091 008

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa cementowa o uziarnieniu do 4 mm, przeznaczona do stosowania w miejscach, gdzie mogą wystąpić duże obciążenia nawierzchni, np.: układanie nawierzchni z kamieni naturalnych na deptakach dla pieszych oraz na ulicach i placach z ruchem kołowym oraz do układania krawężników kamiennych, betonowych i polimerobetonowych na obiektach inżynierskich.

Wyroby do wznoszenia murów

Hufgard Polska
Sp. z o.o.,
ul. Rząsawska 44/46,
42-209 Częstochowa

IBDiM-KOT-2018/0104 wydanie 1

Wytrzymałość na ściskanie:

- po 24 godzinach
(spełnia)

- po 7 dniach
(spełnia)

- po 28 dniach
(spełnia)

 

PN-EN 1015-11:2001

Sprawozdanie nr LZK00-02472/21/Z00NZK

POIiŚ

253 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Kostka brukowa HOLLAND gr. 8 cm – szary {N} {nas<5%}, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Betonowa kostka brukowa

Oznaczenie partii:
Data produkcji / zmiana:
09.08.2021 / 3

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub elementy pokrycia dachowego.
(dotyczy wszystkich rodzajów i grubości betonowych kostek brukowych i elementów uzupełniających)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

BRUK-BET
Sp. z o.o.,
Nieciecza 199
33-240 Żabno

PN - EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 397/BR/2021

POIiŚ

252 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe ARBET/K/FE/EPS S/0,040/50 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
gr. 50 mm

Data produkcji: 08/09/2021 16:22
Kod paskowy: 5902578100623

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk
Sp. J.
ul. Bohaterów Warszawy 32
75-211 Koszalin

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 425/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

251 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Mata izolacyjna z wełny mineralnej
DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
dn. – 50 mm

Data produkcji: 2020-12-29 12:07 006
GOLD 35 2094213
Kod paskowy: 5902619954017

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

URSA Polska
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12,
42-520 Dąbrowa Górnicza

EN 13162:2012+A1:2015
(PN-EN 13162+
A1:2015-04)


Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 411/T/2021

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 123 w wykazie wyników badań z 2021 r.

250 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek
KLEIB C11
TYP C2TES1

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
05.02.21 10:21

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wykończenie wewnętrzne
i zewnętrzne podłogowe
lub ścienne

Kleje budowlane

KLEIB Sp. z o.o.
Pikutkowo 43,
87-880
Brześć Kujawski

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 24/2021

Próbka kontrolna Badanie próbki wyrobu pod poz. 46 w wykazie wyników badań z 2021 r.

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

249 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa
Polbruk prostokąt
8 cm kolor szary

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
Data/Zmiana produkcji: 24.02.2021/2
Data/Zmiana pakowania: 01.03.2021/1
Numer linii produkcyjnej: 91
Zakład produkcyjny nr 91,
ul. Chełmżyńska 249,
04-458 Warszawa

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Polbruk S.A.,
ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk

PN - EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 221/BR/2021

POIiŚ

248 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C Φ 20 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
numer atestu 83307999 585039E132, numer wytopu 585039; numer atestu 83307999 585031E132, numer wytopu 585031; numer atestu 83404570 587401E132 numer wytopu 587401; numer atestu 83404570 587400E132 numer wytopu 587400

znak budowlany

Wg KDWU:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 39/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Przyczepność –
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

247 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Pręt żebrowany, walcowany na gorąco ze stali B500SP o podwyższonej ciągliwości, stal klasy C Φ 20 mm

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
numer atestu: 12925.06/2021
numer wytopu: 236126

znak budowlany

Wg KDWU:
Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.,
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 40/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Przyczepność –
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

 

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

246 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Stal żebrowana B500SP – pręty klasa C
PZ_12,0_
B500SP_12,00

Zakład prod.:
CMC Poland
sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie
Numer wytopu 591985,
data produkcji: 2021-09-14
Nr z./ Nr w.: 3/4

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 132/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

245 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Pręt żebrowany B500B ø 8 mm
o długości 12 m

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: numer atestu:
S2102866,
numery wytopów: 174684, 174685

 

znak budowlany

Wg KDWU:
Zbrojenie konstrukcji i elementów żelbetowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

ÓAM Ózdi Acélmüvek Kft.
Max Aicher út 1,
H-3600 Ózd
(Węgry)

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0002 wydanie 1
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9769/2016

Granica plastyczności
(spełnia)

 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 38/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

 

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

244 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Płytki ceramiczne NATURSTONE GRYS REKT. MAT.29,8X29,8 G.1 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: 5902610547201

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
19-05-2020 13.55.07 19-05-2020 13.49.39

CE

Płytki ceramiczne do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach oraz zakładach przemysłowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Ceramika Paradyż
Sp. z o.o.,
ul. Piotrkowska 61
26-300 Opoczno

EN 14411:2012

Siła łamiąca
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-4:2019-04

Sprawozdanie z badań Nr 108/P/LB/2021

POIiŚ

Odporność na szok termiczny
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-9:2013-12

Trwałość: odporność na zamrażanie-rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-12:1999

243 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa SOPRO FF 450, 25 kg

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
24.03.2021 #2 19:16 Nr op. 09949 N

 

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli.

Kleje budowlane

Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 11/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

242 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Płytki ceramiczne niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 5902610571862 Granitos Brown Podłoga 30x30

CE

Do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Ceramika Paradyż
Sp. z o.o.,
ul. Piotrkowska 61,
26-300 Opoczno, Polska

EN 14411:2012

Siła łamiąca
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-4:2019-04

Sprawozdanie z badań nr 177/P/LB/2021

Trwałość: odporność na zamrażanie-rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-12:1999

Odporność na szok termiczny
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-9:2013-12

241 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej Eb ≤ 0,5% Grupa Bla szkliwione (GL)
HARD ROCKS GRAPHITE

CE

Do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz budynków

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Star-Gres
Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 5,
26-200 Końskie

EN 14411:2012

Siła łamiąca
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-4:2019-04

Sprawozdanie z badań Nr 176/P/LB/2021

Trwałość: odporność na zamrażanie-rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-12:1999

240 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków


Elastyczna zaprawa klejowa do płytek FAST EXTRA +

Data produkcji: 15.01.2021
Oznaczenie partii:
15.01.2021 14:08 00290

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie, odkształcalny typ C2TES1, do wykańczania ścian i podłóg wewnątrz i/lub na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAST" Sp. z o.o., ul. Foluszowa 112
65-751 Zielona Góra

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 27/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

239 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Lekki tynk
cementowo-wapienny
z
perlitem LTCW
(niepowtarzalny
kod
identyfikacyjny
typu wyrobu:
Termo Organika®
LTCW)

data produkcji:
1 marca 2021 r

CE

Zaprawa tynkarska
lekka (LW) według
projektu, do
stosowania na
zewnątrz i wewnątrz,
na ścianach, sufitach,
słupach

Wyroby do wznoszenia murów

Termo Organika
Sp. z o.o.,
ul. B. Prusa 33,
30-117 Kraków

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr LZM00-02099/21/Z00NZM

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016-08

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

 

PN-EN 1015-19:2000
+ A1:2005

238 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Beton,
Zaprawy, Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków


Zaprawa cienkowarstwowa ZC-1

ZS 08.03.21 10:24
Kod kreskowy:
5 903116 580723

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

FRANSPOL
Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
62-510 Konin

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/373/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

237 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1-CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Kod paskowy:
5 907641 400938
17.08.21 06:18:44

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

LAFARGE CEMENT S.A.
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3958/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

236 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa HOLLAND grubość 8 cm, szary

data produkcji:
16.06.2020/1

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz elementy pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

BRUK-BET
Sp. z o.o.,
Nieciecza 199
33-240 Żabno

PN - EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 316/BR/2021

POIiŚ

235 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa BEHATON grubość 8 cm, szary

data produkcji:
26.07.2021

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Betonowa kostka brukowa przeznaczona dla ruchu pieszego i dla ruchu kołowego oraz na pokrycia dachowe

Wyroby podłogowe i posadzkowe

GRUPA CHYŻBET Sp. z o.o.,
34-481 Chyżne 111

PN - EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 393/BR/2021

POIiŚ

234 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT O V70 S30 S

data produkcji:
23.04.2021
nr partii: 2059/2021

CE

Zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych:

a)Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych,
b) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegających badaniu reakcji na ogień,
c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień,
d) izolacja wodochronna dachów, e) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „LEMAR" Sp. z o.o., Potrzanowo
ul. Skocka 54,
62-085 Skoki

EN 13707:2004 +A2:2009

EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 156/21/279/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Maksymalna siła rozciągająca:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2020-09

233 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe ALFA PODŁOGA EPS 80 EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-) 2-DLT(1)5.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

YETICO S.A.
ul Towarowa 17a, 10-416 Olsztyn

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 309/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

232 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Techniki Okrętowej S.A. Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych Laboratorium Badań Ogniowych
ul. Szczecińska 65,
80-392 Gdańsk

Stalowe drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe typ: HPL30 A-1

Rok produkcji: 2021

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Zabudowa otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych oraz w ścianach oddzielenia pożarowego, spełniające wymagania co najmniej klasy EI230. Do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe.

Drzwi, okna i wyroby związane

Hörmann KG Brandis, Gewerbeallee 17,
4821 Brandis, Niemcy

Upoważniony Przedstawiciel Producenta:
Hörmann Polska
Sp. z o.o.,
ul. Otwarta 1,
62-052 Komorniki k/Poznania

ITB-KOT-2019/1050 wydanie 1

Odporność ogniowa
(nie spełnia)

PN-EN 1634-1+A1:2018-03
PN-EN 1363-1:2020-07

Sprawozdanie z badań nr 8-426-06-222/S/1

231 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia paroizolacyjna FOLIAREX PI 200-N gr. 200 μm ± 50%, 2 m x 50 m
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FOLIA PAROIZOLACYJNA FOLIAREX PI 200-N

Data produkcji 12.12.2019 r.
Numer partii
ORD10323-023
Wymiar rolki
2 x 50 m

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej - typ A

Membrany

Foliarex
Sp. z o.o.,
ul. Osiedle Przemysłowe 22
69-100 Słubice

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 351/H/2021

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– wzdłuż
(spełnia)

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– w poprzek
(spełnia)

- Wydłużenie, kierunek wzdłuż
(spełnia)

- Wydłużenie, kierunek w poprzek
( spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

230 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia paroizolacyjna FOLIAREX PI 200-N gr. 200 μm ±50%, 400 cm x 5 m

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FOLIA PAROIZOLACYJNA FOLIAREX PI 200-N

Data produkcji 12.03.2021 r.

Wymiar pakietu
400 cm x 5 m

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej.

Membrany

P.W. Foliarex
Sp. z o.o.,
ul. Bukowska 5,
62-060 Stęszew

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 354/H/2021

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– wzdłuż
(spełnia)

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– w poprzek
(spełnia)

- Wydłużenie, kierunek wzdłuż
(spełnia)

- Wydłużenie, kierunek w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

229 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

CEMENT 32,5 PROFESSIONAL LINE,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Cement pucolanowy CEM IV/B(V-W) 32,5R

Data produkcji: 10.05.2021 r.

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

ARTCEM Tępiński i Wspólnicy Sp. J.,
ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2861/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

228 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa asfaltowa na osnowie z tektury budowlanej IZOLATKA I/333

Ean 5 908238 610013
26.10.2020
Partia: 20P003402 ZM:2B

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
izolacja przeciwwilgociowa (typ A)

Membrany

„Izolacja Matizol"
Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 32
38-300 Gorlice

EN 13969: 2004
EN 13969:2004/A1:2006

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie nr 305/H/2021

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
wzdłuż
(nie spełnia)
w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

227 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe FASADA PLUS EPS S 040 EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 grubości 100 mm

numer partii produkcyjnej 27/07/2021 zmiana I

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

KRASBUD Krasowski Sp. j., ul. Zarzecze 8A 18-220 Czyżew

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 346/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

226 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
EPS 100 038 DACH/PODŁOGA/02090821 EPS EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS125-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2
grubość 100 mm

Zakład prod.:
Fabryka Styropianu w Jeziorku,
ul. Przemysłowa 40b, 18-421 Piątnica

Data Produkcji: 23.08.2021 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

SONAROL
Sp. jawna Najda,
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 382/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

225 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Ekspansywna, samorozlewna zaprawa
o uziarnieniu do 4 mm EuroGrout® 04,
w workach po 25 kg

Partia: liczba kontrolna/rok/numer worka/dzień w roku produkcji: 5 21 004 008 28175

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Ekspansywna zaprawa o konsystencji płynnej i uziarnieniu do 4 mm, przeznaczona do układania warstwami o grubości od 20 mm do 100 mm. Przeznaczona do wykonywania podlewek pod łożyska mostowe, kotwienia elementów stalowych w betonie, wypełniania szczelin pomiędzy łączonymi prefabrykatami z betonu, zalewania elementów torowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Hufgard Polska
Sp. z o.o.,
ul. Rząsawska 44/46,
42-209 Częstochowa

IBDiM-KOT-2018/0104 wydanie 1

Wytrzymałość na ściskanie:

- po 24 godzinach
(spełnia)

- po 7 dniach
(spełnia)

- po 28 dniach
(spełnia)

 

PN-EN 1015-11:2001

Sprawozdanie nr LZK00-02471/21/Z00NZK

POIiŚ

224 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Beton,
Zaprawy, Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa tynkarska
POZTYNK 560

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
BĘDZIN 11.05.21 17:01 linia1

CE

Wg DWU: wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska, ogólnego przeznaczenia (GP)do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murowe, sufity, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/366/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

 

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

223 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

VIKING ŻELOWY Elastyczna zaprawa klejowa do płytek

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 01.03.21

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Klej cementowy Wszystkie płytki wewnętrzne i zewnętrzne

Kleje budowlane

ASTEX - PUCZYŃSCY Tynki Kleje Farby Otłoczyn,
ul. Ciechocińska 12-18
87-700 Aleksandrów Kujawski

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/10/8/451/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

222 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Folia budowlana 0,15
Typ wyrobu: A

Oznaczenie partii/serii:
Data wykonania: 2020-07-26
Numer partii ORD12182-004

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Elastyczny wyrób
do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

FOLIAREX FOROOF
Sp. z o.o.
ul. Przejazdowa 2AB,
42-280 Częstochowa

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 436/H/2021

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

221 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu. Pręt żebrowany klasa C. CELSTAL B500SP Ø 25

Oznaczenie partii/serii:
2021-07-18 13 36 27 663.
Świadectwo odbioru 3.1 nr 235411469
z dnia 30.07.2021;
Nr wytopu H0571369

znak budowlany

Wg KDWU:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 74/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

220 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia IZO-FOL 0,20/±50%
Typ A

2 m x 50 m
Nr partii: 1003
Data produkcji: 10.10.2020 r.
Zmiana
produkcyjna 1

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – Typ A
Wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Typ A

Membrany

WARTER Polymers
Sp. z o.o.
ul. Koralowa 60
02-967 Warszawa

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)
PN-EN 14909:2012
(EN 14909:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 25/H/2021

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– wzdłuż
(spełnia)

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– w poprzek
(spełnia)

- Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż
(spełnia)

– Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Wytrzymałość złącza – odporność na ścinanie

- Kierunek podłużny
(nie spełnia)
- Kierunek poprzeczny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12317-2:2010

219 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Izolacje wodochronne w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe, pod nawierzchnie mostowe SELENA MOST

Data produkcji: 21.07.2021, partia 21P001674

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych
drogowych i kolejowych obiektach mostowych oraz na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych

Membrany

Izolacja Matizol
Sp. z o.o.,
ul. 11 Listopada 32,
38-300 Gorlice

IBDiM-KOT-2020/0622 Wydanie 1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż arkusza
(spełnia)
- siła zrywająca przy rozciąganiu w poprzek arkusza
(spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż arkusza
(spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu w poprzek arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 439/H/2021

POIiŚ

Giętkość w niskiej temperaturze badana na wałku o średnicy 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

218 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik łazienkowy rurowy KRETA 950/570

data produkcji: 22.12.2020 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

„DGD" s.c. Mariusz Dziedzina, Zbigniew Dulnik,
ul. Bronisława Czecha 8, 33-300 Nowy Sącz

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 31/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

217 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS-80-038-PODŁOGA-DACH, EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P10-BS125-CS(10)80-TR100

Data produkcji: 15.05.2021 r.,
nr partii 1505/05/21

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

PPHU Dariusz Salwierak,
ul. Sienkiewicza 22, 28-425 Złota

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 360/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

216 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Wełna mineralna mata M-17 gr. 100 mm

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu 11-DoP-2019/05/23

Data produkcji:
2020.03.25
Partia nr 4365 zmiana nr 3

CE

do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

OJSC
„Glassworks NEMAN"
8 Korzuka Str. Berezovka, Lida district, Grodno region, 231306 Białoruś

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 317/T/2021

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07

215 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Beton,
Zaprawy, Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa
murarska
cementowo-wapienna ZM-cwM5

Oznaczenie partii 14.06.2021 09:00 4
Zakład produkcyjny w Chmielowie
39-442 Chmielów, ul. Chemiczna 18

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska cementowo-wapienna według projektu ogólnego przeznaczenia (G) wytwarzana w zakładzie do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

IZOLBET Sp. z o.o.,
ul. Kowalska 9
09-500 Gostynin,

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/317/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

214 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

KLEBE zaprawa klejowa do płytek ZK12

Data produkcji: 2021-01-20
Oznaczenie partii:
20.01.2021 230480003

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do stosowania wewnątrz

Kleje budowlane

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II", Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 7
39-400 Tarnobrzeg

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 21/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

213 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Optosan TrassInjekt 20 kg
121 0067 140 TRASSINJEKT 20 KG

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: ściany murowane, słupy i ściany działowe zgodnie z powołaną Normą, zaprawa murarska, wg projektu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym G M5

Wyroby do wznoszenia murów

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rząsawska 40/42
42-209 Częstochowa Polska

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr LZK00-02473/21/Z00NZK

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

212 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka
brukowa Polbruk
o grubości 8 cm

Data produkcji:
07.05.2021

CE

Wykonywanie
nawierzchni
zewnętrznych
i wewnętrznych
dla ruchu pieszego
i kołowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Polbruk S.A.,
ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 345/BR/2021

POIiŚ

211 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Beton, Zaprawy, Kruszywa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa tynkarska ATLAS (2019)

oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
LP 2021.06.22 20:17 4300

CE

Wg. DWU: na zewnętrzne ściany, stropy i słupy. Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

ATLAS Sp. z o.o., ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź

EN 998-1:2016
(PN-EN 998-1:2016-12)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/358/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(nie spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

 

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

210 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Beton, Zaprawy, Kruszywa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa wyrównująca Extra Buildfix
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa wyrównująca Extra Buildfix

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
29.03.2021 r.

CE

Wg. DWU: Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP), przewidziana do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego na ścianach, sufitach, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

MAPEI Polska
Sp. z o. o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/350/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

 

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

 

209 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa SELENA MOST

Data produkcji 2021.06.30 Zmiana: II/B, Partia: 21P001526

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych
drogowych i kolejowych obiektach mostowych oraz na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych

Membrany

Izolacja Matizol
Sp. z o.o.,
ul. 11 Listopada 32,
38-300 Gorlice

IBDiM-KOT-2020/0622 Wydanie 1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż arkusza
(spełnia)
- siła zrywająca przy rozciąganiu w poprzek arkusza
(spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż arkusza
(spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu w poprzek arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 339/H/2021

POIiŚ

Giętkość w niskiej temperaturze badana na wałku o średnicy 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

208 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Beton,
Zaprawy, Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Biała zaprawa murarska do betonu komórkowego, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MURLEP-B 126

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
UJAZD 16:49 11.01.21 PAR22

 

CE

wg DWU:
Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska cienkowarstwowa (T). Do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/357/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

207 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Beton,
Zaprawy, Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
POZMUR-KL NANO 130

Oznaczenie partii produkcyjnej:
BEDZIN 05.03.21 12:01 linia 1

CE

wg DWU:
Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G). Do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/314/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

206 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Beton,
Zaprawy, Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa murarska uniwersalna

Oznaczenie partii produkcyjnej:
31.05.2021

CE

wg DWU:
W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

PIOTROWICE
Sp. z o.o.,
Piotrowice 106,
27-630 Zawichost

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/315/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

205 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia Paroizolacyjna Typ A 2 m x 50 m x 0,2 mm±30% o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu
CN 02030

Nr partii produkcyjnej:
2021-03-29

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wykonanie izolacji do regulacji przenikania pary wodnej.

Membrany

CONKRET Z.R. Trejderowscy, Spółka Jawna, Wielkie Rychnowo 86A, 87-410 Kowalewo Pomorskie

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 408/H/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozdzieranie:

- wzdłuż
(spełnia)

- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

204 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 040 Fasada gr. 80 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: EPS 040 FASADA EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR 100

Data cięcia/formatowania 13.07.2021 r.
Zmiana I, Numer partii: 166

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Zofia Segiet prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
SEGIET ZOFIA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SEGPOL Zofia Segiet, ul. Ludwika Solskiego 8, 37-500 Jarosław

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 329/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

203 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada Professional gr. 50 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Płyty styropianowe EPS 70-038 EPS EN13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100

Data cięcia/formatowania 13.07.2021 r.
Zmiana I, Numer partii: 172

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Zofia Segiet prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
SEGIET ZOFIA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SEGPOL Zofia Segiet, ul. Ludwika Solskiego 8, 37-500 Jarosław

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 328/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

202 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręty żebrowane, walcowane na gorąco ze stali B500SP o podwyższonej ciągliwości fi 10 mm, długość 12000 mm,

Wytop nr 236022,
nr świadectwa wytopu 12650.02/2021

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.,
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 106/DLB/2021

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

201 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 dN 150 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 dN 150 (TYP EPS S)
EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS100-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Oznaczenie partii:
23/07/2021 07:33:05 4082

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Knauf Industries Polska Sp. z o.o., Adamowice
ul. Styropianowa 1, 96-320 Mszczonów

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 375/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

200 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 042 FASADA gr.100mm

Data produkcji:
15.04.2021 r.

CE

Izolacja cieplna budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Styropian Plus
Sp. z. o.o.,
Czarne Dolne 1
82-520 Gardeja

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 227/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

199 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Nazwa wyrobu:
AALBORG WHITE® CEMENT
CEM I 52,5R-SR5
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
AALBORG WHITE® cement – Cement Portlandzki
EN 197-1:2011
– CEM I 52,5 R - SR5

Data produkcji: 19.03.21

Code: 5094015 WHITE 25 180620
31149378 70

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Aalborg Portland A/S
Rordalsvej 44,
DK-9220 Aalborg, Dania

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3632/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

198 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

Klej do płytek Sopro No. 1 400 pro

ozn. partii/serii:
04.12.2020#2 17:18 Nr OP.02829 N
Kod EAN: 4 005734 400221

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/7/7/390/2021

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 39 w wykazie wyników badań z 2021 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

197 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe PT FASADA 70 038 IZOTERM SF
dN = 200 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS 70-038 FASADA EN13163 T(2)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Oznaczenie partii:
25.03.2021
Linia nr 02

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

IZOTERM Mariusz Wałek Sp. J. Goździelin 110,
27-420 Bodzechów

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 274/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

196 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa CEGIEŁKA H-8 20x10x8
Z FAZĄ, kolor: SZARY, tekstura: gładka nieobrabiana

Data produkcji: 29.11.2020r.

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub elementy pokrycia dachowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter, Zakład Pracy Chronionej,
ul. Kolejowa 4,
89-600 Chojnice

PN - EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 327/BR/2021

POIiŚ

Odporność na poślizg/ poślizgnięcie
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik I

195 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Beton,
Zaprawy, Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

H+H cienkowarstwowa biała zaprawa klejąca do betonu komórkowego
i silikatów - letnia

Data produkcji 18.06.2021 r.
Zmiana 121 0189 169 BIAŁY
miejsce produkcji:
Hufgard Optolith Bauprodukte Polska
Sp. z o.o., Częstochowa

CE

wg DWU:
Ściany murowane, słupy i ściany działowe zgodnie
z powołaną normą.
Cienkowarstwowa zaprawa murarska, wg projektu do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym,
klasy TM5

Wyroby do wznoszenia murów

H+H Polska
Sp. z o.o.
ul. Kupiecka 6 03-046 Warszawa

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/345/21

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

194 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Beton,
Zaprawy, Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa Murarska M10 Promotor

Data produkcji:
26.04.2021 r.
Oznaczenie partii:
26.04.2021 A
Zakład Produkcyjny
Nowogród Bobrzański

CE

wg DWU:
Ściany murowe, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

PROMOTOR Sales
Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 17 66-011 Nowogród Bobrzański

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/346/21

POIiŚ

193 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Ceral zaprawa murarska do klinkieru M10 w workach po 25 kg,

data produkcji: 2020-11-05

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Do ścian murowanych, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Gipsico
Sp. z o.o. w upadłości układowej,
ul. Solna 1/4,
62-120 Wapno

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02123/21/Z00NZK

192 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska
ZM M10

data produkcji:
28.05.2021

CE

Ściany murowane,
słupy i ściany
działowe

Wyroby do wznoszenia murów

MTB Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 16
Krępna,
47-330
Zdzieszowice

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02119/21/Z00NZK

191 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

CERESIT CM 11 PLUS GRES – uelastyczniona zaprawa klejąca do gresu

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 17.02.21

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/9/7/393/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

190 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

TYTAN PROFESSIONAL Wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami SUPERFLEX GEL

Data i nr serii:
17/02/2022 21P001002 17/02/2022 21P001002

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny,
C2 TE S1, do wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

SELENA S.A.,
ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02134/21/Z00NZM

189 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Stal żebrowana B500SP - pręty klasa C PZ_16,0_B500SP_12,00_

Numer wytopu 590544,
data produkcji: 2021-07-09 i
Nr z./ Nr w.: 2/4.

Zakład prod.
CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 121/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

188 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe IZOLINE HYDRO EPS 100 gr. 100 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: IZOLINE HYDRO IZO/HYDRO/ EPS100/036/L
Data produkcji: 21.05.2021 r., Nr partii: K0733

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

LUBAU
Sp. z o.o.,
Sp. komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24A/83,
02-703 Warszawa

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 288/T/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

187 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik łazienkowy STRIPS STR-50/80C75, wym. 500x753 mm [niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : STRIPS]

Model grzejnika: STR-50/80C75
Data produkcji: 2021-04-13

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp. J.
ul. Jana Pawła II 12 A, Nowa Wieś k/Włocławka,
87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 34/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

186 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

KLEJ DO GRESU C1T WEBERFIX EASY 01/16

Miejsce produkcji: GK - 05-530 Góra Kalwaria,
ul. Adamowicza 1

Oznaczenie partii/serii: data prod. 19.02.2021

CE

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Typ i klasa:C1T

Kleje budowlane

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice,

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/31/2021

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 72 w wykazie wyników badań z 2021 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

185 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Capatect – masa klejowo- szpachlowa 190 szara
Nr partii /data produkcji: 27.01.2021 r.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na ściany, słupy, stropy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393 02-801 Warszawa

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr LZM00-01896/21/Z00NZM

POIiŚ

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
+ A1:2005

184 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy
G 500 F,
indeks 789-100-44

data produkcji: 13.08.2020r

CE

Systemy grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Armatura Kraków S.A.
ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 33/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (nie spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

183 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik łazienkowy PBT-120-060

ozn. serii/partii
Order number: 1003067343 Prodocution date: 03.05.2021

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
W systemach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Sanpan Isitma Sistemleri San. Ve Tic. A.S. O.S.B. 1.Kisim Anafartalar Cad, No: 5, 45030 Manisa, Turcja

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Zehnder Polska
Sp. z o.o.,
ul. Kurpiów 14A,
52-214 Wrocław

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 30/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

182 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik rurowy Irys 550x776 mm BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY Standard Index: I0005500776014030000

ozn. serii/partii
Index: I0005500776014030000
Kod EAN 5904838002579

 

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Grzejnik rurowy do stosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Enix Sp. z o.o.
ul. Domagały 1
31-841 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 29/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

181 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy PROTEO HP600 (FERROLI)

Oznaczenie serii/partii
747058010ZE1711510C 302204

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Grzejnik do domowych instalacji grzewczych z wodą, jako samodzielne źródło ciepła, o temperaturze niższej niż 110° C

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Ferroli Espana S.I.U. CI Alcalde Martin Cobos n° 4
Poligono Industrial de Villayuda 09007 Burgos Espana

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 28/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

180 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska cienkowarstwowa Optomur PPK W/G (M10)

Oznaczenie partii/serii:
121 0052 117 PPK BIAŁY M10 25KG, 121 0053 117 PPK BIAŁY M10 25KG, 121 0054 117 PPK BIAŁY M10 25KG

CE

Wg DWU:
Ściany murowane, słupy
i ściany działowe zgodnie
z powołaną Normą, cienkowarstwowa zaprawa murarska, wg projektu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, klasy T M10

Wyroby do wznoszenia murów

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Rząsawska 40/42
42-209 Częstochowa

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/311/21

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Wytrzymałość spoiny (początkowa wytrzymałość muru na ścinanie)
(spełnia)

PN-EN 1052-3:2004+A1:2009

179 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Element murowy silikatowy: SILKA E24 kl. 15 1,6

Oznaczenie partii/serii:
Data produkcji: 2/2021, nr partii: 6/2/E24
Zakład produkcyjny Zakład Teodory; Teodory 98-100 Łask

CE

Wg DWU:

Zabezpieczone ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Xella Polska
sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Xella Technologie – und Forschungsgesellschaft mbH
Hohes Steinfeld 1,14797 Kloster Lehnin/Emstal Niemcy

EN 771-2:2011+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr 261/M/2021

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 772-21:2011

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

 

PN-EN 772-13:2001

Wymiary
i odchyłki wymiarów
(spełnia)

PN-EN 772-16:2011

178 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Stal żebrowana B500SP- pręty klasy C, Ø 16

Oznaczenie partii/serii:
Data 2021-05-05
świadectwo odbioru 3.1 nr 83456475 588800E505 z dnia 12.05.2021;
Nr wytopu 588800

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 63/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

PN-EN ISO 15630-1:2019-04

177 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

WIM zaprawa do klinkieru (2018) - antracyt, w workach 25 kg

Data i nr serii:
LP/2020.09.07/06:56/ZMK-114-ANTRACYT/355203 000015

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

WIM Sp. z o.o.,
ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02121/21/Z00NZK

176 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa
o powierzchni gładkiej, jednowarstwowa
i grubości 8cm z fazą K-5 5% kolor SZARY

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Do zastosowań zewnętrznych i do wykończenia dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego oraz do zastosowań wewnętrznych łącznie z lokalnym transportem publicznym

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Przedsiębiorstwo
Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL"
Sp. z o.o.
ul. Kamienna 74
85-726 Bydgoszcz

PN - EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 263/BR/2021

POIiŚ

175 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe podłoga/dach EXPERT gr. 50mm,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ARBET/GD/PDE/EPS 80/0,038/50 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

CE

Wg DWU:
Izolacja cieplna
budynków

Wyroby do izolacji cieplnej

Fabryka Styropianu „ARBET"
Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk Sp. J.,
ul. Bohaterów Warszawy 32
75-211 Koszalin

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 310/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

174 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 038 DACH PODŁOGA

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 25.05.2021 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

STYROPIAN PLUS Sp. z o.o. Czarne Dolne 1 82- 520 Gardeja

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 273/T/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

173 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych C2T.
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EX 1.02 plus Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych C2T

Oznaczenie partii produkcyjnej:
25 LUT 2021

CE

wg DWU:
Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie. Na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

P.P.H.U. „EURO-MIX" Sp. z o.o., ul. Boczna 6, 44-240 Żory

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 12/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

172 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Baumit
MM 50 25 kg

2021.03.23.
17:01:19 PO

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G). Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Baumit Sp. z o. o.
ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr LZK00-02240/21/Z00NZK

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

171 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska PREFIX ZM
Oznaczenie partii:
61 11.03.2021 4:53
ZM3 (58866)

CE

Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Sievert Polska
Sp. z o.o.,
ul. Nyska 36,
57-100 Strzelin

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/309/21

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

170 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska
M-10.

Nr partii/ data produkcji: 2021.03.29

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02120/21/Z00NZK

POIiŚ

169 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Podłoga/dach 038 EPS PN-EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2

Data produkcji umieszczona na wyrobie: 01.01.1970

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Firma Handlowo – Usługowa
"MAR-BUD" Marcin Kłoskowski,
Parciaki 80A
06-323 Jednorożec

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 349/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

168 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy, Kruszywa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa tynkarska
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa tynkarska uniwersalna

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
28.05.2021

CE

wg DWU:
Na zewnętrzne ściany, stropy i słupy

Wyroby do wznoszenia murów

PIOTROWICE
Sp. z o.o.
Piotrowice 106
27-630 Zawichost

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/316/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

 

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

167 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zaprawa murarska do bloczków biała M10. Baumit PlanoFix W

Nr partii/ data produkcji: 2021.02.15

CE

Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska do cienkich spoin (typ T). Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Baumit Sp. z o. o.
ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr LZK00-02236/21/Z00NZK

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

166 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) wytwarzana w zakładzie wg projektu POZMUR 115 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: POZMUR 115
Data produkcji: UJAZD 25.05.21 09:40 PAP22

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) Do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

KREISEL - Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/313/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

165 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska cienkowarstwowa (T) wytwarzana w zakładzie wg projektu, biała MURLEP-B 126 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: MURLEP-B 126
Data produkcji: UJAZD 09:11 11.03.21 PAP22

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska cienkowarstwowa (T) Do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

KREISEL - Technika Budowlana
Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/312/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

164 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej Wysokoelastyczny Odkształcalny ATLAS PLUS MEGA (2019)

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:

Z3 2020.07.22 04:50
347898-*-*00170

CE

wg DWU:
Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

ATLAS Sp. z o. o. ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 22/2021

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu
pod nr 34
w wykazie wyników badań
z 2021 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

163 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

JADAR/KOSTKA BRUKOWA/8/2018/SK
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA HOLLAND, SZARA, 8cm

Miejsce produkcji:
26-640 SKARYSZEW - PL,
ul. Witosa 9;
Oznaczenie partii/serii: 24-09-2020

CE

Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz, np.: placów, parkingów, podjazdów i ciągów ruchu pieszego (z wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

JADAR Sp. z o.o.
ul. Marii Fołtyn 6B
26-600 Radom

PN - EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 183/BR/2021

POIiŚ

162 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej Eb ≤ 0,5%, IOWA gres impregnowany 30X30 5902610548864

Oznaczenie partii/serii: 22-12-2020

CE

Płytki ceramiczne do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach oraz zakładach przemysłowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Ceramika Paradyż
Sp. z o.o.,
ul. Piotrkowska 61
26-300 Opoczno

EN 14411:2012

Siła łamiąca
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-4:2019-04

Sprawozdanie z badań nr 105/P/LB/2021

POIiŚ

Trwałość: odporność na zamrażanie-rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-12:1999

161 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E ≤ 0,5%, podłogowe mrozoodporne, 33,3x33,3x0,8cm, Magnetia Graphite

Oznaczenie partii/serii: PA/ZI/S2 02.03.2017

CE

Do wykładania okładzin podłogowych i ściennych wewnątrz i na zewnątrz budynków

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Ceramika Tubądzin II
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków

EN 14411:2012

Siła łamiąca
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-4:2019-04

Sprawozdanie z badań Nr 103/P/LB/2021

Trwałość: odporność na zamrażanie-rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-12:1999

160 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E ≤ 0,5%, gresowe mrozoodporne, 33,3x33,3x0,8cm, Oxide Ecru

Oznaczenie partii/serii: 00/S1 20.10.2020

CE

Do wykładania okładzin podłogowych i ściennych wewnątrz i na zewnątrz budynków

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Ceramika Tubądzin II
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków

EN 14411:2012

Siła łamiąca
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-4:2019-04

Sprawozdanie z badań nr 104/P/LB/2021

Trwałość: odporność na zamrażanie-rozmrażanie
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-12:1999

159 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

IZOLINE FASADA STANDARD IZO/FAS/EPS S/045/OŚ, GRUBOŚĆ 150 MM, GŁADKA
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

Oznaczenie partii/serii:
data produkcji 30.03.2020, Nr partii bI169

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

LUBAU
Sp. z o.o.,
Sp. komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24A/83,
02-703 Warszawa

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 149/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

158 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Elastyczny klej mineralny C2TE BIOFLEX szary o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: BIOFLEX
Data produkcji: 20210111 KPA1 297

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Kerakoll Polska
Sp. z o. o.,
ul. Katowicka 128,
95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 19/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

157 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 42,5 N, CZYSTY

Oznaczenie partii:
11.06.2021

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Cement Ożarów S.A.
ul. Księdza Ignacego Skorupki 5,
00-546 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3024/III/2021

POIiŚ

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

156 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Tynk maszynowy cementowo-wapienny lekki 561L [niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: TYNK 561 L ]

Data produkcji:
28.12.2020, Poznań

CE

wg DWU:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska lekka(LW)
do stosowania wewnątrz budynków Do stosowania
na ściany, sufity, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr LZM00-01481/21/Z00NZM

POIiŚ

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016-08

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
+ A1:2005

155 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa średniowarstwowa z trasem SOPRO TR 414 o nazwie: Sopro TR 414 Średniowarstwowa zaprawa klejowa, o oznaczeniu typu wyrobu budowlanego: średniowarstwowa zaprawa klejowa.

Data produkcji: 30.10.2020 r. Numer partii produkcyjnej: 30.10.2020 #1 13:54 Nr op.00510 N Sopro 414 TR

znak budowlany

wg. KDWU: Średniowarstwowa, elastyczna zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania okładzin i wykładzin ceramicznych, z betonu lub kamienia naturalnego, na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych, nakładana jest warstwą o grubości 5-20 mm.

Kleje budowlane

Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa

ITB-KOT-2019/1016 wydanie 1

Przyczepność do podłoża
początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 15/2021

POIiŚ

Przyczepność do podłoża po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Przyczepność do podłoża po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Przyczepność do podłoża po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

154 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik członowy dekoracyjny BIOTHERM typ EUROPA 53/115

oznaczenie serii/partii: 26.11.2020

CE

Instalacje grzewcze
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

„Sejwal 2"
Łukasz Murzyn
ul. Tuwima 39,
39-300 Mielec

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 19/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

153 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
Wyrobisko I – kruszywo 0/4

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.

Kruszywa

ARKA BUD
Sp. z o.o., Dąbrówka,
ul Łąkowa 1,
84-242 Luzino

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2021/02388

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie:
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

152 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

SOPRO No. 1 400 pro Multifunkcyjna odkształcalna zaprawa klejowa S1.

19.04.2021. 23:57.
Nr op. 12912 N

CE

Zgodnie z DWU:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 17/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

151 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

SOPRO FF 450 wysokoelastyczna zaprawa klejowa FF 450

28.05.2021 r. 21:09. Nr. Op. 21317

CE

Zgodnie z DWU:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Sopro Polska
Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 18/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

150 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

WIM ECOFLEX. Elastyczna, żelowo- cementowa zaprawa klejąca

Nr partii/ data produkcji: Z2/2020.10.19

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne okładziny.

Kleje budowlane

WIM Sp. z o.o.
ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/11/3/126/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

149 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe ALFA PASSIVE FASADA EPS S EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS80-TR80

grubość 150 mm

Zakład prod.:
YETICO S.A.,
ul. Towarowa 17A,
10-416 Olsztyn

Data Produkcji: 12.04.2021r

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

YETICO S.A.
ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 342/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

148 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 120-036, EN-13163-T2-L2-W2-S2-P3- CS(10)120-WL(T)4,0 o wymiarach 1000 x 500 x 100 mm.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

„STYRHOP" s.c. Mieczysław Hopa, Stanisław Hopa, Zakrzewo 35,
84-223 Linia

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 189/T/2021

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

147 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

Superelastyczny klej żelowy H40 BEZ LIMITÓW

ozn. partii/serii:
20200624 KPA1 068

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Kerakoll Polska Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128
95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/18/3/140/2021

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 279 w wykazie wyników badań z 2020 r.

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

146 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

Klej mrozoodporny STAINER K

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 30.03.21 r.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Klej cementowy do płytek, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz budynków, zarówno na ściany jak i na podłogi.

Kleje budowlane

STAINER Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 152
64-120 Krzemieniewo

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/14/6/370/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

145 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Kostka 6 cm Modulo kolor karbonowy ALS CF

Forma: MON6Ż1
PROD: 2020/08/13 Zmiana 2 T.M.
PAKO: 2020/08/18 Zmiana 1 A.W.

144935-*-*-1

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

LIBET S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(nie spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 191/BR/2021

144 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

ADESILEX P9 SZARY

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 08.06.2021

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Cementowy klej do płytek, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Mapei Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffela 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/17/6/374/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

143 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Adesilex P9 Express, 25 kg. Cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

CE

Cementowy klej do płytek; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

Kleje budowlane

Mapei Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffela 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 20/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

142 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe GAMMA PASSIVE FASADA EPS S EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS60 grubości 100mm

Data prod.
24.02.2021

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

YETICO S.A.
ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 184/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

141 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 038 DACH/PODŁOGA /16040321 EPS EN 13163 T(3)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

SONAROL
Sp. j. Najda,
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 166/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

140 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo wodoprzepuszczalne 0/31,5 mm EN 13242 f9 005

Dostawa 2020/2021 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Materiał do wykonania podbudów drogowych 0/31,5mm (...)

Kruszywa

Norsk Stein Jelsavegen 512 4234 Jelsa, Norwegia

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2021/02265

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie:
(spełnia)

 

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie (Mrozoodporność)
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2020-09

139 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Cegła ręcznie formowana WDF Ruhrtal Mangan 210x100x65
Nr art.: 820 / 0108020

CE

Wg DWU:
Dla murów chronionych
i niechronionych

Wyroby do wznoszenia murów

Klinkerwerke H. W. Muhr GmbH & Co.KG,
Fackeldeystraβe 80-100,
46446 Emmerich am Rhein

EN 771-1:2011

Wymiary i odchyłki wymiarów
(nie spełnia)

PN- EN 772-16:2011

Sprawozdanie nr 106/M/2021

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 772-21:2011

138 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa JARBIT V60 S30, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa JARBIT V60 S30

Miejsce produkcji: IZOLACJA-JAROCIN S. A., ul. Poznańska 24-26,
63-200 Jarocin
Data produkcji: 27.10.20

CE

Izolacja wodochronna dachów
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

IZOLACJA-JAROCIN S. A.,
ul. Poznańska 24-26,
63-200 Jarocin

EN 13707:2004 +A2:2009

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda B

Sprawozdanie nr 80/21/147/1/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Maksymalna siła rozciągająca:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2020-09

137 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Membrana API C/037/2 COROTOP METALLIC 80

Nr partii:
253-121390

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wodoszczelna, aktywna warstwa paroizolacji w budynkach – wyrób z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Znajduje zastosowanie na dachu, w ścianie i podłodze. Wyrób należy montować zgodnie z instrukcją producenta.

Membrany

CB S.A.,
ul. Ozimska 2a
46-053 Chrząstowice

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 19/21/24/2/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(nie spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(nie spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 13859-1:2010 załącznik B

Odporność na uderzenia
(spełnia)

PN-EN 12691:2018-05
Metoda A

136 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement pucolanowy
EN 197-1– CEM IV/B (V) 32,5 R, ZAWODOWY 25 kg

Data produkcji:
23.05.2021

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Cement Ożarów S.A.
ul. Księdza Ignacego Skorupki 5,
00-546 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(nie spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3131/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

135 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

GRUPA BADAWCZA SZKŁO

ul. Lipowa 3
30-702 Kraków

Kabina prysznicowa KAMA
(model: KP-KAMA-1590-G)
rozmiar 90x90

NR. SERYJNY:
PLM-34-20200903H

CE

Wg DWU:
Higiena osobista

Urządzenia sanitarne

LIVENO Polska
Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9B
09-100 Płońsk

PN-EN
14428+A1:
2008
(EN 14428:2004 +A1:2008)

Odporność na uderzenie / właściwości odłamków
(spełnia)

PN-EN
14428+A1:2008

Sprawozdanie z badań nr 077.W.21.AK

134 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa IZOLMIX
V60 S30

Kod partii:
361218

Data produkcji:
12.10.2020 r.

CE

Wg DWU:
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień, izolacja wodochronna dachów, izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego, wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej podlegający przepisom w zakresie reakcji na ogień, wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej, wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegające przepisom w zakresie reakcji na ogień, wyroby do regulacji przenikania pary wodnej.

Membrany

IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

EN 13970:2004
EN 13970:2004 /
A1:2006

EN 13707:2004
+A2:2009

EN 14967:2006

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Maksymalna siła rozciągająca:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 20/21/25/1/P-1

Wytrzymałość na
rozdzieranie
(gwoździem):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej (spełnia)

PN-EN 1931:2002 Metoda A

Wytrzymałość złącza na ścinanie
- zakład podłużny (spełnia)
- zakład poprzeczny (spełnia)

PN-EN
12317-1:2001

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

133 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Stalowy pręt
żebrowany B500SP
HES do zbrojenia
betonu o średnicy ø32

Świadectwo odbioru
3.1 nr 6764 HL
z dnia 9 marca 2021
r. wraz
z oświadczeniem
dystrybutora
nr 005/B/05/2021,
nr wytopu 54756

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

H.E.S.
Hennigsdorfer
Elektrostahlwerke
GmbH, Wolfgang-
Kűntscher-Str. 18,
16761
Hennigsdorf

(upoważniony
przedstawiciel:
Nezer
Services &
Consulting Marcin
Kuchciński,
ul. Racławicka 3,
70 – 811 Szczecin)

Aprobata
techniczna ITB
AT-15-
9699/2016

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 94/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

132 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe HARDY DOCIEPLENIE EPS S-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

IZOLBET
Sp. z o.o.,
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 215/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

131 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Superelastyczny klej żelowy o podwyższonych parametrach C2TES1 szary o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: H40 BEZ LIMITÓW
Data produkcji: 20210129 KPA1 087

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Kerakoll Polska
Sp. z o. o.,
ul. Katowicka 128,
95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 16/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

130 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy, Kruszywa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Tynk maszynowy lekki, cementowo-wapienny.
TYNK 561L

Data produkcji 16.03.21
Zmiana 18:13

CE

wg DWU:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska lekka(LW)
do stosowania wewnątrz budynków Do stosowania
na ściany, sufity, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/318/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

129 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Pustak murowy ceramiczny EM 250/375/238
kl. 15

Data produkcji: 17.02.2021
Nr partii: 11

CE

Wg DWU:
Element murowy ceramiczny P, do stosowania
w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Cegielnia Stopka Sp. z o.o.,
Okole 28,
86-010 Koronowo

EN 771-1:2011 + A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie nr 264/M/2021

128 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 - CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Data produkcji: 13.03.2021 09

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2828/III/2021

Stałość objętości:
- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

127 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki popiołowy CEM II/A-V 42,5 R
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/A-V 42,5 R

Data produkcji: 14.05.2021 08:36

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Cement Ożarów S.A.
ul. Księdza Ignacego Skorupki 5,
00-546 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2827/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

126 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement pucolanowy CEM IV/B(V-W) 32,5R PROFESSIONAL LINE
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Cement pucolanowy CEM IV/B(V-W) 32,5R

Data produkcji: 17.05.21 0101

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

ARTCEM Tępiński i Wspólnicy Spółka Jawna,
ul. Dostawcza 6,
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2826/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

125 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy Everest,
H-500, 10-cio elementowy, biały
(index: G.EVE70)

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Hydroland Chorobik, Gawęda, Malec, Wojtycza Spółka Jawna, 32-400 Myślenice, Jawornik 658

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 25/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

124 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty ze skalnej wełny z okładziną z włókniny szklanej VENTIROCK F PLUS o gr. 200 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
RW-CEE-0193

Data produkcji: PL02MAL7LINE220210121,
19:52 0001

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14,
66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 148/T/2021

POIiŚ

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(nie spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

PN-EN 1609:2013-07

123 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Mata izolacyjna z wełny mineralnej

DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
dn. – 50 mm

Data produkcji: 2020-12-29 12:07 005

GOLD 35 2094213
Kod paskowy: 5902619954017

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

URSA Polska
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12,
42-520 Dąbrowa Górnicza

EN 13162:2012+A1:2015
(PN-EN 13162+
A1:2015-04)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 235/T/2021

122 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa o pow. gładkiej i grub. 8 cm z fazą K-5

Data produkcji: 30.03.2020 r.

Zmiana: 3

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Do zastosowań zewnętrznych i do wykończenia dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego oraz do zastosowań wewnętrznych łącznie z lokalnym transportem publicznym

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Przedsiębiorstwo
Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL"
Sp. z o.o.
ul. Kamienna 74
85-726 Bydgoszcz

PN - EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 233/BR/2021

POIiŚ

121 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Zaprawa murarsko –
tynkarska DuoDur
25 kg
Ean: 5 907534
265767
2021.03.21.
04:42:59 PO

CE

wg deklaracji
właściwości
użytkowych:
Wytwarzana w
zakładzie zaprawa
murarska ogólnego
przeznaczenia (Typ G)
wg projektu. Do
stosowania w
ścianach
murowanych, słupach
i ścianach działowych;
wewnątrz i na
zewnątrz.
Wytwarzana w
zakładzie zaprawa
tynkarska ogólnego
przeznaczenia (Typ
GP) wg projektu. Do
stosowania na
ścianach, stropach i
słupach wewnątrz i na
zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Baumit Sp. z o. o.
ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław

PN-EN 998-
1:2016-12
(EN 998-
1:2016)
PN-EN 998-
2:2016-12
(EN 998-
2:2016)

Wytrzymałość na
ściskanie
(spełnia)

Sprawozdanie nr LZK00-01569/21/Z00NZK/B

Absorpcja wody
(spełnia)

120 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Baumit
PlanoFix W 25 kg

Ean: 5 907534 265774
2021.04.03.
03:36:28 PO

 

CE

Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska do cienkich spoin (typ T). Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Baumit Sp. z o. o.
ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr LZK00-01698/21/Z00NZK/B

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

119 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania WGRYT071050
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym
typu wyrobu: RYTM

Data produkcji:
2021-02-17

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: W instalacjach grzewczych
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

TERMA Sp. z o.o.,
Czaple 100,
80-298 Gdańsk

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 15/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

118 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręt żebrowany fi 16 B500SP 12m
(12 000 mm)

Numer wytopu: 129146, numer partii 7753AN i numer Z/O/O:
40-128

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Cognor S.A.
ul. Zielona 26,
42-360 Poraj, Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie,
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków

IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 109/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

117 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręt żebrowany walcowany na gorąco o średnicy 16 mm ze stali gatunku B500SP długości 12 m

LIBERTY OSTRAVA fi16/12/B500SP/37370
Kod kreskowy wyrobu nr 021062819116

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych (B500SP klasa C)

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

LIBERTY OSTRAVA a.s.
Vratimovska 689/117
719 00 Ostrava-Kuncice,
Czeska Republika

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 116/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

116 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Pręt żebrowany
do zbrojenia betonu CELSTAL B500SP ø20mm,
pręt żebrowany klasa C

S19 Rudnik – Zdziary;
Obiekt: 08-MS;
Zam. 4a.1 – Segmenty 28.3, 30.3, Z1;
Nr atestu: 235362455,
Nr wytopu HO565404

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Pręty są przeznaczone
do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CELSA
HUTA OSTROWIEC Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Św.

 

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 54K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

115 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie,
z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny (C2TES1) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: GREINPLAST P60LD.

Data produkcji: 26.10.2020 r. Numer partii produkcyjnej: 26.10.20 LMT2/15/20:17:50

CE

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie,
z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny (C2TES1), do stosowania na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Greinplast
Sp. z o.o.,
36-007 Krasne 512 B

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 06/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

114 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cementowy klej do płytek

TYTAN PROFESSIONAL elastyczny klej do płytek FLEX TS 54

data ważności: 15/02/2022
nr partii:
21P000872

CE

Wg deklaracji:
Klej do płytek cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, C2 TE, do wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

SELENA S.A.,
ul. Wyścigowa 56E,
53-012 Wrocław

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 14/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

113 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Uelastyczniona zaprawa klejąca do gresu Ceresit CM 11 PLUS GRES 22,5 kg

IDH 2091191
2292259
Ean 5 900089 218578
3/1/089/2004014892
/30.03.21/07:45

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Henkel Polska Operations
Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 13/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

112 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

TURKAMA EUROFASADA LIGHT, płyty ze skalnej wełny mineralnej grubości 200 mm

Data produkcji: 09.05.2021 r.
Nr partii: 1888

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

TURKAMA
ul. Wejherowska 3, 84-207 Koleczkowo

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 216/T/2021

POIiŚ


Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

 


PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

PN-EN 1609:2013-07
Metoda A

111 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 14-05-2021

Zakład produkcyjny 26-060 Chęciny, Tokarnia 272

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

ROMAX Andrzej Świstak,
ul. Faszynowa 12,
93-338 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2823/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

110 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 NEOAQUA Standard C 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100- DS(N)5-
DS(70,-)2-WL(T)5

Data produkcji: 12.03.2021 r.,
nr partii 51/21

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Neotherm Herzyk, Rutka, Nowak spółka komandytowa,
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko - Biała.

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 226/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

109 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska
M-5MPa, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zaprawa murarska M-5MPa

Data produkcji: 12.04.21,

 

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G) do ścian murowych, słupów i ścian działowych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wyroby do wznoszenia murów

DUBLET Smoleń i Lejko Spółka Jawna,
Blizanowice,
ul. Przemysłowa 1, 50-458 Wrocław, Polska

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01846/21/Z00NZK

108 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia Bolix Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa klejowa wyrównawczo-murarska Bolix W

Data produkcji: 05.03.2021 r.

CE

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) według przepisu. Zaprawa służy do murowania z bloczków i elementów z betonu komórkowego na spoiny o szerokości 5 do 15 mm. (...)

Wyroby do wznoszenia murów

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/275/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

107 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia Baumit MM 100 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Baumit MM 100

Data produkcji: 01.03.2021 r.

CE

Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G). Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz

Wyroby do wznoszenia murów

BAUMIT Sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/276/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

106 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska do cienkich spoin Baumit PlanoFix W Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Baumit PlanoFix W

Data produkcji: 03.03.2021 r.

CE

Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska do cienkich spoin (typ T). Do stosowania
w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

BAUMIT Sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/277/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

105 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska
do cienkich spoin,
do betonu komórkowego SOLBET
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
SA-CB 0.2/2

Data produkcji:
06.04.2021 r.

CE

Wg. Deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska do cienkich spoin, typu T, wg projektu, do ścian murowanych, słupów i ścian działowych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Do elementów budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych.

Wyroby do wznoszenia murów

SOLBET Sp. z o.o.
ul. Toruńska 71
86-050 Solec Kujawski

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/245/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

104 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska cienkowarstwowa, Sicher
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa

Data ważności:
29.03.2022 r.

 

CE

Wg. Deklaracji właściwości użytkowych:
Ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Sicher Bautechnik
Sp. z o.o.,
ul. Milenijna 12/14,
97- 200 Tomaszów Mazowiecki

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/244/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

103 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa EP 5 PERFORMA PL CE WPBPL001

Oznaczenie serii/partii produkcyjnej:
Product: 151915 UP:6786 1

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych

Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów

Membrany

Soprema Polska
Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7
05-870 Błonie

EN 13707:2004+A2:2009
EN 14695:2010
(PN-EN 14695:2010)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

- maksymalna siła rozciągająca, kierunek wzdłuż
(nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca, kierunek w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie nr 154/H/2021

POIiŚ

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

102 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe IZOLINE FASADA PASYWNA PLUS, IZO/FAS/GRAF/EPS S/033/L

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

LUBAU
Sp. z o.o.,
Sp. komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24A/83,
02-703 Warszawa

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 314/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

101 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.,
ul. Jana Kasprowicza 5, 41-800 Zabrze

Klej średniowarstwowy do gresu WEBER ZP413

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 17.11.2020 r.

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wszelkie układnie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

EN 12004:2007+
A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/15/5/283/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

100 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zaprawa murarska do cienkich spoin KLEIB C14
Nr partii/ data produkcji: 08.02.21

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Na ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

KLEIB Sp. z o.o.
Pikutkowo 43
87-880 Brześć Kujawski

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr LZK00-01845/21/Z00NZK

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

99 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa Polbruk, B,D, I prostokąt z fazą 6 cm, tekstura standard, kolor szary

Data produkcji: 16.10.2020/JM zmiana pakowania. Linia produkcyjna: 82

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych
Wykonywania nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam, gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Polbruk S.A.
ul. Nowy Świat 16c
80-299 Gdańsk

PN - EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 262/BR/2021

POIiŚ

98 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

ATLAS Klej do łazienki i kuchni elastyczny

Oznaczenie partii/serii:
Z1 2021.03.10 21:24 380030-*-*05136

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wszelkie układnie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

EN 12004:2007+
A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/20/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

97 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

ATLAS GEOFLEX wyskoelastyczny klej żelowy

Oznaczenie partii/serii:
Z3 2021.04.07 8:35 384904-*-*01890

 

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wszelkie układnie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

EN 12004:2007+
A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/21/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

96 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

FX 900 SUPER FLEX Wysoko elastyczny żelowo trasowy klej do płytek

Oznaczenie partii/serii:
61 26.02.2021 07:56 ZM3 (45444)

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach i innych konstrukcjach budowlanych

Kleje budowlane

Sievert Polska
Sp. z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 12004:2007+
A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/22/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

95 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Płytki ceramiczne GAMMO BIAŁY GRES SZKL. STRUKTURA 19,8x19,8
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 5900144082595)

Oznaczenie serii/partii produkcyjnej:
19-07-2020 04.50:28
Sort.00327/1659

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Płytki ceramiczne do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach oraz zakładach przemysłowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Ceramika Paradyż
Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 61
26-300 Opoczno

EN 14411:2012

Siła łamiąca
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-4:2019-04

Sprawozdanie z badań Nr 126/P/LB/2021

POIiŚ

94 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej ISOFAS d=150 mm

Nr partii/ data produkcji: 06.04.2021

CE

Do izolacji cieplnej. Do zastosowań objętych przepisami w zakresie reakcji na ogień.

Wyroby do izolacji cieplnej

ISOROC POLSKA S.A.,
ul. Leśna 30
13-100 Nidzica

EN 13162:2012+A1:2015
(PN-EN 13162+A1:2015-04)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 222/T/2021

POIiŚ

93 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1-CEM II/A-V 42,5 R

25.04.21
Ean 5 901867 300195

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

CEMEX Polska
Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2497/III/2021

POIiŚ

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

92 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Pręt żebrowany
do zbrojenia betonu Ø 20, długość 9900 mm. Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana.
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: stal żebrowana B500SP – pręty klasa C

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 33/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

91 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony, Zaprawy i Kruszywa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ZAPRAWA DO KLEJENIA, SZPACHLOWANIA WEŁNY I STYROPIANU (SKS)

CE

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

SIEVERT POLSKA Sp. z o. o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/264/21

POIiŚ

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

90 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ZAPRAWA MURARSKA DO BLOCZKÓW BIAŁA M10
(Baumit Planofix W)

CE

Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska do cienkich spoin (typ T). Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

BAUMIT Sp. z o. o.
ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/263/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

89 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony, Zaprawy i Kruszywa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA CEKOL ZW-04
(CEKOL ZW-04 CT C25 F5)

CE

EN 13813:2002 Podkład podłogowy na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych.
EN 988-1:2016
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) wytwarzana w zakładzie, przeznaczona do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych. Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego.

Wyroby do wznoszenia murów

CEDAT Sp. z o. o.
ul. Budowlanych 19 80-298 Gdańsk

EN 998-1:2016
EN 13813:2002

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/262/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

88 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (2019)

CE

W ścianach murowanych słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

ATLAS Sp. z o. o.;
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/205/21

87 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT SUPER
W-PYE250
S52 SBS S

Nr partii: 85/2021

Kod paskowy: 5908228047485

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych

a) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień,
b) Izolacja wodochronna dachów,
c) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ''Lemar''
Sp. z o.o.
Potrzanowo,
ul. Skocka 54,
62-085 Skoki

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:
2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 229/H/2021

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda B

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2020-09

86 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

GORBIT OPTIMA WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ
(Papa asfaltowa wierzchniego krycia kolor szary)

CE

Według DWU:
Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień. Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego.
Izolacja wodochronna dachów.

Membrany

Izolacja Matizol Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 32,
38-300 Gorlice

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:
2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 279/H/2021

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
( spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

85 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia W400 o długości 13 mb

Nr partii: 2135/20, Data: 20.09.2020 r., Zmiana: 3

CE

Według DWU: Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Lemar"
Sp. z o.o.,
Potrzanowo,
ul. Skocka 54,
62-085 Skoki

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:
2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 248/H/2021

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

84 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.,
ul. Jana Kasprowicza 5, 41-800 Zabrze

KLEJ DO PŁYTEK (KAMIT C50)

CE

Klejenie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

AKAMIT
Sp. z o. o.
ul. Wolności 3,
26-010 Bodzentyn

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr EKW/WINB/15/4/206/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

83 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana; Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø10, długość 12,0m; Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Stal żebrowana B500SP - pręty klasa C

BUDIMEX S.A.
S19 odc. C,
Kamień-Sokołów
Zam. 20, 36 WD cz.1, Rys.15,
Nr wytopu 572385

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 30/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

82 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 70 Neodach RE 15 2,1 t B 001
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)5-
DS(70,-)2

Data produkcji (29.04.2021) oraz numer partii (218/21)

Grubość 100 mm

Zakład prod.: Biskupiec
11-300
Kolonia III/5

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Neotherm Herzyk, Rutka, Nowak spółka komandytowa,
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko - Biała.

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 185/T/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

81 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych ul. Racjonalizacji 6/8;
02-673 Warszawa

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: 0/31,5MP/KMCB/13242

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: W drogownictwie i innych robotach inżynieryjnych.

Kruszywa

Mineral Polska
Sp. z.o.o.,
ul. Wesoła 12,
58-379 Czarny Bór

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr BS.531.243.20.1

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie:
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie (Mrozoodporność)
(nie spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

80 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
ARBET/P/FGE/EPS S/0,033/120
T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100

data produkcji: 24.02.2021

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk Sp. J ,
ul. Bohaterów Warszawy 32
75-211 Koszalin

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 210/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

79 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

FOLIZOL P20050
FOLIA PAROIZOLACYJNA STANDARD 2MX50MX0,2MM

Oznaczenie partii/serii: ZO.0099/21 04.02.2021

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Elastyczny wyrób z tworzywa sztucznego, którego zadaniem jest regulacja przenikania pary wodnej przez ściany, podłogę lub dach.

Membrany

TOTAL-CHEM
Sp. z o.o.,
ul. Węglowa 13,
44-240 Żory

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 59/21/108/1/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)

- wydłużenie przy zerwaniu , wzdłuż
(spełnia)

- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)

- wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Wytrzymałość złącza – odporność na ścinanie
Zakład podłużny
(spełnia)
Zakład poprzeczny
(spełnia)

PN-EN 12317-2:2010

78 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-16. Mieszanka 0-16

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: W drogownictwie i innych robotach inżynieryjnych.

Kruszywa

Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J.
ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2021/01525

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie:
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie (Mrozoodporność)
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2020-09

77 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk


JADAR/KOSTKA BRUKOWA/8-10/2018/BO
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA HOLLAND, SZARA, 8cm
Miejsce produkcji: FABRYKA KIELCE, Bolechowice 104
26-052 Nowiny
Oznaczenie partii/serii: 2020.09.03

CE

Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz, np.: placów, parkingów, podjazdów i ciągów ruchu pieszego (z wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

JADAR Sp. z o.o.
ul. Marii Fołtyn 6B
26-600 Radom

PN - EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 300/BR/2021

POIiŚ

76 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS (2019)

CE

Na zewnętrzne ściany, stropy i słupy. Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

ATLAS Sp. z o. o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/204/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

75 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny skalnej FRONTROCK Plus
[niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RW-CEE-0179]
grubość 150 mm

Data produkcji:
2021-01-06
PL01CIG1LINE1
Zakład Cigacice

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14,
66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 217/T/2021


Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

PN-EN 1609:2013-07

74 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Element murowy
silikatowy
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
KS U8L 15-1,4

data produkcji:
09.09. 2020
zmiana 20 : 19

CE

wg DWU: w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach
i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

SIL-PRO Warszawa
Sp. z o.o.
Nowy Modlin 47
05-180 Pomiechówek

EN 771-2:2011+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr 97/M/2021

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 772-21:2011

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

 

PN-EN 772-13:2001

73 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe KNAUF Therm Pro Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 λ 38 dN 100 (TYP EPS 70) EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100
Zakład prod.:
Adamowice,
ul. Styropianowa 1, 96-320 Mszczonów

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Knauf Industries Polska Sp. z o. o., Adamowice
ul. Styropianowa 1,
96-320 Mszczonów

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 213/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

72 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.,
ul. Jana Kasprowicza 5, 41-800 Zabrze

KLEJ DO GRESU C1T WEBERFIX EASY 01/16

Miejsce produkcji: GK - 05-530 Góra Kalwaria,
ul. Adamowicza 1

Oznaczenie partii/serii: data prod. 19.02.2021

CE

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Typ i klasa:C1T

Kleje budowlane

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice,

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/15/4/207/2021