Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 439
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Mandat Rodzaj próbki Podstawa prawna pobrania próbki Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
439 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a,
80-346 Gdańsk

THERMO FASADA CLASSIC n
EPS S
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80
Oznaczenie serii/ partii:
17.11.15 15:40:43 gr. 120 mm

CE

Izolacja cieplna w budownictwie. Do zastosowań nie przenoszących obciążeń.

Producent:

ARSANIT
Sp. z o. o.,
ul. Obwodowa 17,
41-100 Siemianowice Śląskie

EN 13163:2012

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia);

Opór cieplny
(nie spełnia);

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 389/T/2016

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07, metoda B

PN-EN 1607:2013-07

438 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Materiałów Budowlanych,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Płynna folia uszczelniająca IZOFOL-FLEX Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Masa hydroizolacyjna DM O1 20.30.22.0

Nazwa handlowa : IZOFOL-FLEX

Data produkcji:
13-04-2016
Dostawa z dnia:
16-04-2016r.

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób przeznaczony do wykonywania izolacji wodochronnych w pomieszczeniach narażonych na okresowe działanie wody oraz na balkonach i tarasach -stosowanych pod płytki ceramiczne mocowane klejami

Producent:

IZOLEX
Sp. z o.o.,
ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy

PN-EN 14891:2012 PN-EN 14891:2012/AC:2012

(EN 14891:2012
EN 14891:2012/AC:2012)

 

Wodoszczelność (pod ciśnieniem 150kPa w czasie 7 dni)
określona: przenikaniem wody,
wzrostem masy (nasiąkliwością) (spełnia)

PN-EN 14891:2012, pkt. A.7
+ PN-EN 14891:2012/AC:2012

Sprawozdanie z badań nr LZM01-01338/16/Z00NZM

437 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska LZF,
Al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Płyty styropianowe GAMMA PASSIVE FASADA EPS S
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,)1-TR80

gr: 100 mm

partia produkcyjna 23/09/2016
15:43 GAL

Zakład produkcyjny:
YETICO S. A.
ul. Przemysłowa 5
98-405 Galewice

CE

Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań nie przenoszących obciążeń (wg. deklaracji właściwości użytkowych)

Producent:

YETICO S.A. ul. Towarowa 17A,
10-416 Olsztyn

PN-EN 13163+A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr LZF00-02753/16/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

436 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut
Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych i
Geotechniki
(LZK)
al. W.
Korfantego
191,
40-153
Katowice.

 

Tworzywowo
metalowe
łączniki
rozporowe
Dybel
uniwersalny +
wkręt UXL 6x5

B

Do wykonywania
montażowych
zamocowań
wielopunktowych
w betonie
komórkowym,
murze z pustaka
szczelinowego i
płyt gipsowokartonowych
(według krajowej
deklaracji
zgodności).

Producent:

fischerwerke
Artur Fisher
GmbH &
Co.KG
Weinhalde 14-
18,
D-72178
Waldachtal-
Tumlingen
Niemcy
upoważniony
przedstawiciel:
fischerpolska
Sp. z o.o.
ul. Albatrosów
2,
30-716 Kraków

AT-15-
7487/2008

Nośność
charakterystyczna
(spełnia)

AT-15-7487/2008

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02209/16/Z00NZK

435 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Instytut Nafty i Gazu 
Laboratorium Zakładu Użytkowania Paliw 
ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków
Ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe ACKERMAN W3
Numer fabryczny/ rok produkcji – brak danych
CE
wg deklaracji właściwości użytkowych:
ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe
Producent:
Ackerman SA ul. Pańska 98/55
00-837 Warszawa  
PN-EN 13240:2008
EN 13240:2001+A2:2004+
AC:2006+A2:2004/
AC:2006+A2:2004/ AC:2007
Bezpieczeństwo pożarowe (przy zadeklarowanym ciągu kominowym):
- temperatura palnych elementów otaczających ogrzewacz (spełnia)
- temperatura podłogi (spełnia)
- temperatura spalin  (spełnia)
PN-EN 13240:2008 p. 5.6+A.4.7 i A.4.9
Sprawozdanie z  badań
Emisja produktów spalania (przy zadeklarowanym ciągu kominowym):
 – emisja tlenku węgla w przeliczeniu na 13% O2 (spełnia)
PN-EN 13240:2008 p. A.4.7
Moc cieplna/efektywność energetyczna (przy zadeklarowanym ciągu kominowym):
- sprawność cieplna (spełnia)
- stałopalność (spełnia)
- moc cieplna do ogrzewania pomieszczenia (spełnia)
PN-EN 13240:2008 p. A.4.7, A.7
434 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Instytut Nafty i Gazu 
Laboratorium Zakładu Użytkowania Paliw 
ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków
Ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe ACKERMAN W2
Numer fabryczny/ rok produkcji – brak danych
CE
wg deklaracji właściwości użytkowych:
ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe
Producent:
Ackerman SA ul. Pańska 98/55
00-837 Warszawa  
PN-EN 13240:2008
EN 13240:2001+A2:2004+
AC:2006+A2:2004/ AC:2006+
A2:2004/ AC:2007
Bezpieczeństwo pożarowe (przy zadeklarowanym ciągu kominowym):
- temperatura palnych elementów otaczających ogrzewacz (spełnia)
- temperatura podłogi (spełnia)
- temperatura spalin  (spełnia)
PN-EN 13240:2008 p. 5.6+A.4.7 i A.4.9
Sprawozdanie z  badań
Emisja produktów spalania (przy zadeklarowanym ciągu kominowym):
 – emisja tlenku węgla w przeliczeniu na 13% O2 (spełnia)
PN-EN 13240:2008 p. A.4.7
Moc cieplna/efektywność energetyczna (przy zadeklarowanym ciągu kominowym):
- sprawność cieplna (spełnia)
- stałopalność (spełnia)
- moc cieplna do ogrzewania pomieszczenia (spełnia)
PN-EN 13240:2008 p. A.4.7, A.7
433 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Techniki Budowlanej. Sp. z o.o.
ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza

Okno – drzwi balkonowe jednoskrzydłowe PCV, system WINTECH W750

wymiary (mm): 2095x865
nr partii: OB3A 193829 poz. 2 z 3
kod EAN – 5908275616665
seria 32 wrzesień 2015

CE

w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych, w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń, gdzie temperatura pomieszczenia ogrzewanego
ti < 16OC

Producent:
DWG Stanisław Grabowski sp. jawna ul.Toruńska 103, Pigża, 87-152 Łubianka

PN-EN 1435-1 + A1:2010

(EN 1435-1:2006 + A1:2010)

wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1027:2016

Sprawozdanie nr 188/B-2016

przepuszczalność powietrza (spełnia)

PN-EN 1026:2016

nośność urządzeń zabezpieczających
(spełnia)

PN-EN 14609:2009

432 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
Ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik łazienkowy 960/450 mm, gięty, kolor: biały
Typ Elegant
podłączenie dolne

Brak oznaczenia partii

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Grzejnik typu „grzejnik łazienkowy" zainstalowany na stałe w instalacjach grzewczych budynków o przeznaczeniu społecznym, zasilane ze zdalnego źródła gorącej wody lub pary wodnej o temperaturze <120oC

Producent:
THERMOLUX Ltd., 75 Ivan Vazov Bled, 8000 Burgas, Bulgaria

EN 442-1:1995
EN 442-1:1995/A1:2003

Nominalna moc cieplna (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, p.5.4.2

Sprawozdanie nr NB1452/CPR/277.6/16/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6

431 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
Ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik łazienkowy 730/450 mm, gięty, kolor: chrom
Typ Elegant
podłączenie dolne

Brak oznaczenia partii

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Grzejnik typu „grzejnik łazienkowy" zainstalowany na stałe w instalacjach grzewczych budynków o przeznaczeniu społecznym, zasilane ze zdalnego źródła gorącej wody lub pary wodnej o temperaturze <120oC

Producent:
THERMOLUX Ltd., 75 Ivan Vazov Bled, 8000 Burgas, Bulgaria

EN 442-1:1995
EN 442-1:1995/A1:2003

Nominalna moc cieplna (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, p.5.4.2

Sprawozdanie nr NB1452/CPR/277.5/16/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6

430 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
Ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik łazienkowy 960/450 mm, gięty, kolor: chrom
Typ Elegant
podłączenie dolne

Brak oznaczenia partii

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Grzejnik typu „grzejnik łazienkowy" zainstalowany na stałe w instalacjach grzewczych budynków o przeznaczeniu społecznym, zasilane ze zdalnego źródła gorącej wody lub pary wodnej o temperaturze <120oC

Producent:
THERMOLUX Ltd., 75 Ivan Vazov Bled, 8000 Burgas, Bulgaria

EN 442-1:1995
EN 442-1:1995/A1:2003

Nominalna moc cieplna (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, p.5.4.2

Sprawozdanie nr NB1452/CPR/277.4/16/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6

429 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu
Zakład Użytkowania Paliw
Laboratorium Badań Urządzeń Gazowych i Grzewczych
ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków

piec grzewczy
POW III

numer fabryczny/data produkcji – BRAK

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
Ogrzewacz pomieszczeń do okresowego spalania na paliwa stałe (węgiel kamienny) ładowany ręcznie, wolnostojący bez zmian funkcjonalnych, z zamkniętymi drzwiczkami paleniskowymi (Kat. 1A)

Producent:
MET-SPOS. R.Saks, A.Posiadała S.j.
ul. Stalowa 16, Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce

EN 13240:2001+A2 2004 +AC 2006 + A2:2004/AC:2006 +A2:2004/AC:2007

Bezpieczeństwo pożarowe:
- temperatura palnych elementów otaczających ogrzewacz (spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. 5.6 + A.4.7 i A.4.9

Sprawozdanie nr WINB-WWB.7782.1.19.2016.MC oraz nr 3102 A1 16

Emisja produktów spalania:
- emisja tlenku węgla w przeliczeniu na 13% O2 (spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. A.4.7

Moc cieplna/efektywność energetyczna:
- sprawność cieplna (spełnia)
- moc cieplna do ogrzewania pomieszczenia (spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. A.4.7

428 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu
Zakład Użytkowania Paliw Laboratorium Badań Urządzeń Gazowych i Grzewczych
ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków

piec grzewczy
PW III-SZAMOT

Numer fabryczny – 373

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych - ogrzewacz pomieszczeń do okresowego spalania na paliwa stałe (węgiel kamienny) ładowany ręcznie, wolnostojący bez zmian funkcjonalnych, z zamkniętymi drzwiczkami paleniskowymi (Kat. 1A)

Producent:
MET-SPOS. R.Saks, A.Posiadała S.j.
ul. Stalowa 16, Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce

EN 13240:2001+A2 2004 +AC 2006 + A2:2004/AC:2006 +A2:2004/AC:2007

Bezpieczeństwo pożarowe:
- temperatura palnych elementów otaczających ogrzewacz (spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. 5.6 + A.4.7 i A.4.9

Sprawozdanie nr WINB-WWB.7782.1.28.2016.WT oraz nr 3103 A1 16

Emisja produktów spalania:
- emisja tlenku węgla w przeliczeniu na 13% O2 (spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. A.4.7

Moc cieplna/efektywność energetyczna:
- sprawność cieplna (nie spełnia)
- moc cieplna do ogrzewania pomieszczenia (spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. A.4.7

427 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania BERTO
BER-50/90

Data produkcji 27.11.2015

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych
Do instalowania w urządzeniach centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych, usługowych i podobnych

Producent:
INSTAL-PROJEKT
Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna
ul. Jana Pawła II 12A, Nowa Wieś k/Włocławka
87-853 Kruszyn

PN-EN 442-1:1999 + PN-EN 442-1:1999/A1:2005
(EN 442-1:1995 + EN 442-1:1995/A1:2003)

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4

Sprawozdanie nr NB1452/CPR/258/16/WINB z dnia 17.01.2017 r.

Normalna moc cieplna -75/65/20oC (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, p.5.4.2

426 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Laboratorium Badań Ogniowych
ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednoskrzydłowe Classic EI60 Reversible

Rok produkcji: 2015

znak budowlany

wg deklaracji zgodności:
Drzwi powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, jak również zgodnie z postanowieniami Aprobaty oraz instrukcji montażu i konserwacji opracowanej przez Padilla Polska.

Producent:
„Puertas Padilla" S.L.,
General Moscardo. 4
El-Albujon
33 300 Cartagena
Hiszpania

Upoważniony przedstawiciel:
„Padilla Polska" Sp. z o.o.
ul. Wybieg 10, 61-315 Poznań

Aprobata Techniczna ITB
AT-15-8276/2010 + Aneksy nr 1,
2 i 3

Odporność ogniowa
(nie spełnia)

PN-EN 1634-1:2014-03

Sprawozdanie z badań nr 8-376-03-222/S/2

425 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

al. Korfantego 193 A,
40-157 Katowice

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III gr. 80 mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
URSA XPS D N-III/URSA XPS N-III 80 mm
XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

ozn. serii/partii:
D 06/16
2117614
00160717

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
URSA Deutschland GmbH;
Carl-Friedrich-Benz Strasse
46-48,
04509 Delitzsch, Niemcy

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- opór cieplny (spełnia)
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

- grubość (spełnia)

PN-EN 12667:2002 + PN-EN 13164+ A1: 2015 -03 załącznik C

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 251/16/425/2/M-1

Klasa reakcji na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Trwałość oporu cieplnego:
- stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności:
–grubość (spełnia)

PN-EN 1604:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody
- długotrwała absorpcja wody po całkowitym zanurzeniu (spełnia)
- długotrwała absorpcja wody przez dyfuzję (spełnia)

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

PN-EN 12088:2013-07

424 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej. Zespół Laboratoriów Badawczych. Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska LZF
al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

płyty styropianowe styropian STB
EPS S 040 FASADA, gr. 100

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: płyty styropianowe Styropian STB
EPS S 040 FASADA
EPS EN 13163 T1-L2-W2-S5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
data produkcji – NIECZYTELNA

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych - izolacja cieplna w budownictwie
PN-EN 13163:2013-05

Producent:

STB Koncept
Sp. z o.o.
ul. Kard. Wyszyńskiego 5, CIĘCIWA
05-200 Wołomin

PN-EN 13163:2013-05
EN 13163:2012

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych

(nie spełnia)

wytrzymałość na zginanie

(nie spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07, metoda B

Sprawozdanie z badań Nr LZF00-01875/16/Z00NZF

Opór cieplny:

współczynnik przewodzenia ciepła 

(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

423 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji
Budownictwa
i Górnictwa
Skalnego
Oddział
Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium
Materiałów
Budowlanych
„IZOLACJA"
Al. W. Korfantego
193A
40 – 157 Katowice

Papa asfaltowa
izolacyjna I333
długość 20 m,
szerokość min. 1 m,
gramatura 0,7 ± 0,1
kg/m2
Data produkcji:
16.05.2016 r.

CE

do izolacji
przeciwwilgociowej
budynków,
do izolacji
przeciwwodnej
części podziemnych
podlegające
badaniu reakcji
na ogień

Producent:
IZOBUD
Sp. z o.o.
ul. Leśna 4
Łąki Kozielskie
47 – 150
Leśnica

EN13969:2004
EN13969:2004/A1:2006

Wodoszczelność (przy ciśnieniu 10 kPa) (nie spełnia)

PN-EN 1928:2002
metoda A

Sprawozdanie nr 219/16/375/1/P-1

Badanie próbki wyrobu opublikowano w poz. 214

Odporność na uderzenie (nie spełnia)

PN-EN 12691:2007
metoda A

Wytrzymałość na
rozciąganie:
maksymalna siła
rozciągająca: kierunek
wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)

wydłużenie przy
maksymalnej sile
rozciągającej:
kierunek wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

422 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych
Laboratorium Materiałów Budowlanych

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki
i Środowiska
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Folia uszczelniająca w płynie IZOFOLIA CEMBUD R

Data produkcji:
29/09/2015

znak budowlany

Wg Aprobaty Technicznej:
do wykonywania
izolacji przeciwwilgociowych podłoży
mineralnych i
z płyt gipsowo-
kartonowych wewnątrz
budynków,
do ścian
i podłóg w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie.

Producent:
PIGMENT S.J.
70-892 Szczecin,
ul. Pyrzycka 23a

AT-15-6331/2010

Gęstość pozorna (spełnia)

ZUAT-15/IV.19/2005 tzn. PN-B-30175:1974

Nr LZM02-01276/16/Z00NZM z dnia 04.08.2017

Nr LZF00-01276/16/Z00NZM wydanie 3 z dnia 19.07.2017

Wodochłonność (spełnia)

ZUAT-15/IV.19/2005 tzn. PN-EN ISO 62:2008

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalne naprężenie rozciągające (nie spełnia)

- wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu (nie spełnia)

PN-EN ISO 527-1,3:1998

Przyczepność do podłoża betonowego (nie spełnia)

PN-EN 1542:2000+PB LH 070/1/08-2003

Przyczepność międzywarstwowa (nie spełnia)

PN-EN 1542:2000+PB LH 070/1/08-2003

421 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Laboratorium Badań Ogniowych ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa

A 330/ I 333 PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA NA TEKTURZE BUDOWLANEJ 20M X 1M GRAMATURA 0,7 (±0,1) KG/M2 I/333 (A330) DATA PRODUKCJI 15.04.14; ZMIANA (PARTIA) 2;
Rok produkcji: 2014; Miejsce produkcji: IOOO "KROWIELNYJ ZAWOD TECHNONICOL SP. Z O. O.; UL. CHAPAEWA 11, P. 19, 213760 OSIPOWICHI, BIAŁORUŚ

CE

Do wykonywania pokryć dachowych jako wierzchnia warstwa (wg DWU)

Producent: IOOO "KROWIELNYJ ZAWOD TECHNONICOL SP. Z O. O.; UL. CHAPAEWA 11, P. 19, 213760 OSIPOWICHI, BIAŁORUŚ (Upoważniony przedstawiciel producenta: TECHNONICOL Polska Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno)

EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004+A1:2006

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02484/16/Z00NZM

 

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02484/16/Z00NZM

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca (wytrzymałość na rozciąganie) wzdłuż (nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca (wytrzymałość na rozciąganie) w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07 p.8.3

Substancje niebezpieczne: - obecność i rodzaj azbestu (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999

420 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Laboratorium Badań Ogniowych ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa

PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA NA WELONIE SZKLANYM 7,5M X 1M X 4,2 (±1) MM V60 S42H ECO DATA PROD. 16.09.15; ZMIANA (PARTIA) 4;
Rok produkcji: 2015; Miejsce produkcji: ZAVOD TECHNOFLEX LTD.; PRIZHELEZNODROZHNAYA 5, 390042 RYAZAN, FEDERACJA ROSYJSKA

CE

Do wykonywania pokryć dachowych jako wierzchnia warstwa (wg DWU)

Producent: ZAVOD TECHNOFLEX LTD.; PRIZHELEZNODOROZHNAYA 5, 390042 RYAZAN, FEDERACJA ROSYJSKA
(Upoważniony przedstawiciel producenta: TECHNONICOL Polska Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno)

EN 13707:2004+A2:2009

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2002

Sprawozdanie z badań nr LZP01-02482/16/Z00NZM

 

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02482/16/Z00NZM

 

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02482/16/Z00NZM

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca (wytrzymałość na rozciąganie) wzdłuż (nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca (wytrzymałość na rozciąganie) w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze (nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07 p.8.3

Substancje niebezpieczne: - obecność i rodzaj azbestu (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999

419 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Laboratorium Badań Ogniowych ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa

PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA NA WELONIE SZKLANYM 7,5M X 1M X 4,2 (±1) MM V60 S42H ECO DATA PROD. 20.08.15; ZMIANA (PARTIA) 4;
Rok produkcji: 2015; Miejsce produkcji: ZAVOD TECHNOFLEX LTD.; PRIZHELEZNODROZHNAYA 5, 390042 RYAZAN, FEDERACJA ROSYJSKA;

CE

Do wykonywania pokryć dachowych jako wierzchnia warstwa (wg DWU)

Producent: ZAVOD TECHNOFLEX LTD.; PRIZHELEZNODOROZHNAYA 5, 390042 RYAZAN, FEDERACJA ROSYJSKA
(Upoważniony przedstawiciel producenta: TECHNONICOL Polska Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno)

EN 13707:2004+A2:2009

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2002

Sprawozdanie z badań nr LZP01-02483/16/Z00NZM

 

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02483/16/Z00NZM

 

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02483/16/Z00NZM

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca (wytrzymałość na rozciąganie) wzdłuż (nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca (wytrzymałość na rozciąganie) w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze (nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07 p.8.3

Substancje niebezpieczne: - obecność i rodzaj azbestu (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999

418 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej , Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska LZF Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice

Płyty styropianowe DACH/PODŁOGA PERFECT 038 gr. 50 mm

CE

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Producent: MP-ALAMENTTI Sp. z o. o., ul. Sobieskiego 18, 42-282 Kruszyna

PN-EN 13163:2013-05E (EN 13163:2012)

Opór cieplny:
Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002 PN-EN 13163+A1: 2015-03;

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02104/16/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie wytrzymałość na zginanie (spełnia)
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07, metoda B
PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie – naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

417 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej , Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska: 1) Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska LZF al. Korfantego 191 40-153 Katowice; 2) Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, ul. Ksawerów 21 00-611 Warszawa

Płyty styropianowe EPS AQ FUNDAMENT EN-13163:2012 T(1)-L(3)-W(2)-S(2)-P(5)-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(1)5-WL(T)1; nr partii/data produkcji: 05.10.15 ZM 2

CE

Izolacja cieplna w budownictwie. Izolacja cieplna miejsc zawilgoconych, narażonych na działanie wody oraz podziemnych części budynków (wg DWU)

Producent: ALBATERM Sp. z o. o., Staw, 62-420 Strzałkowo

EN 13163:2012

Opór cieplny:
Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

PN-EN 12667:2002 PN-EN 13163+A1: 2015-03;

Sprawozdanie z badań nr LZF01-01442/16/Z00NZF wydanie 3

oraz

nr LZF02-01442/16/Z00NZF wydanie trzecie

Przepuszczalność wody Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 metoda 2A PN-EN 13163+A1:2015-03

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07, metoda B

Wytrzymałość na ściskanie – naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

416 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych IZOLACJA, Al. W. Korfantego 193A, 40-157 Katowice

Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna, DIVOROLL PRO+
Oznaczenie partii: kod art 0540212 cyfrowo-literowy kod produkcyjny: 0550UR10164

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych.

Producent: Monier Bras Sp. z o.o. ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole

EN 13859-1: 2010

Odporność na przesiąkanie wody (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.3

Sprawozdanie z badań nr 230/16/389/2/F-1

oraz

nr 230/16/389/F-1/Oz

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Reakcja na ogień (nie spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - maks. siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
- maks. siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 Załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 Załącznik B

415 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. ul. Laski 83 41-306 Dąbrowa Górnicza

Okno PCV rozmiar 1260x1150 mm, dwuskrzydłowe, system GEALAN 8000 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przeźroczyste nieotwieralne w systemie Gealan.
Oznaczenie partii: 1077/10371/6/1(2)

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Obiekty budownictwa mieszkalnego i użyteczności publicznej

Producent: Waldemar Gomółka Firma Handlowo- Produkcyjna DAR PLAST Jawornik 717, 32-400 Myślenice

EN 14351-1:2006+A1:2010

wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1027:2016 metoda A

Sprawozdanie z badań nr 356/B-2016

oraz

nr 356/B-2016/1, 356/B-2016/2

odporność na obciążenie wiatrem (spełnia)

PN-EN 12211:2016

przenikalność cieplna (spełnia)

PN-EN ISO 10077-1:2007

przepuszczalność powietrza (spełnia)

PN-EN 1026:2016

414 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa

PV/64 Papa asfaltowa podkładowa oraz izolacyjna (typu A) na welonie szklanym Partia z dnia 17.06.16 r. ZM. 1B P5 Zakład produkcyjny w Chełmży ul. Bydgoska 11 87-140 Chełmża

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: warstwa podkładowa pokryć dachowych oraz izolacja przeciwwilgociowa (typ A)

Producent: Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych IZOLACJA – MATIZOL S.A. ul. 11 Listopada 32 38-300 Gorlice

EN 13707:2004 +A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004 /A1:2006

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 (metoda A)

Sprawozdanie z badań nr LZM03-02575/16/Z00NZM wyd. 2 z dnia 13.07.2017

Wytrzymałość na rozciąganie: -maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia) -maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia) Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % - wzdłuż (spełnia) - w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie - wzdłuż (nie spełnia) - w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Odporność na uderzenie, mm (spełnia)

PN-EN 12691:2007 Metoda A

413 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MIDA TOP PV S4, ЦБ551537, TN353921
Data produkcji: 08.04.2016 r.
Data dostawy: 21.04.2016 r.

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów. Mocowanie metodą zgrzewania. Nie stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Producent:
OOO „Zavod Technoflex”, 390042 r.Ryazan,
ul. Prizheleznodorozhnaya, Federacja Rosyjska
Upoważniony przedstawiciel: Technonicol Sp. z o. o,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,
05-500 Piaseczno

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 (metoda A)

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02342/16/Z00NZM

 

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02342/16/Z00NZM

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość -giętkość w niskiej temperaturze (nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07 p.8.3.

Substancje niebezpieczne -obecność azbestu (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999

412 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)

wkręt fosfatowany z gwintem do blachy 3,5x45 mm FS-3545

CE

Łączniki FS przeznaczone są do mocowania płyt kartonowo gipsowych do podłoża stalowego

Producent:
Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław

PN-EN 14566+A1:2012

Wytrzymałość na zginanie (Spełnia)

PN-EN 14566+A1:2012 pkt 5.5

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02016/16/Z00NZK

411 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)

wkręt fosfatowany z gwintem do drewna 3,5x35 mm FT-3535

CE

Łączniki FT przeznaczone są do mocowania płyt kartonowo gipsowych do podłoża drewnianego

Producent:
Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław

PN-EN 14566+A1:2012

Wytrzymałość na zginanie (Spełnia)

PN-EN 14566+A1:2012 pkt 5.5

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02013/16/Z00NZK

410 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”
Al. W. Korfantego 193A
40 – 157 Katowice

Płyty styropianowe EPS 038 DACH/PODŁOGA o wym. 1000 x 500 x 100 mm
EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5
Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 0995428 Data produkcji: 05.05.2016 r.

CE

do izolacji cieplnej w budownictwie

Producent:
Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych „BAZALT-GRACZE”
Sp. z o.o.
49 – 156 Gracze

EN 13163:2012

Opór cieplny: opór cieplny (nie spełnia) współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 201/16/335/ M-1

Badanie próbki wyrobu zostało opublikowane w poz. 408

Wytrzymałość na ściskanie: naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

409 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych IZOLACJA,
Al. W. Korfantego 193A, 40-157 Katowice

membrana NOVOFOL Standard 115 g/m2 data produkcji: 02.12.15

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe według PN- EN 13859-1: Wrzesień 2010, wyroby podkładowe do ścian według PN- EN 13859-2: Wrzesień 2010

Producent:
Marma Polskie Folie Sp. z o.o.,
ul. Postępu 15 C,
02-676 Warszawa
Oddział w Rzeszowie,
Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów

PN- EN 13859-1: 2010
PN- EN 13859-2:2010
( EN 13859-1: 2010 EN 13859-2:2010)

Odporność na przesiąkanie wodą (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010 p. 5.2.3 PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań nr 162/16/272/1/F-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010 zał. A PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie :
wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010 zał. B PN-EN 12310-1:2001

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

408 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. J. Wejhera 18a
80 – 346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 DACH/PODŁOGA o wym. 1000x500x100mm EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS125- CS(10)80-DS(N)2- DS(70,-)2-DLT(1)5 Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 0995428 Data produkcji: 05.05.2016 r.

CE

do izolacji cieplnej w budownictwie

Producent:
Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych
„BAZALT-GRACZE”
Sp. z o.o. 49 – 156 Gracze

EN 13163:2012

Opór cieplny:
opór cieplny (nie spełnia)
współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 238/T/2016

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie: naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925:2010

407 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Okno wyłazowe OptiLook 46x55 WGT
OPTILOOK 46x55 56247 3172

CE

Drewniane okno wyłazowe przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych (na poddaszach nieużytkowych i nieogrzewanych)

Producent:
KRONMAT
Sp. z o.o.
ul. Węgierska 146c, 33-300 Nowy Sącz

EN 14351-1:2006+A1:2010

Przepuszczalność powietrzna (spełnia)

PN-EN 1026:2016

Sprawozdanie z badań nr LZE00-01937/16/Z00NZE

Wodoszczelność (brak przecieku do różnicy ciśnień 200Pa) (spełnia)

PN-EN 1027:2016

Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia)

PN-EN 12211:2016

406 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”
Al. W. Korfantego 193A, 40-157 Katowice

Membrana dachowa Strotex V Membrana wysokoparoprzepuszczalna
Data wykonania: 22.08.2015, Numer partii: ORD0010063

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych jako paroprzepuszczalna warstwa wstępnego krycia pod pokrycia dachowe oraz jako wiatroizolacja

Producent:
Foliarex Sp. z o.o. ul. Osiedle Przemysłowe 22, 69-100 Słubice

PN-EN 13859-1:2010
PN-EN 13859-2:2010
(EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010)

Reakcja na ogień (nie spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Sprawozdanie z badań nr 125/16/215/1/F-1

Odporność na przesiąkanie wody (200 mm/2h) (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010 p. 5.2.3

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maks. siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maks. Sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010 Załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 13859-1:2010/ PN-EN 13859-2:2010 Załącznik B

Giętkość w niskiej temperaturze -300 (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

405 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”
Al. W. Korfantego 193A, 40-157 Katowice

LICON ECO Membrana wysokoparoprzepuszczalna niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: LICON ECO
Data produkcji: 09.07.14

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych Przeznaczona na spadziste, nie wietrzone dachy oraz jako osłona przeciwwiatrowa do ścian.

Producent:
JUTA. a.s.
Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká Republika

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

Reakcja na ogień (nie spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Sprawozdanie z badań nr 129/16/220/1/F-1

Odporność na przesiąkanie wody (200 mm/2h) (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010 p. 5.2.3

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maks. siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maks. Sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010 Załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010/ PN-EN 13859-2:2010 Załącznik B

Giętkość w niskiej temperaturze -300 (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

404 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
al. Korfantego 191, 40-153 Katowice

Wkręt konstrukcyjny do drewna, łącznik do strukturalnych produktów z drewna łeb stożkowy, gniazdo torx, ocynkowany na żółto WT 4.0/60
Nr zamówienia 3006.2004

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: wkręty konstrukcyjne do drewna łączniki do strukturalnych produktów z drewna

Producent:
Arvex Grobelny Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 4, 30-969 Kraków

PN-EN 14566+A1:2012
(EN 14566:2008+A1:2012)

Moment charakterystyczny uplastycznienia (nie spełnia)

PN-EN 1995-1-1:2010, PN-EN 14592+A1:2012 p. 6.3.4.2

Sprawozdanie z badań nr LZK00- 02213-16-Z00NZK

Wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie:
- prostopadle (nie spełnia)
- równoległe (nie spełnia)

PN-EN 1382:2000, PN-EN 14592+A1:2012, p. 6.3.4.3

Wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie główki (nie spełnia)

PN-EN 1383:2000, PN-EN 14592+A1:2012 p. 6.3.4.4

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie (nie spełnia)

PN-EN 1383:2000 PN-EN 14592+A1:2012 p. 6.3.4.5

Wytrzymałość charakterystyczna na skręcanie (nie spełnia)

PN-EN ISO 10666:2002, PN-EN 14592+A1:2012 p. 6.3.4.6

403 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Materiałów Budowlanych ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Papa asfaltowa na osnowie z tektury budowlanej 0,45 kg/m2 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
IZOLATKA I/333
Zakład produkcyjny w Chełmży ul. Bydgoska 11, 87-140 Chełmża oznaczenie serii/partii produkcyjnej: 13.05.16 ZM. 1B P10

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja przeciwwilgociowa (typ A)

Producent:
Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych Izolacja-Matizol S.A.
ul. 11-go Listopada 32, 38-300 Gorlice

EN 13969:2004
EN 13969:2004/A1:2006

Wodoszczelność przy ciśnieniu 2kPa w czasie 24 h (nie spełnia)

PN-EN 1928-2002

Sprawozdanie z badań nr LZM00-2246/16/Z00NZM wyd.2,

Giętkość w temp. 0° (spełnia)

PN EN 1109: 2013-07

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż (nie spełnia)
- w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maks. siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

402 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Materiałów Budowlanych Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa Laboratorium Badań Ogniowych ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

Papa asfaltowa zgrzewalna MASTERBIT V60 S30
Data produkcji: 11.09.15 oznaczenie serii/partii: zmiana (partia) 2

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia lub większych niż 1000m². Do izolacji przeciwwilgociowej (typ A) fundamentów, płyt fundamentowych oraz innych elementów podziemnych

Producent:
ООО «Zavod Теchnoflex» 390042, г. Ryazan, Federacja Rosyjska ul. Prizheleznodorozhnaya 5
Upoważniony przedstawiciel producenta: Technonicol Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, Polska

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004+A1:2006

Wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa w czasie 24 godz. (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań nr LZM01-02508/16/Z00NZM wyd.2,

 

nr LZF01-02508/16/Z00NZM,

 

nr LZP01-2508/16/Z00NZM

 

Wytrzymałość na rozciąganie:
– maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
– maks. siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)
- wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07 p.8.3

Substancje niebezpieczne (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

401 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa

Element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego H+H Silver Bloczek 2,5-500 Pu Kategoria I
Data produkcji: 29.08.2016 Nr autoklawu: 4, Nr kontrolera: C Zakład produkcyjny Puławy ul. Kwiatkowskiego 2, 24-100 Puławy

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego kategorii I do wykonywania konstrukcji murowych ze spoinami zwykłymi i cienkimi, ściany: nośne i nienośne, wewnętrzne i zewnętrzne (wykończone), jedno- i wielowarstwowe, z ociepleniem i bez ocieplenia.

Producent:
H+H Polska Sp. z o.o. ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa

EN 771-4:2011

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 772-1:2011

Sprawozdanie z badań nr 82/TL/2016

Gęstość brutto w stanie suchym (spełnia)

PN-EN 772-13:2011

Stabilność wymiarowa – skurcz pod wpływem wilgoci : umowna wartość skurczu przy wysychaniu (spełnia)

PN-EN 680:2008

400 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Materiałów Budowlanych, Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ul. Filtrowa1
00-611 Warszawa
Laboratorium Badań Ogniowych
ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

Asfaltowa papa oksydowana, zgrzewalna wierzchniego krycia V60 S42H ECO, TN435304
Data produkcji: 27.07.16
oznaczenie serii/partii:
zmiana 3, partia 4689

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia lub większych niż 1000m². Mocowanie metodą zgrzewania.

Producent:
ООО Zavod Теchnoflex 390042, г. Ryazan, ul. Prizheleznodorozhnaya 5, Federacja Rosyjska
Upoważniony przedstawiciel producenta: Technonicol Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 13707:2004 +A2:2009

Wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa w czasie 24 godz. (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań nr LZM03-02485/16/Z00NZM,
LZF03-02485/16/Z00NZM,
LZP03-2485/16/Z00NZM

Wytrzymałość na rozciąganie:
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
– maksymalna siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość (nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07 p.8.3

Substancje niebezpieczne (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

399 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO sp. z o.o.
Zakład Badań Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1,
30-969 Kraków

Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5R
data produkcji: 5.05.2016 r. zakład produkcyjny: Karsy 77, 27-530 Ożarów

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
Grupa Ożarów S.A.
ul. Ks. I. Skorupki 5,
00-546 Warszawa
Konfekcjoner:
ENERGO-BET I Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 142,
05-791 Ząbki

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna (spełnia)
-normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr 1422A/III/2016

Pozostałość nierozpuszczalna (nie spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11,

Strata prażenia (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

398 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Cement portlandzki CEM I 42,5R o nazwie własnej CEMENT MONOLIT EXTRA CEM I 42,R
data produkcji: 13.05.2016 r. zakład produkcyjny: Karsy 77, 27-530 Ożarów

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
Grupa Ożarów S.A.
ul. Ks. I. Skorupki 5,
00-546 Warszawa
Konfekcjoner:
ENERGO-BET I Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 142,
05-791 Ząbki

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna (nie spełnia)
-normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr LZK01-01535/16/Z00NZK

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

stałość objętości:
-rozszerzalność (spełnia)
-zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11E

zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11E

397 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza

Okno IDEAL 4000 CL 85/70/77 szerokość:980 mm,
wysokość:1560 mm

Zlecenie: 165529-P P:3-1 E:1

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: do obiektów budowlanych

Producent:
EKOPLAST S.A.,
ul. Wrobela 3,
30-798 Kraków

PN-EN 14351-1:2006 +A1:2010
(EN 14351-1: 2006+A1:2010)

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1027:2016

Sprawozdanie z badań nr 310/B-2016

Przenikalność cieplna(nie spełnia)

PN-EN ISO 10077-1:2007

Przepuszczalność powietrza (nie spełnia)

PN-EN 1026:2016

396 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza

Drzwi stalowe w klasie RC2, ELITE PROVENZAL PRAWE, o wymiarze 900x2000 mm niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Drzwi ELITE 63 mm

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: drzwi zewnętrzne wewnątrzklatkowe

Producent:
PUERTAS PADILLA S.L. Gen. Moscardo 4, El. Albujon, 30-330 Cartagena upoważniony przedstawiciel producenta: PADILLA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wybieg 10 , 61-315 Poznań

EN 14351-1:2006+A1:2010

Współczynnik przenikania ciepła (nie spełnia)

PN-EN ISO 10077-1:2007

Sprawozdanie z badań nr 292/B-2016

395 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza

Drzwi stalowe w klasie RC2, ELITE 112 PRAWE o wymiarze 900x2000 mm niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Drzwi ELITE WOOL 63 mm

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: drzwi zewnętrzne wewnątrzklatkowe

Producent:
PUERTAS PADILLA S.L. Gen. Moscardo 4, El. Albujon, 30-330 Cartagena upoważniony przedstawiciel producenta: PADILLA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wybieg 10 , 61-315 Poznań

EN 14351-1:2006+A1:2010

Współczynnik przenikania ciepła (nie spełnia)

PN-EN ISO 10077-1:2007

Sprawozdanie z badań nr 291/B-2016

394 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

odkształcalna zaprawa klejąca WIM SUPERFLEX S1
Oznaczenie partii: Z1/2015.04.10 01927

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Klej cementowy do płytek, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny C2TE S1, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi

Producent:
WIM
Sp. z o.o.,
ul. Wronia 61/63,
97-300 Piotrków Trybunalski,

PN- EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+ A1:2012)

Wytrzymałość złącza: przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008, p.8.2

Sprawozdanie z badań nr 18/2017

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego: przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008, p.8.4

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci: przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008, p.8.3

Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008, p.8.5

393 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 032 FASADA GRAFIT, EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100,
Zakład produkcyjny: Czarne Dolne 1, 82-520 Gardeja
Oznaczenie partii:
100 mm 05/07, 2016 II-z

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
Styropian Plus Sp. z o.o.,
Czarne Dolne 1,
82-520 Gardeja

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
-współczynnik przewodzenia cieplna (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 559/T/2016

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
-wytrzymałość na zginanie (spełnia)
-wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

 

PN-EN 1607:2013-07

392 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe GARFIELD dach podłoga EPS 60 o wym. 1000x500x60mm EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100
Data produkcji: 24/04/2015, 16:43:17

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
SWISSPOR Polska sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2,
32-500 Chrzanów

EN 13163:2012

Opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 216/T/2016

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
-wytrzymałość na zginanie (spełnia)
-wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07, metoda B
PN-EN 1607:2013-07

391 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS P 100 038 Hydro Stop/19110216, EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70)2-WL(T)5-WD(V)6; o wym.: 1000 x 500 [mm]; gr. 100 [mm];-Płyty gładkie-
Zakład produkcyjny: Jeziorko 72E,18-421 Piątnica

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
Sonarol Sp. J. Najda,
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 120/T/2016

Wytrzymałość na ściskanie:
-naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu – (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07, metoda B

Przepuszczalność wody:
- absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji (spełnia)

PN-EN 12088:2013-07

390 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki MAX 42,5R Cement portlandzki popiołowy CEM II/A-V 42,5R
niepowtarzalny kod identyfikacyjny: 1023-CPR-0517 P
Zakład produkcyjny nr 1: ul. Gminna 42, 42-200 Częstochowa
Data produkcji: 05.05.2016

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Cement PORTLANDZKI MAX 42,5 R cement powszechnego użytku przeznaczony do przygotowania betonu, zaprawy, tynku, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Spółka Jawna
ul. Gminna 42, 42-200 Częstochowa

EN 197-1:2011

Skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1842/16

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011
PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

389 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka zbrojąca z włókna szklanego SECCO E335
Data produkcji: 11.08.2016
Oznaczenie serii produkcyjnej/ partii: 086022
Adres zakładu produkcyjnego: Röderstrasse 15, 01896 Ohorn

znak budowlany

Do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków.

Producent:
CB S.A.
ul. Ozimska 2A
46 – 053
Chrząstowice

AT-15-9578/2015

Wymiary oczek w świetle (spełnia)

ETAG 004:2013 p. C 3.3

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02835/16/Z00NZM

Masa powierzchniowa, g/m2 (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. C 3.1

Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (spełnia)

ETAG 004:2013 p. C 3.2

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

388 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka z włókna szklanego Standard 145
Data produkcji: 23.08.2016
Adres zakładu produkcyjnego: Röderstrasse 15, 01896 Ohorn

znak budowlany

Do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków.

Producent:
CB S.A.
ul. Ozimska 2A
46 – 053
Chrząstowice

AT-15-7962/2015

Wymiary oczek w świetle (spełnia)

ETAG 004:2013 p. C 3.3

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02734/16/Z00NZM

Masa powierzchniowa, g/m2 (spełnia)

ETAG 004:2013 p. C 3.1

Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. C 3.2

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3): - wzdłuż wątku (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

387 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych
Laboratorium Elementów Budowlanych
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Drzwi wewnątrzlokalowe systemu DRE 80 cm, sosna biała, wraz z ościeżnicą
Data produkcji: 06.05.2016 r.

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji zgodności:
Drzwi przylgowe systemu DRE przeznaczone są do stosowania w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej jako drzwi wewnątrzlokalowe, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między izbami.

Producent:
D.R.E. Sp. z o. o., ul. Nefrytowa 4,
Gronowo Górne,
82-300 Elbląg

AT-15-6243/2015

Wymiary (spełnia)

PN-EN 951:2000

Sprawozdanie z badań nr LZE00-01836/16/Z00NZE

Prostokątność (spełnia)

PN-EN 951:2000

Płaskość (spełnia)

PN-EN 952:2000

Siły operacyjne (spełnia)

PN-EN 12046-2:2001

Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim (spełnia)

PN-EN 949:2000

Odporność na uderzenie ciałem twardym (spełnia)

PN-EN 950:2000

Odporność na wstrząsy (spełnia)

PB LK-078/8/04-2010

Odporność na obciążenie statyczne pionowe (spełnia)

PN-EN 947:2000

Odporność na skręcanie statyczne (spełnia)

PN-EN 948:2000

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie (spełnia)

PN-EN 1191:2002

386 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu - Laboratorium Badań Urządzeń Gazowych i Grzewczych
ul. Bagrowa 1,
30-733 Kraków

Piec kominkowy ACKERMAN P5
Data produkcji: rok 2015

CE

Ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe

Producent:
ACKERMAN S.A.
ul. Pańska 98/55,
00-837 Warszawa

PN- EN 13240:2008
(EN 13240:2001+ A2:2004+ AC:2006+ A2:2004/ AC:2006+ A2:2004/ AC:2007)

Moc cieplna/ efektywność energetyczna (spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. A.4.7

Sprawozdanie z badań nr WWB.7782.5.2016.GLIG

oraz

nr 4518 A1 16

Emisja produktów spalania (spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. A.4.7

Bezpieczeństwo pożarowe:
- temperatura palnych urządzeń otaczających ogrzewacz (spełnia)
-temperatura spalin wylotowych (nie spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. 5.6 + A.4.7 i A.4.9

385 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Folia do tarasów i balkonów ULTRA
Data produkcji:
17.05.2016 r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej do zewnętrznej izolacji ścian i podłóg, pod płytki ceramiczne (związanej z klejem C2 zgodnie z normą EN 12004)
typ i klasa: DM 02

Producent:
MC-Bauchemie Sp. z o.o. – Oddział Ultrament
ul. Prądzyńskiego 20
63-000 Środa Wielkopolska

PN-EN 14891:2012
PN-EN 14891:2012/AC:2012

- przyczepność początkowa [N/mm2] (spełnia)

PN-EN 14891:2012 A.6.2

Sprawozdanie z badań nr 19/2016

 

Sprawozdanie z badań nr SB/408/16

- przyczepność po kontakcie z wodą [N/mm2] (spełnia)

PN-EN 14891:2012 A.6.4

- przyczepność po starzeniu termicznym [N/mm2] (spełnia)

PN-EN 14891:2012 A.6.5

- przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania [N/mm2] (spełnia)

PN-EN 14891:2012 A.6.6

- przyczepność po kontakcie z wodą wapienną [N/mm2] (spełnia)

PN-EN 14891:2012 A.6.9

- zdolność do mostkowania spękań w warunkach standardowych [mm] (spełnia)

PN-EN 14891:2012 A.8.2

- wodoszczelność po 28 dniach (spełnia)

PN-EN 14891:2012 A.7

384 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych,
ul. Filtrowa 1,
00-611 Warszawa

Folia w płynie Atlas Prestige
UKR-1 ZM1 140, data produkcji:
08.08.2016 r.
UKR-1 ZM2 393, data produkcji: 23.08.2016 r.
Zakład Produkcyjny Piotrków Trybunalski,
ul. Wronia 61/63,
97-300 Piotrków Trybunalski

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji zgodności:
ATLAS PRESTIGE jest zestawem wyrobów przeznaczonych do wykonywania izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych (łazienek, kabin prysznicowych itp.) Wyroby wchodzące w skład zestawu można stosować na podłożach mineralnych wewnątrz obiektów. Szczegółowe informacje podane są w karcie technicznej wyrobu.

Producent:
ATLAS Sp. z o.o,
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

AT-15-7603/2014

Wygląd zewnętrzny masy i powłoki (spełnia)

ZUAT-15/IV.19/2005

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02725/16/Z00NZM

Gęstość pozorna, g/cm3 (spełnia)

ZUAT-15/IV.19/2005; PN-B-30175:1974

Konsystencja robocza (spełnia)

ZUAT-15/IV.19/2005

Czas wysychania, min (spełnia)

PB LH-039/2/06-2008

Spływność masy z powierzchni pionowej bezpośrednio po nałożeniu (spełnia)

ZUAT-15/IV.19/2005

Wodoszczelność powłoki (od strony nanoszenia powłoki), brak przecieku przy ciśnieniu MPa (spełnia)

ZUAT-15/IV.19/2005 pkt 5.6.2.17

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu,
- maksymalne naprężenie rozciągające, MPa (spełnia)
- wydłużenie względne przy zerwaniu,% (spełnia)

PN-EN ISO 527-3:1998+PN-EN ISO 527-1:2012

Wodochłonność, % m/m (spełnia)

ZUAT-15/IV.19/2005; PN-EN ISO 62:2008

Przyczepność do podłoża, MPa/charakter oderwania
- betonowego (nie spełnia)
- z cegły ceramicznej (spełnia)
-z płyty gipsowo – kartonowej (spełnia)

PN-EN 1542:2000+PB LH-070/1/08-2003

Przyczepność międzywarstwowa, tzn przyczepność do podłoża betonowego powłoki +warstwa kleju, MPa/ character oderwania (nie spełnia)

PN-EN 1542:2000+PB LH-070/1/08-2003

Odporność na przebicie statyczne określona wodoszczelnością powłoki w MPa po działaniu obciążeń odpowiednio, daN (spełnia)

ZUAT-15/IV.19/2005 pkt 5.6.2.7

Odporność na powstawanie rys w podłożu, szerokość rysy przy której stwierdzono pęknięcie powłoki w mm (spełnia)

ZUAT-15/IV.19/2005;
PB LT-043/1/03-2001

383 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
Laboratorium Elementów Budowlanych
ul. Ksawerów 21,
02-656
Warszawa

Stalowe drzwi zewnętrzne pełne JOWISZ 2L 90E jednoskrzydłowe 900x2000 mm lewe
Partia: 10.2015

CE

Do budynków mieszkalnych i przemysłowych, bez właściwości dotyczących odporności ogniowych i dymoszczelności

Producent:
Producent wyrobu:
Capek Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 236
44-348 Skrzyszów

PN-EN 14351-1+A1:2010
(EN 14351-1:2006+A1:2010)

Współczynnik przenikania ciepła (nie spełnia)

PN-EN ISO 12567-1:2010+AC:2010

Sprawozdanie z badań nr LZF00-00646/16/Z00NZE Wydanie 3

 

Sprawozdanie z badań nr LZE00-00646/16/Z00NK

Przepuszczalność powietrza (spełnia)

PN-EN 1026:2001

Wodoszczelność (nie spełnia)

PN-EN 1027:2001

Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia)

PN-EN 12211:2001

382 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, z wydłużonym czasem otwartym, o zmniejszonym spływie K4
C2 TE S1 – EN 12004
Zakład produkcyjny:
Fabryka Knauf Bełchatów
ul. Gipsowa 5
97-427 Rogowiec
Nr art. 219441
14.04.16 08:34:25
EAN 5 901793 356549

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: „K4” Klej cementowy o podwyższonych parametrach, z wydłużonym czasem otwartym, o zmniejszonym spływie, odkształcalny do stosowania w budownictwie.

Producent:
Knauf
Sp. z o.o.
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza: Przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr Nr WINB/22-3/2016

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia Przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

381 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Stalowy grzejnik płytowy RADIK VKU 22-CO 600x600 mm
Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej 22-060060-CO-1C
White RAL 9016
863444 / 3444

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Układy grzewcze w budynkach

Producent:
KORADO, a.s., Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová,
Republika Czeska

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/297.2/16/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6

Trwałość jako odporność na słabe uderzenia (spełnia)

PN-EN ISO 2409:2013-06, p.6.2 i Tablica 1

380 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”
Al. W. Korfantego 193 A,
40-157 Katowice

Trójwarstwowa membrana dachowa VENTMAX 170
Data produkcji: 12.08.2015
oznaczenie serii/partii:
30095729

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wodoszczelna, paroprzepusz- czalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych i ścian.

Producent:
MDM NT Sp. z o.o. ul. Bestwińska 143,
43-346 Bielsko-Biała

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

Odporność na przesiąkanie wody (200 mm/2h) (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 / PN-EN 13859-2:2010 p.5.2.3

Sprawozdanie z badań nr 121/16/211/F-1

Giętkość (w temperaturze -40ºC) (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wielkość transportu pary wodnej (spełnia)

PN-EN ISO 12572:2004 Zestaw warunków C

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
- wzdłuż (nie spełnia)
- w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 / PN-EN 13859-2:2010 Załącznik B

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż (spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż (spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek (nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 / PN-EN 13859-2:2010 Załącznik A

Trwałość: odporność na sztuczne starzenie dotyczące:
Odporność na przesiąkanie wody (200mm/2h) (spełnia)
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż (spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż (spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek (nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 / PN-EN 13859-2:2010 Załącznik C

 

PN-EN 13859-1:2010 / PN-EN 13859-2:2010 p.5.2

 

PN-EN 13859-1:2010 / PN-EN 13859-2:2010 Załącznik A

379 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy G 500 F niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
789-100-44 Grzejnik aluminiowy członowy G 500 F
Data produkcji: BCJII533, nr partii 28 Zakład produkcyjny: ARMATOORA S.A.,
ul. Sandomierska 14,
37-400 Nisko

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Grzejnik G 500 F przeznaczony jest do instalowania w sposób trwały w konstrukcjach budowlanych, zasilany wodą lub parą wodną o temperaturach poniżej 120oC ze zdalnego źródła energii

Producent:
ARMATURA KRAKÓW S.A., Ul. Zakopiańska 72,
30-418 Kraków

PN-EN 442-1:2015-02
(EN 442-1:2014)

Nominalna moc cieplna:
-normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, p.5.4.2

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/297.1/16/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6

Trwałość jako odporność na słabe uderzenia (spełnia)

PN-EN ISO 2409:2013-06, p.6.2 i Tablica 1

378 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”
Al. W. Korfantego 193A
40 – 157 Katowice

Papa asfaltowa wierzchniego krycia W400 długość 15 m, szerokość min. 1 m, gramatura 2,6 ± 0,6 kg/m2
Data produkcji:
11.04.2016 r.

CE

do izolacji wodochronnej dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

Producent:
IZOBUD Sp. z o.o.
ul. Leśna 4
Łąki Kozielskie
47 – 150 Leśnica

EN13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność (przy ciśnieniu 10 kPa) (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań nr 229/16/376/P-1

Wytrzymałość na rozciąganie:
maksymalna siła rozciągająca:
kierunek wzdłuż (nie spełnia)
kierunek w poprzek (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
kierunek wzdłuż (nie spełnia)
kierunek w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311- 1:2001

377 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu Laboratorium Zakładu Użytkowania Paliw
ul. Lubicz 25A,
31-503 Kraków

Ogrzewacz pomieszczeń KSANTI
Brak oznaczenia partii/serii produkcyjnej
ogrzewacz na paliwo stałe: drewno liściaste lub węgiel kamienny

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach z możliwością podgrzewania wody, do ogrzewania i wody użytkowej

Producent:
FIRMA HANDLOWA EKKOM. Sp. z o.o.
ul. Kopernika 2C
43-400 Cieszyn

PN- EN 13240:2008
(EN 13240:2001+ A2:2004+ AC:2006+ A2:2004/ AC:2006+ A2:2004/ AC:2007)

Bezpieczeństwo pożarowe - temperatura palnych elementów otaczających ogrzewacz (spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. 5.6, A.4.7 i A.4.9

Sprawozdanie z badań nr WINB-WWB.7782.1.28.2016.WT,

 

nr 3189 A1 16

Emisja produktów spalania – emisja tlenku węgla w przeliczeniu na 13% O2 (spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. A.4.7

Temperatura powierzchni zewnętrznych - przyrost temperatury urządzeń obsługowych (nie spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. 5.5 + A.4.7

cieplna/efektywność energetyczna:
- sprawność cieplna (spełnia)
- moc cieplna do ogrzewania pomieszczenia (spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. A.4.7

376 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Warszawa Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5R
data produkcji:11.07.2016r.

CE

Przeznaczony do sporządzania: betonu, prefabrykatów betonowych, zapraw, zaczynów, mieszanek i innych materiałów zawierających cement, z uwzględnieniem odpowiednich norm i przepisów przyjętych w miejscu stosowania

Producent:
ROMAX
ul. Faszynowa 12
93-338 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr 1761/16

Czas wiązania Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości
- rozszerzalność [mm] (spełnia)
- zawartość siarczanów jako SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

375 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu Laboratorium Badań Urządzeń Gazowych i Grzewczych ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków

Ogrzewacz pomieszczeń PG-1 (piec gospodarczy)
nr partii 25/2016

CE

Deklaracja producenta nie zawiera zastosowania

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe KROMET Stanisław Krowicki
ul. Żarnowiecka 30, 42-445 Szczekociny

PN- EN 13240:2008
(EN 13240:2001+ A2:2004+ AC:2006+ A2:2004/ AC:2006+ A2:2004/ AC:2007)

bezpieczeństwo pożarowe (spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. 5.6 + A.4.7 i A.4.9

Sprawozdanie z badań nr WWB.7782.29.2016.GLIG

oraz

nr 4682 A1 16

emisja produktów spalania (spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. A.4.7

moc cieplna/ efektywność energetyczna (spełnia)

PN-EN 13240:2008 p. A.4.7

374 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk

Folia DACHFOL Alu 110
typ: API P/144/1

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych: wodoszczelna, aktywna warstwa paraizolacji w budynkach- wyrób z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Znajduje zastosowanie na dachu, w ścianie i podłodze. Wyroby należy montować zgodnie z instrukcją producenta.

Producent:
CB S.A.,
ul. Ozimska 2a,
46-053 Chrząstowice

PN- EN 13984:2013-06
(EN 13984:2013)

Wodoszczelność (spełnia)

PN- EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 42/H/2016

Wytrzymałość na rozdzieranie (spełnia)

PN- EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej (spełnia)

PN- EN 1931:2002 Metoda B

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

 

Wytrzymałość na rozciąganie - maksymalna siła wzdłuż (spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie - maksymalna siła w poprzek (nie spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie - wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż (nie spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie - wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (spełnia)

PN- EN 12311-2:2013

373 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS STYRISOL 50GL, WA ,
XPS-EN13164-T1-DS(70,90)-DLT(2)5-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-WD(V)2-MU150-FTCD1 gr. 50mm,
numer: 102321316

CE

Według DWU: „Izolacja ścian trójwarstwowych, podłóg i fundamentów oraz dachów”

Producent:
„ABRISO” sp. z o.o.,
ul. Dworcowa 6,
Góra, 63-233 Jaraczewo

EN 13164:2012

Wytrzymałość na ściskanie – ( spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 451/T/2016

Przepuszczalność wody: Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu – (spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 (metoda 2A)

Reakcja na ogień – (spełnia)

PN-EN ISO 11925:2010

372 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk

Krawężnik betonowy Kr 15-20 o wymiarach 49x15x30 cm
Data prod.
2016-V-5

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: jako oddzielny lub w połączeniu z innymi elementami do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego

Producent:
WIPROBET B.T. Gryczewscy sp.j.,
Hołówki Małe 6,
16-061 Juchnowiec Kościelny

PN-EN 1340:2004,
PN-EN 1340:2004/
AC:2007
(EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006)

Wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1340:2004+
PN-EN 1340:2004/
AC:2007 Załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 292/C/2016

371 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk

Obrzeże betonowe Ob. 6-8-12 chodnikowe o wymiarach 100x6x20 cm
Data prod.
2016-V-16

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: jako oddzielny lub w połączeniu z innymi elementami do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany jest w celu ograniczenia albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego, do zastosowań zewnętrznych oraz wewnętrznych

Producent:
WIPROBET B.T. Gryczewscy sp.j.,
Hołówki Małe 6,
16-061 Juchnowiec Kościelny

PN-EN 1340:2004,
PN-EN 1340:2004/
AC:2007
(EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006)

Wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1340:2004+
PN-EN 1340:2004/
AC:2007 Załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 291/C/2016

370 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o., Zakład Badań Laboratoryjnych
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

Kruszywo frakcja 8-16 mm, rok produkcji 2016,
data dostawy 30.05.2016,

CE

Nawierzchnie dróg, utwardzanie placy, itp.

Producent:
Zbigniew Rabiasz Firma Usługowo-Handlowa „RABEK”,
Jurków 53b
32-860 Czchów,

PN- EN 13043:2004
(EN 13043:2002)
PN-EN 13043:2004/Ap1:2010

Kształt, wymiar i gęstość ziaren Kształt kruszywa grubego:
Wskaźnik kształtu (nie spełnia)

PN-EN 933-4:2008

Sprawozdanie z badań nr 1404/III/2016

Odporność na polerowanie/ścieranie abrazyjne/ścieranie Odporność na ścieranie (spełnia)

PN-EN 1097-1:2011
Metoda mokra

Odporność na rozdrabnianie/kruszenie Odporność na rozdrabnianie (spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

Trwałość a zamarzanie/odmarzanie Mrozoodporność (spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

369 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk

Krawężnik betonowy 20x30x100 szary (elementy uzupełniające – najazd, skos)
Zakład produkcyjny: Siemiatycze Stacja, ul. Fabryczna 10,
17-300 Siemiatycze
Data prod.
06.04.2016

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: nawierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne

Producent:
Pater Firma A.E. Daniluk spółka jawna
Aleja Wilanowska 87 m 11,
02-765 Warszawa

PN-EN 1340:2004,
PN-EN 1340:2004/
AC:2007(EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006)

Odporność na poślizg/ poślizgnięcie (spełnia)

PN-EN 1340:2004,
PN-EN 1340:2004/
AC:2007
Załącznik I

Sprawozdanie z badań nr 185/C/2016

Wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1340:2004,
PN-EN 1340:2004/
AC:2007
Załącznik F

368 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a
80-346 Gdańsk

Krawężnik betonowy – Obrzeże 6x20x100
Zakład produkcyjny: Siemiatycze Stacja, ul. Fabryczna 10, 17-300 Siemiatycze
Data prod.
07.04.2016

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: nawierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne

Producent:
Pater Firma A.E. Daniluk spółka jawna
Aleja Wilanowska 87 m 11,
02-765 Warszawa

PN-EN 1340:2004,
PN-EN 1340:2004/
AC:2007(EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006)

Odporność na poślizg/ poślizgnięcie (spełnia)

PN-EN 1340:2004,
PN-EN 1340:2004/
AC:2007
Załącznik I

Sprawozdanie z badań nr 184/C/2016

Wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1340:2004,
PN-EN 1340:2004/
AC:2007
Załącznik F

367 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”
Al. W. Korfantego 193A,
40-157 Katowice

płyty styropianowe FASADA λ PRO 40 gr. 120 mm
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FASADA λ PRO 40
EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Zakład produkcyjny: ul. Fabryczna 12,
07- 130 Łochów
Data produkcji: 2016.02.29

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
STYROPMIN Sp. z o.o.
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71,
05-300 Mińsk Mazowiecki

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
- opór cieplny (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 232/16/395/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
-wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

 

 

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

366 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Optosan TrassKalk Spoiwo wapienne z trasem (wstępnie przygotowana fabrycznie zaprawa tynkarska i murarska)
Oznaczenie partii produkcyjnej: 3 15 0004 338 TRASSKALK 15 KG
Data produkcji: 338 dzień 2015 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do wewnątrz i zewnątrz klasy GP CS II zgodnie z PN-EN 998-1:2012. Zaprawa murarska według projektu do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym klasy G M2,5 zgodnie z PN-EN 998-2:2012.

Producent:
HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rząsawska 40/42,
42-209 Częstochowa

EN 998-1:2012
EN 998-2:2012

Przyczepność do podłoża (spełnia)

PN-EN 1015-12:2002

Sprawozdanie z badań nr SB/14/17,
SB/15/17,
2095/16.

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 1015-11:2001
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN 1015-17/A1:2005

365 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 60 NEODACH/PODŁOGA STANDARD, gr. 50 mm, bez frezu
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2
Nr partii: 283/16
Data produkcji: 09.06.2016 r.

CE

do izolacji cieplnej w budownictwie

Producent:
Neotherm Sp. z o. o. sp. k.,
ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

PN-EN 13163:2013-05
(EN 13163:2012)

Opór cieplny:
- opór cieplny (spełnia)
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

 

 

PN-EN 12667:2002

 

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 337/T/2016

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
-wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

364 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „Izolacja”
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyty styropianowe FASADA EXPERT EPS S/0,040
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
gr.100mm
Data produkcji: 10.09.2015
Zakład produkcyjny:
ul. Mickiewicza 108,
38-200 Jasło

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
Fabryka Styropianu ARBET Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk
Sp. J.

ul. Bohaterów Warszawy 32,
75-211 Koszalin

EN 13163:2012

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

 

- opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

 

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 180/16/300/1/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
-wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

363 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „Izolacja”
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Płyta z wełny szklanej Aku-Płyta gr.100mm
022-WS2-DoP-14-w1
MW-EN 13162-T2-MU1-AW1-AFr5
Oznaczenie serii: S161097
Zakład Produkcyjny:
Saint-Gobain Construction
Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

CE

Do izolacji cieplnej w budownictwie (wg. deklaracji właściwości użytkowych)

Producent:
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16,
44-100 Gliwice

EN 13162:2012

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

 

- opór cieplny (spełnia)

 

- grubość (spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

 

 

 

PN-EN 12667:2002

 

PN-EN 823:2013-07 metoda B1

Sprawozdanie z badań nr 178/16/291/M-2

Wskaźnik izolacyjności od dźwięków przenoszonych drogą bezpośrednią:

- Opór przepływu powietrza (spełnia)

PN-EN 29053:2011 metoda A

Reakcja na ogień:
- reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 1716:2010
metoda tyglowa
PN-EN ISO 1182:2010

362 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18A
80-346 Gdańsk

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS - EN 13164 – T1-CS(10/Y)300 -DS(23,90) –TR300 –WL(T)0,7 БATЗПЛЕKC 35, OAO”БATЗ” Białoruś, XPS BATEPLEX gr. 100mm

brak oznakowania

Wg dwu: Izolacja termiczna budynków i obiektów inżynierii lądowej – Izolacja termiczna fundamentów i ścian piwnic, wewnętrznych/ zewnętrznych ogrzewanych/nieogrzewanych podłóg, dachów i tarasów, wylewek i belek nośnych, ścian wewnętrznych i zewnętrznych

Producent:
OAO „БATЗ” – УПРAВЛЯЮЩAЯ KOMПAНИЯ XOЛДИНГА „ABTOKOMПOHEHTЫ” PECПУБЛИKA БEЛAPУСЬ, MИHCKAЯ OБЛ. 222120, Г. БORИCOB, УЛ. ДАУMAHA 95; upoważniony przedstawiciel:
KAP-TERM Andrzej Puczko, Księżyno Kolonia 9c
16-001 Kleosin

EN 13164:2008

Opór cieplny:
współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002,

Sprawozdanie z badań nr 387/T/2016

Naprężenia ściskające/ Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody: nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 (metoda 2A)

361 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych
Laboratorium Materiałów Budowlanych
00-611 Warszawa

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia do jednowarstwowych pokryć dachowych Nexler PJ 52H Medium 1m x 5m x 5,2mm
Data produkcji: 01.09.2015 Godz. prod.:
20:09:08

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
•Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
•Izolacja wodochronna dachów
•Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Producent:
IZOHAN Sp. z o.o. ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr LZM03-02685/16/Z00NZM wyd.2

Wytrzymałość na rozciąganie:
- Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm •wzdłuż (spełnia)
•w poprzek (spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, %
•wzdłuż (nie spełnia)
•w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Odporność na uderzenie (nie spełnia)

PN-EN 12691:2007 Metoda A

Odporność na obciążenie statyczne (nie spełnia)

PN-EN 12730:2002 Metoda A

Giętkość (nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

360 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Elementów Budowlanych, Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
ul. Ksawerów 21,
02-656 Warszawa

Drzwi stalowe zewnętrzne pełne, model: ZELANDIA (960x 2050 mm) ZŁOTY DĄB, PRAWE

Ozn. serii/partii: 5102 G02

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Drzwi zewnętrzne do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych

Producent:
SPUTNIK Tomasz Pastwa
ul. Zblewska 9,
83-200 Starogard Gdański

EN 114351-1:2006+A1:2010

Przepuszczalność powietrza ( spełnia )

PN-EN 1026:2001

Sprawozdanie z badań nr LZE00-00802/16/Z00NK, Wydanie 2;

 

Sprawozdanie z badań nr LZF00-00802/16/Z00NZE Wydanie 2

Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia)

PN-EN 122011:2001

Współczynnik przenikania ciepła ( nie spełnia )

PN-EN 14351-1 +A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012
PN-EN ISO 12567-1:2010+AC:2010

359 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,

Płyty styropianowe FUNDAMIN grubości 100mm
Kod wyrobu: FUNDAMIN EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,90)5-TR150-DLT(1)5-WLT(4) Zakład produkcyjny:
ul. Fabryczna 12,
07-130 Łochów

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
Styropmin Sp. z o.o.
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71,
05-300 Mińsk Mazowiecki

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
- opór cieplny (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 376/T/2016

Badanie próbki wyrobu zostało opublikowane w poz. 27

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

358 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej do płytek ceramicznych C1 GO/ON
Zakład produkcyjny: Dombud RP
ul. Szosa Rypińska 26
87-400
Golub-Dobrzyń
10.05.16 19:37
42835 zmiana II
Ean 5 906031 400718

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej do płytek, cementowy normalnie wiążący C1, klej stosuje się do przyklejania glazury i terakoty do stabilnych podłoży

Producent:
Dombud RP Piotr Dąbrowski
ul. Szosa Rypińska 26
87-400
Golub-Dobrzyń

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza:
Przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/30-2/2016

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia Przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008

357 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej cementowy normalnie wiążący o podwyższonych parametrach BIOFLEX – EN 12004 - C2 TE
Zakład produkcyjny:
Kerakoll Polska Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128
95-030 Rzgów
160405
PA1 033
16.49
Ean: 5 900401 819094

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Producent:
Kerakoll Polska Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128
95-030 Rzgów

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza: Przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/31-3/2016

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia Przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008

356 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej cementowy normalnie wiążący C1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków na ściany i podłogi
Gryf Klej do płytek
2016.02.10
Ean 5 907644 502622

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej cementowy normalnie wiążący C1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków na ściany i podłogi

Producent:
INTER-GRĄD Sp. z o.o.
Sowno 52
72-310 Płoty

PN-EN 12004 +A1:2012
(EN 12004 :2007 +A1:2012)

Wytrzymałość złącza:
Przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/29-2/2016

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

355 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,

Płyty styropianowe EPS 032 FASADA EPS-EN 13163T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(10)-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 Długość:1000 mm,
Szerokość: 500 mm,
Grubość 100 mm
Data produkcji:
08.04.2016 r. Nr partii:09.05.16

CE

Do izolacji cieplnej w budownictwie

Producent:
IZOTERM Sp. j. W. Boślak i M. Boślak
Ul. Słoneczna 2,
63-600 Kępno

PN-EN 13163:2013-05
(EN 13163:2012+A1:2015)

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Sprawozdanie z badań nr 347/T/2016

Opór cieplny:
Opór cieplny (nie spełnia)
Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
PN-EN 1607:2013-07

354 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,

Płyty styropianowe BETA FASADA grubości 100mm, EPS S, Kod wyrobu:
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS75-DS(N)2-DS (70,-)2-TR80 Zakład produkcyjny:
ul. Towarowa 17A,
10-416 Olsztyn
Data prod. 07.06.2016 Oznaczenie serii produkcyjnej:
07/06/2016 16:25 OL

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
YETICO S.A. ul. Towarowa 17A,
10-416 Olsztyn

PN-EN 13163 + A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
- opór cieplny (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 377/T/2016

Badanie próbki wyrobu zostało opublikowane w poz. 26

353 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej cementowy „K4” C2 TE S1- EN 12004
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: C2 TE S1- EN 12004
Data produkcji: 09.05.2016 02:28:20

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: „K4” Klej cementowy o podwyższonych parametrach, z wydłużonym czasem otwartym, o zmniejszonym spływie, odkształcalny do stosowania w budownictwie

Producent:
Knauff Sp. z o.o.
ul. Światowa 25, 02- 229 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza Przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 27/2016

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia Przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

352 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Klej do gresu WEBERFIX EASY
niepowtarzalny kod identyfikacyjny: weberfix EASY 01/16
Data produkcji: 22.06.2016.
Zakład produkcyjny:
ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Producent:
Saint Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza Przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 24/2016

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia Przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

351 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Techniki Budowlanej. Sp. z o.o.
ul. Laski 83,
41-306 Dąbrowa Górnicza

Okno dwuskrzydłowe PCV, system WINTECH W750
wymiary - 1465mm*1435mm
nr partii: O34 208155,
kod EAN – 5908275616917

CE

do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych, w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń, gdzie temperatura pomieszczenia ogrzewanego ti < 16°C

Producent:
DWG Stanisław Grabowski Spółka Jawna,
ul. Toruńska 103,
Pigża 87-152 Łubianka

PN-EN 14351-1+A1:2010
(EN 14351-1:2006 + A1:2010)

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1027:2001

Sprawozdanie z badań nr 189/B-2016

Przepuszczalność powietrza (spełnia)

PN-EN 1026:2001

Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia)

PN-EN 12211:2001

Nośność urządzeń zabezpieczających (spełnia)

PN-EN 14609:2006

350 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
Ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik stalowy, panelowy, podłączenie boczne, Typ 22. 600x600 mm, moc 1080 eco radyator
Zakład produkcyjny: Kavakli Mah. Istanbul Cad. No: 10 34520/Istanbul
Brak oznaczenia partii Kod EAN: 8 699454 176205

CE

Producent nie określił zastosowania

Producent:
SANICA ISI SANAYI AS Kavakli Koyu Gurpinar Yolu Uzeri 34900 Buyukcekmece Istanbul, Turkey Dostawca: SANICA HUNGARY KFT.

EN 442-1

Nominalna moc cieplna (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, p.5.4.2

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/277.3/16/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (nie spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4

Odporność na działanie ciśnienia (nie spełnia)

Nie wykonano próby z uwagi na negatywny wynik szczelności

349 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
Ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik stalowy, panelowy ECO, Typ 22. 600x800 mm, moc 1512
Zakład produkcyjny: Kavakli Mah. Istanbul Cad. No: 10 34520/Istanbul
Brak oznaczenia partii Kod EAN: 8 699454 176229

CE

Producent nie określił zastosowania

Producent:
SANICA ISI SANAYI AS Kavakli Koyu Gurpinar Yolu Uzeri 34900 Buyukcekmece Istanbul, Turkey Dostawca: SANICA HUNGARY KFT.

EN 442-1

Nominalna moc cieplna (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, p.5.4.2

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/277.2/16/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6

348 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka Katedra Fizyki
Budowli i Materiałów Budowlanych; Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli;
AL. Politechniki 6,
90-924 Łódź

CM11 COMFORT KLEJ CEMENTOWY NORMALNIE WIĄŻĄCY O ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE C1T Nr partii: 01 2000481730 16/11/16; Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny w Stąporkowie; 26-220 Stąporków, Stara Góra

CE

Do mocowania płytek ceramicznych (glazura, terakota), cementowych i kamiennych (oprócz marmuru), na nieodkształcalnych podłożach, takich jak: beton (wiek powyżej 3 miesięcy), jastrych cementowy (wiek powyżej 28 dni), tynk cementowy i cementowo-wapienny (wiek powyżej 28 dni). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (wg DWU)

Producent:
Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza Przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/57/2016

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia Przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008

347 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
Ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik stalowy, panelowy, podłączenie boczne, Typ 22. 600x600 mm, moc 1229
Zakład produkcyjny: Kavakli Mah. Istanbul Cad. N:o: 10 34520/Istanbul
Brak oznaczenia partii Kod EAN: 8 699454 500017

CE

Producent nie określił zastosowania w deklaracji właściwości użytkowych

Producent:
SANICA ISI SANAYI AS Kavakli Koyu Gurpinar Yolu Uzeri 34900 Buyukcekmece Istanbul, Turkey
Dostawca: SANICA HUNGARY KFT.

EN 442-1

Nominalna moc cieplna (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, p.5.4.2

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/277.1/16/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6

346 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych:
Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, Laboratorium Fizyki Cieplnej Akustyki i Środowiska
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa,
ul. Ksawerów 21,
02-265 Warszawa Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej W 400
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: W400
data produkcji: 15.05.16
zakład produkcyjny: IOOO „Krowielnyj zawod TechnoNICOL” Sp. z o.o., ul. Chapaewa 11, 213760 Osipowichi, Białoruś

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych :
do wykonywania pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia lub większych niż 1000m2. Mocowanie-klejenie gorącym lub zimnym lepikiem. Nie stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Producent:
IOOO „Krowielnyj zawod TechnoNICOL” Sp. z o.o.,
ul. Chapaewa 11, 213760 Osipowichi, Białoruś
Upoważniony przedstawiciel: Technonicol Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02403/16/Z00NZM

 

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02403/16/Z00NZM

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)

PN- EN 12311-1:2001

Trwałość (spełnia)

PN- EN 13707+ A2:2012
PN-EN 1296:20022
PN-EN 1110:2011 2
p.8.2

Giętkość (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07 p. 8.3.

Substancje niebezpieczne (obecność azbestu) (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999

345 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o. ul. Wrocławska 142B, 58-306 Wałbrzych

Okno dwuskrzydłowe 1465 x 1435 mm brak oznaczenia serii/ partii produkcyjnej

CE

producent nie określił zamierzonego zastosowania wyrobu

Producent:
MARTOM Granops, Matuszczak Sp. z o. o.
ul. Św. Antoniego 31, 61-359 Poznań

PN-EN 14351-1:2006
(EN 14351-1:2006)

Przepuszczalność powietrza (nie spełnia)

PN-EN 1026:2001

Sprawozdanie z badań nr MLTB-2016-01-WINB-POZ z dnia 24.06.2016 r.

Wodoszczelność (nie spełnia)

PN-EN 1027:2001

Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia)

PN-EN 12211:2001

Nośność urządzeń zabezpieczających (nie spełnia)

PN-EN 14609:2006

Izolacyjność akustyczna (spełnia)

PN-EN 14351+A1:2010 Załącznik B

344 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka z włókna szklanego OMT 999 (biała)

znak budowlany

Do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

Producent:
„TKACTWO” Mirosław Osipczuk, ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice

AT-15-3632/2014

Wymiary oczek w świetle, mm (spełnia)

ETAG 004:2013

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01661/16/Z00NZM

Masa powierzchniowa, g/m2 (nie spełnia)

ETAG 004:2013

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

343 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.
ul. Wrocławska 142 B,
58-306 Wałbrzych

Okno – drzwi balkonowe jednoskrzydłowe PVC System Decco82

CE

Przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych. Nie może być stosowane w przegrodach ogniowych/dymowych

Producent:
DWG Stanisław Grabowski Spółka Jawna, ul. Toruńska 103, Pigża 87-152 Łubianka

PN-EN 14351-1+A1:2010

Przepuszczalność powietrza (nie spełnia)

PN-EN 1026:2001

Sprawozdanie z badań nr MLTB-2016-02-WINB-POZ

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1027:2001

Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia)

PN-EN 12211:2001

Nośność urządzeń zabezpieczających (spełnia)

PN-EN 14609:2006

342 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Elementów Budowlanych i Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Okno PVC (1230x1480 mm) systemu Aluplast Ideal 4000
Partia:
ZM/16/017291/001/011774EX/1/

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Okna i drzwi balkonowe przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej

Producent:
Eko Okna S.A. ul. Spacerowa 4 Kornice, 47-480 Pietrowice Wielkie

EN 14351-1:2006+A1:2010

Przenikalność cieplna (spełnia)

PN EN ISO 12567-1:2010+AC:2010

Sprawozdanie z badań nr LZE00-00811/16/Z00NK Wydanie 2

 

oraz

 

Sprawozdanie z badań nr LZF00-00811/16/Z00NZE Wydanie 2

Przepuszczalność powietrza (spełnia)

PN-EN 1026:2001

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1027:2001

341 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej do płytek BUILDFIX 25 kg
C1 –EN 12004
Zakład Produkcyjny Barcin Sadłogoszcz 59 88-192 Piechcin
25.05.16 BA1 00910
Ean: 8 022452 025396

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej do płytek, cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych

Producent:
MAPEI Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel’a 14
44-109 Gliwice

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza Przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/37-2/2016

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego Przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

340 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej cementowy do płytek UNIMULTI 101
C1 T – EN 12004
Miejsce produkcji:
ul. Sz. Szeregów 23, 60-462 Poznań
07:09 25/07/2016 Poznań
Ean: 5 907418 013934

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej cementowy do płytek, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do wykończenia ściany, podłogi i sufitu wewnątrz pomieszczeń C1T

Producent:
KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Sz. Szeregów 23
60-462 Poznań

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza Przyczepność początkowa (spełnia)

PN EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/36-3/2016

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN EN 1348:2008

339 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

KLEIB C11 Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Typ: C2TES1
Data produkcji:
26.04.2016 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny (C2TES1). KLEIB C11 można używać wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, płytek cementowych i lastrykowych, płytek z nienasiąkliwego kamienia naturalnego na powierzchniach balkonów, tarasów, elewacji oraz na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego lub ściennego

Producent:
KLEIB Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15-17
87-880 Brześć Kujawski

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 11/2017

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako:
przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania – rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt. 8.5

338 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Folia paroprzepuszczalna STROTEX 110

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych: do wykonywania warstwy zabezpieczającej poddasze przed kurzem, śniegiem i wilgocią - pod pokrycia dachowe z blachy profilowanej, dachówek ceramicznych, płyt falistych itp.

Producent:
WIGOLEN S.A., ul. Przejazdowa 2, 42-280 Częstochowa

PN-EN 13984:2013 (EN 13984:2013)
PN-EN 13859-1:2010 (EN 13859-1:2010)

Wodoszczelność 2 kPa w czasie 2h - odporność na przesiąkanie wody (nie spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A oraz 13859-1:2010 p. 5.2.3.

Sprawozdanie z badań nr 158/H/2016

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maks. siła przy rozciąganiu, wzdłuż (spełnia)
- maks. siła przy rozciąganiu, w poprzek (nie spełnia)
- wydłużenie przy maks. sile, wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maks. sile, w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-2:2013 metoda A oraz
PN-EN 13859-1:2010 Załącznik A p A.5

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
-wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001 oraz
PN-EN 13859-1:2010 Załącznik B p. B.5

Opór dyfuzyjny pary wodnej -przepuszczalność pary wodnej (nie spełnia)

PN-EN 1931:2002 metoda B

337 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych;

 

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6,
90-924 Łódź

GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK PREMIUM ŚMIG F-60 (DYSPERSYJNY KLEJ DO PŁYTEK ŚMIG F-60) Typ: D1TE; Oznaczenie partii: 25.02.2016; Rok produkcji: 2016; Miejsce produkcji: MEGARON S.A., ul. Pyrzycka 3ef, 70-892 Szczecin;

CE

do montażu wszelkiego rodzaju płytek i okładzin budowlanych we wnętrzach i na zewnątrz budynków.

Producent:
MEGARON S.A.,
ul. Pyrzycka 3ef,
70-892 Szczecin;

PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość początkowa na ścinanie (spełnia)

PN-EN 1324:2008, pkt. 7.2

Sprawozdanie z badań nr WINB/25/2016

Wytrzymałość po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1324:2008, pkt. 7.4

336 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych;

 

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
al. Politechniki 6,
90-924 Łódź

KLEJ DO GRESU BAUMASTER C1TE (KLEJ DO GRESU KG03/RT) Typ: C1TE; Oznaczenie partii: 1,07,03,2016; Rok produkcji: 2016; Miejsce produkcji: CERRYS S.C. ul. Wyzwolenia 33, 59-730 Nowogrodziec, Wykroty;

CE

zaprawa klejąca do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych do sztywnych podłoży wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Producent:
RYTM TRADE SP. Z O.O.,
ul. Strefowa 14,
43-100 Tychy;

PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)

Przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008, pkt. 8.2

Sprawozdanie z badań nr WINB/24/2016

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008, pkt. 8.3

Przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008, pkt. 8.4

Przyczepność po cyklach rozmrażania i zamrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008, pkt. 8.5

335 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów Laboratorium Betonu
Ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa

Obrzeże trawnikowe 6x20x100 cm
Data produkcji: 2016-06-07,
Zakład produkcyjny: ul. Biała 3,
07-300 Ostrów Maz.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonywania nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i ruchu kołowego oraz na pokrycia dachowe.

Producent:
„KEFAL” KEMPISTY Sp. J., ul. Biała 3,
07-300 Ostrów Mazowiecka

EN 1340:2003 EN 1340/AC:2006

Wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN- EN 1340:2004 Załącznik F, PN-EN 1340:2004/AC:2007

Sprawozdanie z badań nr TB-1/65/16-1

334 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów
ul. Bagrowa 1,
30-733 Kraków

Bateria mechaniczna jednouchwytowa zlewozmywakowa stojąca jednootworowa z ruchomą wylewką BJC105 FASHION

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji zgodności: Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) – w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Producent:
ZHEJIANG JEGO SANITARY WARE CO., LTD. Qinggang Zone, Yuhuan, Zhejiang, 317606, China

 

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„METAL-HURT” D. Rafińska, B. Wesołowska Sp. J.,
ul. Batorego 54,
87-100 Toruń

PN-EN 817:2008

Szczelność – (spełnia)

PN-EN 817:2008 pkt.8.3

Sprawozdanie z badań nr WINB-WWB.7781.16.2016. BP/18/2016

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne – (spełnia)

PN-EN 817:2008 pkt. 9

Właściwości hydrauliczne (spełnia)

PN-EN 817:2008 pkt. 10

Właściwości akustyczne (spełnia)

PN-EN 817:2008 pkt.14

333 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

 

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego kategorii I
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
H+H Gold Bloczek 3,0-600 Re
Partia produkcyjna: 2016.10.05 (1208)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do wykonywania konstrukcji murowych ze spoinami zwykłymi i cienkimi, ściany: nośne i nienośne, wewnętrzne i zewnętrzne (wykończone), jedno i wielowarstwowe, z ociepleniem i bez ocieplenia

Producent:
H+H Polska Sp. z o.o.,
ul. Kupiecka 6,
03-046 Warszawa, Zakład Reda,
ul. Gniewowska 5, 84-240 Reda

PN-EN 771-4:2012
(EN 771-4:2011)

Wytrzymałość na ściskanie:
- wytrzymałość na ściskanie (nie spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr 475/C/2016

Wymiary i odchyłki wymiarów:
- wymiary i odchyłki wymiarów (spełnia)

PN-EN 772-16:2011, wg p.7.1 metoda A

Wymiary i odchyłki wymiarów:
- wymiary i odchyłki wymiarów (równoległość) (spełnia)

PN-EN 772-16:2011, wg p.7.4 procedura F

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
- gęstość brutto w stanie suchym (nie spełnia)

PN-EN 772-13:2001

332 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6,
90-924 Łódź

Klej cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie (C1T) CM 11 PLUS

 

Zakład produkcyjny Wrząca
64-905 Stobno
Oznaczenie partii/serii produkcyjnej:
W1_P_CM11_PLUS_GRES_25_10.2014 IDH 1550928
03/6/071/7236/11.03.16/12:15

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do mocowania płytek gresowych i innych płytek ceramicznych (glazura, terakota), cementowych i kamiennych (oprócz marmuru), na nieodkształcalnych podłożach (…) Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Producent:
Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012

Wytrzymałość złącza - przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr WINB/21-3/2016

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci - przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego - przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

331 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6,
90-924 Łódź

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie K2 C2 T – EN 12004
Zakład produkcyjny:
Fabryka Knauf Bełchatów, ul. Gipsowa 5,
97-427 Rogowiec
Nr art. 219436
16.11.15 16:12:34

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: „K2” Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie do stosowania w budownictwie

Producent:
Knauf
Sp. z o.o.
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza - przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr WINB/19-3/2016

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci - przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego - przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

330 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6,
90-924 Łódź

Zaprawa klejowa uelastyczniona ATLAS C1 TE – EN 12004
Zakład produkcyjny Bydgoszcz,
ul. Przemysłowa 32
85-758 Bydgoszcz

L.B.2016.04.26/13:11/146259

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: klej cementowy do płytek, normalnie wiążący o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym C1 TE, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi

Producent:
ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza - przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr WINB/20-3/2016

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci - przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego - przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

329 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Warszawa Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska LZF
Al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Płyty styropianowe EPS 038 Dach –Podłoga, Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu(zgodnie z DWU):
GENDERKA/OSW/01/W38DP kod wyrobu: EPS EN13163 T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5; λ:0,038 W/(mK)
nr partii: 0029, data produkcji:08.03.2016r.
wym.500 x 1000mm zakład produkcyjny w Oświęcimiu

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
Genderka
Sp. z o.o. ul.Raczkowskiego1,
85-862 Bydgoszcz

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie wytrzymałość na zginanie ( spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Sprawozdanie z badań nr LZF00-01638/16/ Z00NZF

Wytrzymałość na ściskanie naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła ( nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

328 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

WMocny klej elastyczny TYTAN Professional GEA 536 C2 TE S1

Oznaczenie serii produkcyjnej:
1/00742607

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: do przyklejania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia naturalnego oraz konglomeratów kamiennych w małych i dużych formatach (…)

Producent:
SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56e,
53-012 Wrocław

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Wytrzymałość złącza - przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.2

Sprawozdanie z badań nr 8/2016

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci - przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego - przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p. 8.5

327 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków

Wykładzina tekstylna- dywanowa
Superstar FR AB;
kod 1010#BB0ACV;
szer. 4,00m
PO no: 15/CN/2016
O/ref: 0004782346/20160105

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041),
zgodnie ze specyfikacjami producenta.

Producent:
BALTA Industries N.V. Wakkensteenweg 2 - B – 8710 Sint Baafs-Vijve, Belgia

EN 14041:2004,
EN14041:2004/
AC:2006

Reakcja na ogień wg PN-EN 13501-1 (spełnia)

PN-EN ISO 9239-1:2010
PN-EN ISO 11925-2:2010

Sprawozdanie z badań nr 28/2016

Badanie próbki wyrobu zostało opublikowane w poz. 23

326 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Kołek uniwersalny z wkrętem UNO/10+/N
(według oznaczenia na etykiecie B-UNO/10+/N)

EAN 5906675137902

znak budowlany

Według Aprobaty Technicznej:
Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe UNO są przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych, statycznie obciążonych, w podłożach z:
zbrojonego lub niezbrojonego betonu zwykłego; cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowej pełnej, pustaków ceramicznych, cegły ceramicznej drążonej, cegły silikatowej drążonej, płyt gipsowo-kartonowych

Producent:
Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6,
51-416 Wrocław.

AT-15-8093/2015

Nośność charakterystyczna (spełnia)

 

Grubość powłoki antykorozyjnej (spełnia)

AT-15-8093/2015 pkt. 5.6.4

 

PB LOK-B52/2/11-2004

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02356/16/Z00NZK

325 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Łącznik mechaniczny do konstrukcji z płyt gipsowo- kartonowych KMM – 3,5x55mm

Kod paskowy 5906365340032
Data 27.11.2015.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Przeznaczone do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do pdłoża drewnianego (łat drewnianych) lub podłoża stalowego.

Producent:
Stalco spółka z o.o. S.K.A.
ul. Torowa 41,
32-050 Skawina

EN-14566:2008 +A1:2009

Wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 14566+A1:2012, pkt 5.5

Sprawozdanie z badań nr LZK02-02171/16/Z00NZK

324 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
al. Korfantego 191,
40-153 Katowice

Łącznik mechaniczny do konstrukcji z płyt gipsowo- kartonowych KMD – 3,5x45mm.

Kod paskowy 5906365340100
Data 25.01.2016.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Przeznaczone do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do pdłoża drewnianego (łat drewnianych) lub podłoża stalowego.

Producent:
Stalco spółka z o.o. S.K.A.
ul. Torowa 41,
32-050 Skawina

EN-14566:2008 +A1:2009

Wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 14566+A1:2012, pkt 5.5

Sprawozdanie z badań nr LZK01-02171/16/Z00NZK

323 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa Nexler PJ G40 Medium

Data produkcji: 13.04.2016
Godz. prod.:
09:54:55

Zakład produkcyjny w Jaśle
ul. 3-go Maja 101
38-200 Jasło

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
•Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
•Izolacja wodochronna dachów
•Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
•Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień (Typ A)
•Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych (Typ A)

Producent:
IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

EN 13707:2004 +A2:2009
EN 13969:2004
EN 13969:2004 /A1:2006

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr LZM02-02685/16/Z00NZM

Wytrzymałość na rozciąganie:
- Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm • wzdłuż (spełnia)
• w poprzek (spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, %
• wzdłuż (spełnia)
• w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie • wzdłuż (spełnia)
• w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość (nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

322 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów
ul. Bagrowa 1,
30-733 Kraków

ASTI Chrom bat. natryskowa z zestawem natryskowym BIA 041M Data produkcji 05.04.2015 r. Kraj pochodzenia: Chiny.
Wyprodukowano dla Grupa PSB
23-100 Busko-Zdrój, Wełcz 142.
Kod: 5907650800187

B

Instalacje ciepłej i zimnej wody.

Producent:
DEANTE Antczak Sp. J.
Al. Kościuszki 3,
90-418 Łódź

PN-EN 817:2008

Szczelność
szczelność przed zespołem zamykającym i po zamknięciu: (spełnia )
szczelność w części za zespołem zamykającym: (spełnia)
Szczelność zamknięcia na przepływ krzyżowym: (spełnia)

PN-EN 817:2008

 

pkt.8.3

 

pkt. 8.4

 

pkt. 8.7

Sprawozdanie z badań nr WWB.7782.1.32.2016.AGła z dnia 01.12.2016r.

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne (spełnia)

PN-EN 817:2008
pkt. 9.4, 9.5

Klasa przepływu Określenie przepływu wylewki (spełnia)

PN-EN 817:2008
pkt. 10.6, 14.3.1

Odporność na zużycie mechaniczne (nie spełnia)

PN-EN 817:2008
pkt. 12, 12.1

321 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów
ul. Bagrowa 1,
30-733 Kraków

Bateria mechaniczna natryskowa ARGO BKA 040D,
seria: ARGO

znak budowlany

Bateria natryskowa

Producent:
Wenzhou HZ Sanitary Wares Co, Ltd. No. 101 Gongmao Rd. Haicheng, Longwan District, Wenzhou City, China/ Kuchinox Sp. z o.o.,
Al. Kościuszki 1,
90-418 Łódź

PN-EN 817:2008

Szczelność – (spełnia)

PN-EN 817:2008

Sprawozdanie z badań nr WWB.770.7.2016.MA z dnia 23.08.2016 r.

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne – (spełnia)

PN-EN 817:2008

Klasa przepływu – (nie spełnia)

PN-EN 817:2008

Odporność na zużycie mechaniczne – (nie spełnia)

PN-EN 817:2008

320 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)
al. Korfantego 191
40-153 Katowice

Tworzywowo-metalowy łącznik rozporowy 4All z wkrętem z łbem stożkowym: 4ALL-10+6060

znak budowlany

Według Aprobaty Technicznej AT-15-8093/2015: Do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych.

Producent:
Rawlplug S.A. Ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław

AT-15-8093/2015

Nośność charakterystyczna na wyrywanie z podłoża: beton zwykły C20/25 (spełnia)

 

Nośność charakterystyczna na wyrywanie z podłoża: beton komórkowy (spełnia)

AT-15-8093/2015

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01647/16/Z00NZK

319 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Zaprawa klejąca do styropianu ZKS-PSB partia Z2 2016.03.18; 17:34 141181-1-1 01260
data prod: 18.03.2016r. miejsce produkcji:
Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A.,
ul. Szczawińska 52A, 95-100 Zgierz

B

wg. deklaracji zgodności: przeznaczona jest do mocowania płyt styropianowych do mineralnych podłoży budowlanych w bezspoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych budynków.

Producent:
Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A.,
ul. Szczawińska 52A,
95-100 Zgierz

AT15-6552/2014

przyczepność do styropianu w stanie powietrzno- suchym (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010 ETAG 004:2013 p.5.1.4.1.3

Sprawozdanie z badań nr 14/2017

przyczepność do styropianu po dwóch dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia ( spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010 ETAG 004:2013 p.5.1.4.1.3

przyczepność do styropianu po dwóch dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia ( spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010 ETAG 004:2013 p.5.1.4.1.3

318 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5R
Data produkcji: 29.08.2016

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Cement CEM II/B-V 32,5 R przeznaczony jest do sporządzania: betonów, prefabrykatów betonowych, zapraw, zaczynów, mieszanek i innych materiałów zawierających cement, z uwzględnieniem odpowiednich norm i przepisów przyjętych w miejscu stosowania.

Producent:
ROMAX Andrzej Świstak, ul. Faszynowa 12,
93-338 Łódź

PN- EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

Skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 671/17

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa ( nie spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011 p. 7
PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16

317 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

Trójwarstwowa membrana dachowa VENTMAX 125
oznaczenie serii/partii: 0319-24-13

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych: Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana – wyrób podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe dachów skośnych

Producent:
CB S.A. ul. Ozimska 2a,
46-053 Chrząstowice

EN 13859-1

Odporność na przesiąkanie wody (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 p. 5.2.3

Sprawozdanie z badań nr 122/16/212/F-1

Giętkość (w temp. -40ºC) (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Reakcja na ogień (nie spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 Załącznik B

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (nie spełnia) - maks. siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
-wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 Załącznik A

Trwałość - odporność na sztuczne starzenie dotyczące:
-odporności na przesiąkanie wody (spełnia)
-właściwości mechanicznych przy rozciąganiu:
- maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (nie spełnia) - maks. siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
-wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 Załącznik C, p.5.2.3 i Załącznik A

316 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach,
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”,
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

Gonty bitumiczne MIDA BEAVER Czerwone 5B4X21-0363RUS
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MIDA BEAVER Czerwony 5B4X21-0363RUS
ozn. serii/partii: numer partii: 874, data produkcji:

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: gonty asfaltowe na osnowie do nieciągłych pokryć dachowych o kącie powyżej ≥ 12o i/lub ścian zewnętrznych, gdzie szczelność systemu jest zapewniona przez montaż zakładkowy, zgodny z instrukcją montażu producenta

Producent:
Zavod Shinglas” LLC Vostochny promuzel, 21, Bld 58 390000, Ryazan, Rosja
Upoważniony przedstawiciel producenta: TechnoNICOL POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 544:2011

Odporność mechaniczna:
- siła rozciągająca (w kierunku zgodnym z szerokością) (spełnia)
- siła rozciągająca (w kierunku zgodnym z wysokością) (spełnia)
- wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem (spełnia)

PN-EN 544:2011 p.6.4.1 + PN-EN 12311-1:2001

 

PN-EN 544:2011 p.6.4.1 + PN-EN 12311-1:2001

 

PN-EN 544:2011 p.6.4.2 + PN-EN 12310-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 196/16/330/1/G-1

Wodoszczelność ( i jej trwałość) - masa asfaltu (spełnia)

PN-EN 544:2011 p.6.2

Trwałość odporności mechanicznej - odporność na promieniowanie UV (spełnia)

PN-EN 544:2011 p. 6.4.4 + PN-EN 1297:2006

Trwałość wodoszczelności:
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (spełnia)
- przyczepność ochronnej warstwy wykończeniowej (nie spełnia)
- nasiąkliwość (spełnia)

PN-EN 544:2011 p.6.4.6 + PN-EN 1110:2011

 

PN-EN 544:2011 p.6.4.7 + PN-EN 12039:2001

 

PN-EN 544:2011 p.6.4.3

315 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

CEMENT MAX 32,5R cement powszechnego użytku CEM IV/B (V) 32,5R niepowtarzalny kod identyfikacyjny: 1023-CPR-0669 P
Zakład produkcyjny nr 1: ul. Gminna 42, 42-200 Częstochowa
Data produkcji: 2016.09.16

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Cement MAX 32,5 R cement powszechnego użytku przeznaczony do przygotowania betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Spółka Jawna
ul. Gminna 42, 42-200 Częstochowa

EN 197-1:2011

Skład i składniki (spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 2/17

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011, p. 6

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011, p. 7
PN- EN 196-2:2013-11, p. 4.4.2

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11, p. 4.5.16

314 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK) al. Korfantego 191 40-153 Katowice

Łączniki do mocowania izolacji z wbijanym trzpieniem tworzywowym LTX-10x200
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ŁTX Ø 10
Data produkcji: 19.05.2015 r.

CE

Według Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-08/0172:
Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym.

Producent:
WKRĘT-MET sp. z o.o. sp. k.,
Kuźnica Kiedrzyńska,
ul. W. Witosa 170/176
42-233 Mykanów

ETA-08/0172

Nośność charakterystyczna połączenia na wyrywanie z podłoża: beton zwykły C20/25 (spełnia)
Nośność charakterystyczna połączenia na wyrywanie z podłoża: cegły ceramiczne pełne (spełnia)
Nośność charakterystyczna połączenia na wyrywanie z podłoża: elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego (spełnia)

ETAG 014:2011, tablica 5.1, pozycja 1

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01852/16/Z00NZK

Sztywność talerzyka (spełnia)

TR026:2007

313 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8,31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R
Data produkcji: 08.11.2016 r.

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
Ruben Sp. z o.o., ul. Królewska 34, 83-342 Kamienica Królewska

EN 197-1:2011

Skład i składniki: (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 2223/16

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna (spełnia)
-normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości:
-rozszerzalność (spełnia)
-zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

 

PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

312 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)
al. Korfantego 191 40-153 Katowice

KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM DO DREWNA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM KKX-12x100
(według etykiety umieszczonej na opakowaniu wyrobu: W-KKX-12X100)
Oznaczenie partii: CH-16

znak budowlany

Według Aprobaty Technicznej AT-15-9031/2012:
Do wykonywania nie konstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłożach z betonu zwykłego, cegieł ceramicznych, pustaków ceramicznych, cegieł silikatowych, bloczków z gazobetonu

Producent:
WKRĘT-MET sp. z o.o. sp. k.,
Kuźnica Kiedrzyńska,
ul. W. Witosa 170/176 42-233 Mykanów,

AT-15-9031/2012

Nośność na wyrywanie z podłoża: beton zwykły C20/25 (nośność charakterystyczna i obliczeniowa) (spełnia)

ETAG 020:2012, część 2, tablica 5.2, pozycja 1 + ETAG 020:2012 część 1

Sprawozdanie z badań nr LZK00-03099/16/Z00NZK

Grubość powłoki antykorozyjnej (cynkowej) (spełnia)

PB LOK-B52/2/11-2004 zawierająca wytyczne normy PN-EN ISO 3497:2004

311 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków.
Zakład Badań Kontrolnych;
Zakład betonów, zapraw i Kruszyw
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej;

Zaprawa murarska cementowo-wapienna ZM - cw M5
Typ Zaprawa murarska ZM - cw M5., (według projektu ogólnego przeznaczenia G)
Data produkcji 20.07.2016 r. Kod. 5907810192602
Zakład produkcyjny w Kleszczowie: 97-410 Kleszczów, ul. Milenijna 2.

CE

Ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte zakresem normy. (według projektu ogólnego przeznaczenia G)

Producent:
Izolbet Sp. z o.o. ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin.

EN 998-2:2010

zawartość chlorków (spełnia)

EN 998-2:2010 (PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1:2005)

Sprawozdanie z badań nr 1614/16 z dnia 13.09.2016r.

 

Sprawozdanie z badań nr SB/419/16 z dnia 03.11.2016r.

 

Sprawozdanie z badań nr 22/2016 z dnia 07.10.2016r.

wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 1015-11:2001,
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007

absorpcja wody (nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN13501-1+A1:2010
(PN-EN ISO 1182:2010
PN-EN ISO 1716:2010)

310 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Klej do styropianu GŁAZ
Data produkcji: 19.10.15 09:51 44880

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji zgodności: Zaprawa klejowa Głaz, klej do styropianu przeznaczony jest do mocowania płyt styropianowych do różnych podłoży betonowych w systemie ociepleń budynków.

Producent:
„DOMBUD RP” Piotr Dąbrowski, ul. Szosa Rypińska 26 87-400 Golub-Dobrzyń

AT-15-3129/2012

Gęstość nasypowa suchej mieszanki; [g/cm3] (spełnia)

PN-EN 1097-3:2000

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01706/16/Z00NZM

Zawartość popiołu w temp 450°; [%] (spełnia)

ETAG 004:2013 (metoda wskazana w ZUAT-15/V.03/2010)

Odporność na powstawanie rys skurczowych przy grubości warstwy do 8mm (spełnia)

PB LT –ONORM B 6100:1998/2/03/2009 + PB LT-007/3/03-2001 (metoda opisana w ZUAT-15/V.03/2010 pkt 6.6.5.2)

Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu w warunkach laboratoryjnych (nie spełnia)

ETAG 004:2013 (metoda wskazana w ZUAT-15/V.03/2010)

Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia w (+23±2)°C i (50±5)% RH (spełnia)

ETAG 004:2013 (metoda wskazana w ZUAT-15/V.03/2010)

Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia w (+23±2)°C i (50±5)% RH (spełnia)

ETAG 004:2013 (metoda wskazana w ZUAT-15/V.03/2010)

Przyczepność zaprawy klejącej do betonu w warunkach laboratoryjnych (spełnia)

ETAG 004:2013 (metoda wskazana w ZUAT-15/V.03/2010)

Przyczepność zaprawy klejącej do betonu po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia w (+23±2)°C i (50±5)% RH (spełnia)

ETAG 004:2013 (metoda wskazana w ZUAT-15/V.03/2010)

Przyczepność zaprawy klejącej do betonu po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia w (+23±2)°C i (50±5)% RH (spełnia)

ETAG 004:2013 (metoda wskazana w ZUAT-15/V.03/2010)

309 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy MYTICO A3 500/100*
LOTTO N. 555012 144404*L (numer pojedynczego grzejnika)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Grzejniki metalowe do montażu stałego w budynkach, zasilane wodą lub parą o temperaturze poniżej 120 o C, z zewnętrznego źródła ciepła

Producent:
Fondital Spa Via Cerreto, 40 25079 Carpeneda di Vobarno BS Italia

EN 442-1:1995 /A1:2003

Normalna moc cieplna (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, p. 5.4.2.

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/275/16/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6

308 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wapno Hydratyzowane (Budowlane) CL 90-S EN 459-1:2010
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Wapno budowlane EN 459-1
Data produkcji: 2016-07-07

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
do przyrządzania zapraw murarskich oraz tynkarskich

Producent:
Wapiennik „Węże” Marian Wcisło Mirosław Wcisło s.c. Węże 14, 98-355 Działoszyn

EN 459-1:2010

Zawartość składników:
CaO +MgO (spełnia)
MgO (spełnia)
CO2 (spełnia)
SO3 (spełnia)

EN 459-2:2010 p.5.2
EN 459-2:2010 p.5.2
EN 459-2:2010 p.5.5
EN 459-2:2010 p.5.3

Sprawozdanie z badań nr 1957/16

Wapno czynne (spełnia)

EN 459-2:2010 p.5.8

Stałość objętości (spełnia)

EN 459-2:2010 p.6.4.3

Wielkość ziaren
-pozostałość na sicie 0,09mm (spełnia)
-pozostałość na sicie 0,2mm (spełnia)

EN 459-2:2010 p.6.2

Wnikanie (spełnia)

EN 459-2:2010 p.6.8

Zawartość powietrza (spełnia)

EN 459-2:2010 p.6.10

307 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Masa szpachlowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez taśmy, zbrojona ŚMIG C-50
Data prod.: Próbka nr 1: 03/03/16 030057 12:50:30
Próbka nr 2: 2016.03.03 04 0124 12:50:50
Próbka nr 3 2016.04.22/ 04 00981 09:08:42

CE

Gotowa zbrojona masa szpachlowa przeznaczona do wypełniania połączeń płyt gipsowo-kartonowych bez stosowania taśmy wzmacniającej

Producent:
Megaron S.A. ul. Pyrzycka 3 e.f 70-892 Szczecin

PN-EN 13963:2014-10
(EN 13963:2014)

Wytrzymałość na zginanie metodą rozciągania [N] (spełnia)

PN-EN 13963:2014

Sprawozdanie z badań nr 12/2016

306 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK) 40-153 Katowice, Al. Korfantego 191

Łącznik do montażu termoizolacji z trzpieniem plastikowym 10x200mm F-D-KLP200 (wg oznaczenia na etykiecie F-DS- KLP200)
Data pakowania 27.06.16/43 Data produkcji
23.06.16 Krajowa
Deklaracja zgodności Nr 105.14 z dnia 17.10.2014 r.

znak budowlany

Wg Aprobaty Technicznej AT-15- 9331/2014:
Do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej do podłoży

Producent:
Selena S.A., ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław

AT-15-9331/2014

Nośność na wyrywanie w betonie zwykłym C20/25 (spełnia)

ETAG 014:2011, tab. 5.1, pozycja 1

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01984/16/Z00NZK

305 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8

MITECH PC M-15 posadzka cementowa
Data produkcji:
21.07.2015

znak budowlany

Wg deklaracji właściwości użytkowych: wylewka posadzkowa służy do wykonania tradycyjnych podkładów cementowych o grubości od 25 mm do 50 mm, do wyrównywania podłoży pod okładziny ceramiczne, do uzupełniania ubytków w konstrukcjach betonowych,

Producent:
MITECH – Chemia Budowlana s.c., Miłosz Szupina, Piotr Szupina 34-300 Żywiec, ul. Tetmajera 87

PN-EN 13813:2003
(EN 13813:2002)

Wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr SB/271/16

Wyrób podlegający oznakowaniu CE

304 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział zamiejscowy w Katowicach
Laboratorium
Materiałów
Budowlanych „IZOLACJA”
Al. W. Korfantego 193A, 40-157 Katowice

CONFOL ALFA 03010; izolacja fundamentów, wymiar: 0,365mx25m, grubość:
0,30 mm +/- 10%, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Confol Alfa 03010
Oznaczenie partii: 10.02.2015 83

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej fundamentów.

Producent:
Conkret Sp. j. Z.R. Trejderowscy Wielkie Rychnowo 87-410 Kowalewo Pomorskie

PN-EN 14909:2012E
(EN 14909:2012)

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań nr 170/16/282/F-1 z 08.09.2016r.

Odporność na zginanie w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 495-5:2013-07

Odporność na uderzenia (nie spełnia)

PN-EN 12691:2007 metoda A
PN-EN 12691:2007 metoda B

Trwałość:
- po działaniu alkaliów (spełnia)
- po sztucznym starzeniu (spełnia)

PN-EN 1847:2010
PN-EN 1928:2002 metoda A
PN-EN 1296:2002
PN-EN 1850-2:2004
PN-EN 1928:2002 metoda A

303 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.
Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R
Data produkcji: 26.07.2016 r.

CE

Przygotowanie, betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
RUBEN Sp. z.o.o, ul. Królewska 34, 83-342 Kamienica Królewska

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (nie spełnia)
- normowa (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr 1666/16

Cementy powszechnego użytku (subrodziny) skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

302 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków,
Zakład Badań Kontrolnych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Zaprawa murarska klasa M5, typ G, Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 06.05.2016 97093011

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie (do układania, łączenia i spoinowania wyrobów), przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych. Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w murach konstrukcyjnych i zbrojonych

Producent:
ALPOL GIPS Sp. z o. o., Fidor, 26-200 Końskie

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 1015-11:2001;PN-EN 1015-11:2001/A1:2007

Sprawozdanie z badań nr SB/383/16

 

Sprawozdanie z badań nr 1378/16

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Trwałość (spełnia)

PN-85/B-04500

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002; PN-EN 1015-17/A1:2005

301 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

Wkręt z łbem sześciokątnym AZMET WM8 do konstrukcji z drewna 8x140/100
Nr zlecenia 15LUK-15

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Do montażu wzajemnego drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz różnych materiałów budowlanych jak: blacha, karton-gips plastik do konstrukcji drewnianych.

Producent:
AZMET RADOM Sp. z o.o. sp. k.
ul. Tartaczna 16/18
26-600 Radom

EN 14592:2008

Wytrzymałość i sztywność:

$nbsp;

- moment charakterystyczny uplastycznienia (spełnia)

$nbsp;

- wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie (spełnia)

$nbsp;

- wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie główki (spełnia)

$nbsp;

- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie (spełnia)

$nbsp;

- wytrzymałość charakterystyczna na obrót (spełnia)

PN-EN 1995-1-1:2010 + PN-EN 14592+A1:2012, pkt 6.3.4.2

$nbsp;

PN-EN 1382:2000 + PN-EN 14592+A1:2012, pkt 6.3.4.3

$nbsp;

PN-EN 1383:2000 + PN-EN 14592+A1:2012, pkt 6.3.4.4

$nbsp;

PN-EN 1383:2000 + PN-EN 14592+A1:2012, pkt 6.3.4.5

$nbsp;

PN-EN ISO 10666:2002 + PN-EN 14592+A1:2012, pkt 6.3.4.6 + PN-EN 15737:2009

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02173/16/ Z00NZK

300 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Nazwa: GO/ON! Zaprawa murarska
Kod typu wyrobu: GO/ON Zaprawa murarska
05.09.2016 12:32 35121 Kod paskowy: 5906031402941
Zakład produkcyjny: DOMBUD RP ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa murarska według przepisu, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym

Producent:
DOMBUD RP Piotr Dąbrowski ul. Szosa Rypińska 26,
87-400 Golub-Dobrzyń.

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Absorpcja wody (nie spełnia)

PN EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr SB/492/16

Trwałość /Mrozoodporność:
- ubytek masy – (nie spełnia)
- spadek wytrzymałości na zginanie – (nie spełnia)

PN-85/B-04500

299 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka z włókna szklanego OMT 999
Partia nr 9 żółta
Data produkcji: 11.10.2016 r.

znak budowlany

Materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

Producent:
„Tkactwo” Mirosław Osipczuk,
ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice

AT-15-3632/2014 + Aneks nr 1, Aneks nr 2

Rodzaj splotu (spełnia)

AT-15-3632/2014 p.5.6.1.

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02646/16/Z00NZM

Długość (spełnia)

AT-15-3632/2014 p.5.6.2.

Szerokość (spełnia)

AT-15-3632/2014 p.5.6.2.

Wymiar oczek w świetle (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. C 3.3

Masa powierzchniowa (spełnia)

ETAG 004:2013 p. C 3.1

Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.2

Siła zrywająca badana na próbkach przechowywanych 28 dni :
- w warunkach laboratoryjnych wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia),
- w roztworze alkalicznym wzdłuż osnowy (nie spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne przy sile zrywającej badane na próbkach przechowywanych 28 dni :
- w warunkach laboratoryjnych wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia),
- w roztworze alkalicznym wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

298 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o,
ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza

Okno PCV 1700 x 1000 mm system DPB-73+
Partia produkcyjna: zlecenie 047191/10/2015/DOF

brak oznakowania

Wg deklaracji właściwości użytkowych: okno przeznaczone do zastosowania w obiektach budowlanych zgodnie z art. 2 ust. 3 CPR

Producent:
Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz

EN 14351-1+A1:2010

WPrzenikalność cieplna (nie spełnia)

PN-EN ISO 10077-1:2007, PN-EN ISO 10077-2:2012

Sprawozdanie z badań nr 093/B-2016 (oraz 093/B-2016/1 i 093/B-2016/2 )

odporność na obciążenie wiatrem (spełnia)

PN-EN 12211:2016

wodoszczelność (nie spełnia)

PN-EN 1027:2016

297 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka z włókna szklanego ASGLATEX 03-43 (zaopatrzona w etykietę: Siatka podtynkowa z włókna szklanego REDNET E145)
Data produkcji: 15.01.2016
Zakład produkcyjny: Röderstraße 15 01896 Ohorn Niemcy

znak budowlany

Do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków.

Producent:
CB S.A. ul. Ozimska 2a 46-053 Chrząstowice

AT-15-9299/2014 + Aneks nr 1

Wymiary oczek w świetle:
- po osnowie (spełnia),
- po wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02441/16/Z00NZM

Masa powierzchniowa (spełnia)

ETAG 004:2013

Zawartość popiołu (spełnia)

ETAG 004:2013

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku,badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (nie spełnia)

ETAG 004:2013

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

296 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa

Bloczek fundamentowy B-15 kategoria I, 380x240x120 mm Niepowtarzalny kod typu wyrobu: JADAR/BLOCZEK FUNDAMENTOWY B-15/1/2013/SK
Data produkcji/nr partii: 2016-06-21 Mistrz produkcji: Kupidura K/LŁ Zakład produkcyjny: JADAR Sp. z o.o.
ul. W. Witosa 9, 26-640 Skaryszew

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób betonowy przeznaczony do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, np.: nośnych, działowych i fundamentowych, zabezpieczonych przed penetracją wody (…)

Producent:
JADAR Sp. z o.o. ul. Zubrzyckiego 6, 26-610 Radom

PN-EN 771-3:2011 (EN 771-3:2011)

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 772-1:2011

Sprawozdanie z badań nr 69/TL/2016

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym (nie spełnia)

PN-EN 772-13:2011

295 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia ASPOT V60 S42
data produkcji 04.09.2015 zmiana 2
nr partii: 303/2015

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Mocowana do podłoża metodą zgrzewania

Producent:
P.P.H. LEMAR sp. z o.o. Potrzanowo ul. Skocka 54 62-085 Skoki

PN-EN 13707+A2:2012
(EN 13707:2004+A2:2009)

Wodoszczelność 10 kPa w czasie 24h (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 272/H/2016

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
– maksymalna siła wzdłuż (spełnia)
– maksymalna siła w poprzek (spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż (nie spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość:
- giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

294 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK) Al. Korfantego 191 40-153 Katowice

Wkręcane łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym.
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: WKTHERM S Rodzaj 8x175 mm
Oznaczenie serii: PD: 08-11-16 14:21 /30
Zakład produkcyjny nr 2 Wanaty k. Częstochowy ul. Warszawska 2, 42-260 Kamienica Polska

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym .

Producent:
Klimas sp. z o. o. Kuźnica Kiedrzyńska ul. W. Witosa 135/137 42-233 Mykanów

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0724 Wydana przez Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Nośność charakterystyczna:
- Nośność charakterystyczna połączenia na wyrywanie, NRk [KN] wykonanego na podłożu betonowym i murowym z zastosowaniem pojedynczego łącznika dla betonu zwykłego C16/20 + C50/60 (spełnia)
- Nośność charakterystyczna połączenia na wyrywanie, NRk [KN] wykonanego na podłożu betonowym i murowym z zastosowaniem pojedynczego łącznika dla betonu autoklawizowanego AAC 2 (spełnia) - Sztywność talerzyka:
- Sztywność talerzyka (spełnia)

ETAG 014:2011, tablica 5.1, linia 1 TR026:2007

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02880/16/Z00NZK

293 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Zakład Badań Kontrolnych

Siatka podtynkowa z włókna szklanego MASTERNET 145
Zakład produkcyjny: Masterplast Kft., Arpad u. 1/A, HU-8143 Sarszentmihaly

znak budowlany

Wg Aprobaty technicznej AT-15-7199/2012: Materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Producent:
Masterplast Kft. , Arpad u. 1/A , HU-8143 Sarszentmihaly
Upoważniony przedstawiciel producenta: Masterplast Sp. z o.o., ul. Kolejowa 23 62-090 Rokietnica

AT-15-7199/2012

Masa powierzchniowa (nie spełnia)

ZUAT-15/V.03.2010; ETAG 004:2013 p. C.3.1

Sprawozdanie z badań nr 1820/16

 

 

Sprawozdanie z badań nr 25/2016

Zawartość popiołu (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.2

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

292 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie; 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8

PRIMACOL FOLIA W PŁYNIE USZCZELNIAJĄCA
Oznaczenie partii: KOD PARTII, DP: 2016-01-25,
008756, 1900776748, 1, 3652347

CE

Stosowana pod płytki ceramiczne, tynki, wylewki. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Producent:
UNICELL POLAND SP. Z O.O.,
ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków;

PN-EN 14891:2012
(EN 14891:2012)

Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania (Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles) (spełnia)

PN-EN 14891:2012 p. A 6.6

Sprawozdanie z badań nr 6/2016

 

 

Sprawozdanie z badań nr SB/187/16

Zdolność do mostkowania spękań (Crack bridging ability) (spełnia)

PN-EN 14891:2012 p. A 8.2

Wodoszczelność (Waterproofing) (spełnia)

PN-EN 14891:2012 p. A 7

291 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

GO/ON Zaprawa cementowa CT-C12-F4
39120 Kod paskowy:
5906031402934 Data produkcji: 25.07.2016r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Materiał na bazie cementu przeznaczony do wykonywania nienośnych podkładów podłogowych wewnątrz obiektów budowlanych, nie podlegających ścieraniu oraz nie mających wpływu na zapewnienie i zabezpieczenie integralności konstrukcji betonowych. Do zastosowań nie podlegającym wymaganiom w zakresie reakcji na ogień.

Producent:
DOMBUD RP Piotr Dąbrowski ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń

PN-EN 13813:2003
(EN 13813:2002)

- Wytrzymałość na ściskanie - nie spełnia

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr SB/418/16

- Wytrzymałość na zginanie - nie spełnia

PN-EN 13892-2:2004

- Odporność na ścieranie – nie spełnia

PN-EN 13892-3:2015

290 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

grzejnik stalowy PSB 600/22/600
brak oznaczenia partii Informacje na etykiecie: N00 NB32K A Zakład produkcyjny:
TERMO TEKNIK Termo Teknik Tic. ve San. A.Ş., Turcja

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: grzejnik do instalacji centralnego ogrzewania zasilany gorącą wodą i parą poniżej 120ͦC ze zdalnego źródła ciepła (kotła lub podobnego)

Producent:
Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.
Wełecz 142, 28-100 Busko Zdrój

EN 442-1:1995 EN 442-1:1995/A1:2003

normalna moc cieplna (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, Rozdz. 5.4.2

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/255.1/16/WINB

289 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

grzejnik łazienkowy stalowy typ AG-160 wysokość 1600, szerokość 600mm
brak oznaczenia partii

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: ogrzewanie łazienek

Producent:
Fyda Andrzej Firma Produkcyjno Handlowa Ins-Term
Jankowa 249, 38-350 Bobowa

EN 442-1:1995 EN 442-1:1995/A1:2003

normalna moc cieplna (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, rozdz. 5.4.2

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/247.1/16/WINB

288 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka z włókna szklanego G-145
data produkcji: kwiecień 2015r.
Zakład Produkcyjny: Shucheng Industry Zone no 5, 231300 Schucheng City, Anhul Province, China

znak budowlany

Do zbrojenia ścian w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków.

Producent:
SELENA S.A., 53-012 Wrocław,
ul. Wyścigowa 56E

AT-15-6484:2009 + Aneks nr 1, Aneks nr 2, Aneks nr 3

Masa powierzchniowa (nie spełnia)

ZUAT -15/V.03:2010 (ETAG 004:2013)

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02715/16/Z00NZM

Strata prażenia w temp. 625oC (nie spełnia)

ZUAT-15/V.03:2003

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03:2003

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych przez 28 dni w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu (NAOH)
-wzdłuż osnowy (spełnia)
-wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03:2003

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy wymaganych wartościach siły zrywającej,%, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych (przy sile 1500N):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03:2003

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy wymaganych wartościach siły zrywającej,%, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu (przy sile 800N):
-wzdłuż osnowy (spełnia)
-wzdłuż wątku (spełnia)

ZUAT-15/V.03:2003

287 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centralne Laboratorium Badawcze Henkel Polska Sp. z o.o.
Stara Góra 26-220 Stąporków

Zaprawa murarska PROMOTOR
Typ: zaprawa murarska według przepisu ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania zewnętrznego w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów niezbrojonych
Zakład produkcyjny: Nowogród Bobrzański, ul. Fabryczna 17, 66-011 Nowogród Bobrzański
Data produkcji: 10.03.2016 r.
Ean: 5 902020 753025

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: zaprawa murarska według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania zewnętrznego w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów niezbrojonych

Producent:
PROMOTOR Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 66-011 Nowogród Bobrzański

PN-EN 998-2:2012
(EN 998-2:2010)

Absorbcja wody (spełnia)

PN EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr 452/07/2016-3

Trwałość /Mrozoodporność (nie spełnia)

PN-85/B-04500 p. 4.11

286 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Mata z pianki kauczukowej K-FLEX ST o grubości 13 mm i szerokości 1000mm
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 0103010311)

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
ThIBEII: Elastyczna pianka elastomeryczna z przeznaczeniem do izolacji termicznej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

Producent:
L’ISOLANTE KFLEX S.p.a. via L. DaVinci 36.20877 Roncello MB, Włochy

EN 14304:2009 +A1:2013

Reakcja na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (spełnia)

PN-EN 13823:2010 +A1:2014-12
PN-EN ISO 11925-2:2010

Sprawozdanie z badań nr 1/2017

285 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik Panelowy C22 600x400mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Grzejniki panelowe stalowe typu: C22, V22, z podanym rozmiarem grzejnika

CE

Systemy grzewcze w budynkach.

Producent:
Edmund Idkowiak „IDMAR” Zakład Produkcyjno-Usługowy ul. Zielona 1, Krosno, 62-050 Mosina

EN-442-1:2014

Nominalna moc cieplna: normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02; PN-EN 442-1:2014

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/276/16/WINMB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (nie spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

284 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych, Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Pustak Stropowy TERIVA 4,0/1-4
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Pustak Stropowy TERIVA keramzytobetonowy
Data produkcji 17.08

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Element drobnowymiarowy z betonu kruszywowego, lekkiego (keramzytobetonu), niezbrojony z otworami do uzupełniania przestrzeni międzybelkowej i międzyżebrowej w belkowo-pustakowych systemach stropowych, gęsto żebrowych TERIVA

Producent:
Zakład Budowlany „POR BUD” Andrzej Porczyński, Kolonia Brużyca 45, lok. 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki

PN-EN 15037-2 +A1:2011
( EN 15037-2 :2009+A1:2011)

Nośność (spełnia)

PN-EN 15037-2+A1:2011

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02590/16/Z00NZK

Gęstość objętościowa w stanie suchym (spełnia)

PN-EN 772-13: 2001

283 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Europejska siatka z włókna szklanego C-glass 1x50 mb, gramatura 145g/m2
Data produkcji 26.06.2026 r. (zgodnie z etykietą)
Kod kreskowy 5904730201029

znak budowlany

Do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Producent:
Halico Sp. z o.o. Pogwizdów Nowy 662, 36-062 Zaczernie LITWA

AT-15-8963/2012

Wymiary oczek w świetle (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.3

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02741-16-Z00NZM

Masa powierzchniowa, g/m2 (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.1

Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.2

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

282 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej. Zespół Laboratoriów Badawczych. Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska LZF
al. Korfantego 191, 40-153 Katowice

pianka polistyrenowa wytłaczana FL 300/50P
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Finnfoam F-300/50 (FL-300/50P)
data produkcji – 11.06.2016r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych – stosowane jako izolacja termiczna w budownictwie.

Producent:
UAB Finnfoam (300642584) Kokybes str.5 Biruliskes v., LT-54469, Kaunas reg. LITWA

EN 13164:2012

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym – (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-01960/16/Z00NZF

Opór cieplny:
współczynnik przewodzenia ciepła -(spełnia)
opór cieplny – (spełnia)
grubość (spełnia)

PN-EN 12667:2002
PN-EN 823:2013-07

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

281 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Warszawa Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków,

cement portlandzki CEM II/B-V 32,5R popularny
data produkcji:31.05.2016r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: przygotowanie betonu, prefabrykatów betonowych, zapraw, zaczynów, mieszanek i innych materiałów zawierających cement z uwzględnieniem odpowiednich norm i przepisów przyjętych w miejscu stosowania

Producent:
Inwestor Sp. z o.o. ul. Podmiejska 95, 44-207 Rybnik

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr 1757/16

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość siarczanów SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

Skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

280 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

grzejnik NIAGARA 1650x295
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: NIAGARA 1650/295
Brak oznaczenia partii produkcyjnej

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Grzejniki i konwektory zainstalowane w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, biurowych, usługowych, zakładów opieki zdrowotnej i innych, o normalnej wilgotności powietrza, w których nie występują oddziaływania czynników korozyjnych.

Producent:
LUXRAD Polska Mazur i Wspólnicy Sp. j.
ul. Parkowa 1, 05-800 Pruszków

PN- EN 442-1:1999, PN- EN 442-1/A1:2005 (EN 442-1:1995 EN 442-1:1995/A1:2003)

Szczelność (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.4

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/292/16/WINB

Normalna moc cieplna (spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02 p. 5.4.2.

279 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy model: RECORD PLUS H-500, 10-cio elementowy, biały
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GRZ.REC.PLUS85 Index: GRZ.REC.PLUS85 Kod EAN5900308747049

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Grzejniki aluminiowe przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń w instalacji centralnego ogrzewania w budynkach

Producent:
San Teh Rai Ltd. 462km+100m road Kiev-Odessa, Usatovo, Belyaevka area, Odessa Region, 67663 Ukraine
Upoważniony przedstawiciel producenta: HYDROLAND Chorobik, Gawęda Malec, Wojtycza Spółka Jawna, Jawornik 658, 32-400 Myślenice.

PN-EN 442-1:2015-02 (EN 442-1:2014)

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Sprawozdanie z badań nr NB1452/ CPR/286/16/ WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

Nominalna moc cieplna:
-normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2. Metoda wagowa

Trwałość jako: - odporność na słabe uderzenia (spełnia)

PN-EN ISO 2409:2013-06 p.6.2. i Tablica 1

278 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka z włókna szklanego G-145 Data produkcji: kwiecień 2015 Kod: MUG-SP-45-#50-C
Zakład produkcyjny: Shucheng Industry Zone no 5, 231300 Shucheng City, Anhui Province

znak budowlany

Siatka z włókna szklanego do zbrojenia ścian w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynku

Producent:
SELENA S.A. ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław

AT-15-6484/2009 + Aneks nr 1, Aneks nr 2, Aneks nr 3

Wymiary oczek w świetle:
po osnowie (nie spełnia),
po wątku (nie spełnia)

ZUAT-15/V.03/2003

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02440/16/Z00NZM

Masa powierzchniowa (spełnia)

ZUAT-15/V.03/2010 (zgodnie z ETAG 004:2013)

277 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza,

Okno PCV rozmiar 1165x1435 mm, dwuskrzydłowe, system DECCO 71 LINE

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z art. 2 ust. 3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady

Producent:
ORTIS s.c. Piotr Janik, Anna Janik, ul. Długa 11, 23-200 Kraśnik,

EN 14351-1+A1:2010

wodoszczelność (nie spełnia)

PN-EN 1027:2016 metoda A

Sprawozdanie z badań nr 183/B-2016, 183/B-2016/1, 183/B-2016/2

odporność na obciążenie wiatrem (nie spełnia)

PN-EN 12211:2016

przenikalność cieplna (nie spełnia)

PN-EN ISO 10077-1:2007, PN-EN ISO 10077-2:2012

przepuszczalność powietrza (spełnia)

PN-EN 1026:2016

276 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 CEM II/B-V 32,5 N

CE

przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
BUDMAX Tępiński i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Wysockiego 166, 15-167 Białystok

PN- EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

Skład i składniki (spełnia)
Zawartość popiołu lotnego krzemionkowego V (z obliczeń) (spełnia)

CEN TR 196-4:2007
PN-B-19707:2013

Sprawozdanie z badań nr 4L128S16

Wytrzymałość na ściskanie:
- po 7 dniach (spełnia)
- po 28 dniach (spełnia)

PN-EN 196-1:2016-07

Czas wiązania Początek wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości:
rozszerzalność (spełnia)
Zawartość siarczanów (SO3) (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011
PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

275 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Technologii Szkła ul. Lipowa 3 30-702 Kraków

SParawan nawannowy QP93B-P Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: parawany nawannowe QP93B-L, QP93B-P, QP97B Oznaczenie partii: 15SM145-002

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Parawany przeznaczone są do wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, służących do celów higienicznych (łazienki) w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej – zgodnie z dokumentem odniesienia.

Producent:
Foshan Ideal Co., Ltd, No.2 Hedong Rd of Shashui, Yanghe, Gaoming, Foshian City, Guangdong, 528515 Chiny
Importer: OMNIRES Sp. z o.o. ul. Kleszczowa 18 02-485 Warszawa

EN 14428:2004 +A1:2008
(PN-EN 14428 +A1:2008)

Odporność na uderzenie/ właściwości odłamków (spełnia)

PN-EN 14428+A1:2008

Sprawozdanie z badań nr 090/2016

274 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Zakład Badań Kontrolnych
Zakład Cementu

Siatka z włókna szklanego FGM-150
nr partii: 02/BC/15
Zakład produkcyjny: Nasutów 200B, 21-025 Niemce

znak budowlany

Zgodnie z krajową deklaracją zgodności: Siatka z włókna szklanego FGM-150 jest przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS) zgodnie z Aprobatą Techniczną AT – 15-6372/2015

Producent:
PROXIM Sp. z o.o., ul. Lucyny Herc 52, 20-328 Lublin

AT-15-6372/2015

Wymiary oczek w świetle, mm (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.3

Sprawozdanie z badań nr 17/2016

 

Sprawozdanie z badań nr 99a/BC/2016

 

Sprawozdanie z badań nr 1564/16

Masa powierzchniowa, g/m2 (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.2

Ciepło spalania, wartość średnia, MJ/kg (nie spełnia)

PN-EN ISO 1716:2010

273 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5R
Data produkcji: 05.09.2016-02

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Cement CEM II/B-V 32,5 R lub N przeznaczony jest do sporządzania: betonów, prefabrykatów betonowych, zapraw, zaczynów, mieszanek i innych materiałów zawierających cement, z uwzględnieniem odpowiednich norm i przepisów przyjętych w miejscu stosowania

Producent:
„ARTCEM Tępiński i Wspólnicy” Sp. J. ul. Dostawcza 6 93-231 Łódź,

PN- EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

Skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1996/16

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (nie spełnia)
- normowa ( nie spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011 p. 7
PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2

Zawartość chlorków (spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16

272 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca BETONMIX Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 934-2:Tabela 2
data produkcji: 08.03.2016 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Domieszki redukujące ilość wody/uplastyczniające do betonu (w formie płynu)

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „JURGA” Rafał Jurga, Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem

EN 934-2:2009+A1:2012

Zawartość jonów chlorkowych (spełnia)

PN-EN 480-10:2011, metoda 1

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01934/16/Z00NZK

Zawartość alkaliów (spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Wytrzymałość na ściskanie:
-po 7 dniach (spełnia)
-po 28 dniach (spełnia)

PN-EN 12390-3:2011+AC:2012

Zawartość powietrza (spełnia)

PN-EN 12350-7:2011

Zmniejszenie ilości wody zarobowej (spełnia)

PN-EN 12350-2:2011

271 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Domieszka do betonu przyśpieszająca twardnienie FASTPROOF Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 934-2:Tabela 7
data produkcji: 04.01.2016 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: domieszka przyśpieszająca twardnienie (w formie płynu)

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „JURGA” Rafał Jurga, Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem

EN 934-2:2009+A1:2012

Zawartość jonów chlorkowych (nie spełnia)

PN-EN 480-10:2011, metoda 1

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01933/16/Z00NZK

Zawartość alkaliów (spełnia)

PN-EN 480-12:2008

Wytrzymałość na ściskanie:
-po 24 h w temp. 200 (spełnia)
-po 28 dniach w temp. 200 (spełnia)
-po 48 h w temp. 50 (spełnia)

PN-EN 12390-3:2011+AC:2012

Zawartość powietrza (spełnia)

PN-EN 12350-7:2011

270 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka z włókna szklanego ABC o wym. 50m x 1,0m o masie powierzchniowej 145g/m2
Zakład produkcyjny: Cixi City Jinghao Fiberglass Weave CO.LTD, 818 West Huangchang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Chiny

znak budowlany

Materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynku.

Producent:
Yuchen International Sociedad Limitada La Avenida Daniel Feo, Poligono Industrial Las Chafiras numero 17, San Miguel de Albona, Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

AT-15-9053/2012

Masa powierzchniowa, g/m2 (spełnia)

ETAG 004:2013

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01730/16/Z00NZM

Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (spełnia)

ETAG 004:2013

Szerokość; m (spełnia)

PN-90/P-04755

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia) - wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

269 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Zakład Badań Kontrolnych

Siatka z włókna szklanego HALICO A150
data produkcji: 07.2015

znak budowlany

Jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Producent:
HALICO Sp. z o.o., 36-062 Zaczernie, Pogwizdów Nowy 662

AT-15-8963/2015

Masa powierzchniowa, g/m2 (spełnia)

ETAG 004:2013

Sprawozdanie z badań nr 10/2016

 

Sprawozdanie z badań nr 1174/16

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (spełnia)

ETAG 004:2013

268 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik łazienkowy chromowany 800x496 mm OPAL JARMO C PUKTC-080-050 niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 442-2:2014 załącznik G, ilustracja G3
nr katalogowy: 8382-430ZE kod EAN 7640112345243 Wyprodukowano dla: Onninen sp. z o.o., ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa przez: Zehnder Group International AG, Manisa (Turcja)

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: zamontowany na stałe w budynku grzejnik z metalu, zasilany wodą lub parą o temperaturze poniżej 120oC z zewnętrznego źródła ciepła

Producent:
Sanpan Isitma Sistemleri San. Ve Tic. A.S., O.S.B 1.Kisim Anafartalar Cad. No: 5, 45030 Manisa, Turcja

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:
-normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, p.5.4.2

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/285/16/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6

267 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych ul. Filtrowa1 00-611 Warszawa
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ul. Filtrowa1 00-611 Warszawa
Laboratorium Badań Ogniowych ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

Papa PYE PV250 S52 ECO TN485827
Data produkcji: 26.07.16 oznaczenie serii/partii: zmiana:1 (partia): 4674

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Do wykonania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia lub większych niż 1000 m². Mocowanie metodą zgrzewania. Nie stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Producent:
„Zavod Technoflex”, 390042 Ryazan, Federacja Rosyjska, ul. Prizheleznodorozhnaya 5
upoważniony przedstawiciel: Technonicol Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, Polska

EN 13707:2004 +A2:2009

Wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa w czasie 24 godz. (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań nr LZM02-02485/16/Z00NZM

 

Sprawozdanie z badań nr LZF02-02485/16/Z00NZM

 

Sprawozdanie z badań nr LZP02-2485/16/Z00NZM

Wytrzymałość na rozciąganie:
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
– maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość ( spełnia)

PN-EN 1109:2013-07 p.8.3

Substancje niebezpieczne (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999 „Metoda identyfikacji azbestu i jego rodzaju w wyrobach budowlanych i innych materiałach z zastosowaniem mikroskopii polaryzacyjnej”

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

266 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych ul. Filtrowa1 00-611 Warszawa
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ul. Filtrowa1 00-611 Warszawa
Laboratorium Badań Ogniowych ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

Papa MASTERBIT GV03
Data produkcji: 17.06.15 oznaczenie serii/partii: zmiana (partia): 3

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Do wykonania pokryć dachowych jako warstwa podkładowa. Sposób mocowania – zgrzewanie

Producent:
„Krowielnyj zawod TechnoNICOL” Sp. z o.o., ul. Chapaewa 11, p.19, 213760 Osipowichi, Bialoruś
upoważniony przedstawiciel: Technonicol Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, Polska
ROSJA

EN 13707:2004 +A2:2009
EN 13969:2004 A1:2006

Wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa w czasie 24 godz. (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań nr LZM01-02485/16/Z00NZM

 

Sprawozdanie z badań nr LZF01-02485/16/Z00NZM

 

Sprawozdanie z badań nr LZP01-2485/16/Z00NZM

Wytrzymałość na rozciąganie:
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
– maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07 p.8.3

Substancje niebezpieczne (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999 „Metoda identyfikacji azbestu i jego rodzaju w wyrobach budowlanych i innych materiałach z zastosowaniem mikroskopii polaryzacyjnej”

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

265 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej. Zespół Laboratoriów Badawczych. Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska LZF al. Korfantego 191, 40-153 Katowice

płyty XPS Technonicol Carbon Prof. 300
kod oznaczania wyrobu: E-XPS EN 13164-T1-CS(10)300-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3 data produkcji – 26.02.2016r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych - przeznaczone do wykorzystania w budownictwie przemysłowym, cywilnym i drogowym jako izolacji termicznej budynków i obiektów budowlanych w zakresie temperatur od -70°C do+75°C Sposób mocowania – klejenie lub mechanicznie

Producent:
Zavod Technoplex Ltd Ryazan 390047 Vostochny Promuzel 21 ROSJA

EN 13164 (EN 13164:2012+A1:2015)

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym – (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02035/16/Z00NZF

Opór cieplny:
-współczynnik przewodzenia ciepła -(spełnia)
-opór cieplny – (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Grubość (spełnia)

PN-EN 823:2013-07

264 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Warszawa Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki CEM I 42,5R
data produkcji: 13.05.2016r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych - do wyrobu betonu, zaprawy, zaprawy iniekcyjnej i innych mieszanek przeznaczonych do budowy i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
CEMMAC a.s. Cementárska 14/14 91442 Horné Srnie, Slovenská Republika

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr 1758/16

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości
-rozszerzalność (spełnia)
-zawartość siarczanów jako SO3(spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11

Strata prażenia (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

Pozostałość nierozpuszczalna (nie spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

Skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

263 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych ul. Filtrowa1 00-611 Warszawa

 

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ul. Filtrowa1 00-611 Warszawa

 

Laboratorium Badań Ogniowych ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

Papa V60 S42H AJ
Data produkcji: 26.01.16 oznaczenie serii/partii: zmiana:4, partia 259

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Do wykonania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów. Mocowanie metodą zgrzewania. Nie stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Producent:
„Zavod Technoflex” Sp. z o.o., 390042 Ryazan, Federacja Rosyjska, ul. Prizheleznodorozhnaya 5
upoważniony przedstawiciel: Technonicol Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, Polska

EN 13707:2004 +A2:2009

Wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa w czasie 24 godz. (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań nr LZM03-02508/16/Z00NZM

 

Sprawozdanie z badań nr LZF03-02508/16/Z00NZM

 

Sprawozdanie z badań nr LZP03-2508/16/Z00NZM

Wytrzymałość na rozciąganie:
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
– maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość ( nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07 p.8.3

Substancje niebezpieczne (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999 „Metoda identyfikacji azbestu i jego rodzaju w wyrobach budowlanych i innych materiałach z zastosowaniem mikroskopii polaryzacyjnej”

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

262 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Materiałów Budowlanych ul. Filtrowa1 00-611 Warszawa

 

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ul. Filtrowa1 00-611 Warszawa

 

Laboratorium Badań Ogniowych ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

Papa PYE PV250 S5 AJ-5
Data produkcji: 17.08.15 oznaczenie serii/partii: zmiana (partia): 1

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Do wykonania pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia. Sposób mocowania – zgrzewanie

Producent:
producent: IOOO „Krowielnyj zawod TechnoNICOL” Sp. z o.o., ul. Chapaewa 11, p.19, 213760 Osipowichi, Białoruś
upoważniony przedstawiciel: Technonicol Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, Polska

EN 13707:2004 +A2:2009
EN 13969:2004 A1:2006

Wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa w czasie 24 godz. (spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Sprawozdanie z badań nr LZM02-02508/16/Z00NZM

 

 

 

Sprawozdanie z badań nr LZF02-02508/16/Z00NZM

 

Sprawozdanie z badań nr LZP02-2508/16/Z00NZM

Wytrzymałość na rozciąganie:
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
– maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość ( nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07 p.8.3

Substancje niebezpieczne (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999 „Metoda identyfikacji azbestu i jego rodzaju w wyrobach budowlanych i innych materiałach z zastosowaniem mikroskopii polaryzacyjnej”

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

261 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka podtynkowa Eskimo 145
Zakład produkcyjny: S.C. DAHUA PRODUCTION SRL, Judetul GIURGIU loc. GIURGIU Str. Bucuresti nr. 352, Rumunia

znak budowlany

Wg aprobaty technicznej:
do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

Producent:
FILIPOWICZ GROUP s.c. - Norbert Filipowicz, Łukasz Filipowicz, ul. Graniczna 24A, 05-090 Janki

AT-15-9241/2013 + Aneks Nr 1

Masa powierzchniowa, g/m,sup>2 (nie spełnia)

ETAG 004:2013

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02402/16/Z00NZM

Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (nie spełnia)

ETAG 004:2013

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

260 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowalnych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Posadzka cementowa STRONG
Data produkcji:27.07.2016Kod paskowy:5907644502196.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Materiał na bazie cementu przeznaczony do wykonywania nienośnych podkładów podłogowych wewnątrz budynków w tym podkładów podlegających ścieraniu.

Producent:
INTER-GRĄD Sp. z o.o. Sowno 52, 72-310 Płoty

EN 13813:2002

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie z badań nr SB/465/16

Wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Odporność na ścieranie (spełnia)

PN-EN 13892-3:2015

259 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Zaprawa tynkarska M4
data produkcji: 31.08.2016

CE

Wg informacji na opakowaniu: zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Producent:
Zakład Wapienniczy „HYDRAT” Bożena Choła ul. Krucza Góra 56, 32-305 Olkusz

PN- EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (spełnia)

PN-EN 1015-19:2000;
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005

Sprawozdanie z badań nr SB/463/16

Przyczepność (spełnia)

PN- EN 1015-12:2002

258 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Folia paroizolacyjna 0,2 Typ A
Data prod.:23.01.2016 r.Niemce

CE

elastyczny wyrób wodochronny do regulacji przenikania pary wodnej

Producent:
Selena S. A. ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław

PN-EN 13984:2013-06 (EN-13984:2013)

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 (metoda A)

Sprawozdanie z badań nr 157/H/2016

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile, wzdłuż – ( spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile, w poprzek - (spełnia)

PN-EN 12311-2:2013 - metoda B, prostokąt

Wytrzymałość na rozdzieranie - wzdłuż (spełnia)
-w poprzek ( spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

opór dyfuzyjny pary wodnej (przenikanie pary wodnej) (spełnia)

PN-EN 1931:2002 Metoda B

257 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Zakład Badań Kontrolnych

Siatka z włókna szklanego FGM-165
Zakład produkcyjny: Nasutów 200B, 21-025 Niemce

CE

Zgodnie z Deklaracją zgodności nr 03/2015 z dnia 23 lutego 2015: Siatka z włókna szklanego Eurowek Lux 165 jest przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS) zgodnie z Aprobata Techniczną AT-15-9084/2013

Producent:
PROXIM Sp. z o.o., ul. Lucyny Herc 52, 20-328 Lublin

AT-15-9084/2013 + Aneks nr 1

Wymiary oczek w świetle, mm (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.3

Sprawozdanie z badań nr 18/2016

 

Sprawozdanie z badań nr 1563/16

Masa powierzchniowa, g/m2 (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.2

256 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki I Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cementowa zaprawa klejowa do mocowania płytek i płyt ściennych i podłogowych w pomieszczeniach i na zewnątrz Cerfix Super CE002 Nazwa na opakowaniu:
Super Cerfix Zaprawa klejowa do glazury
data produkcji 31.07.2015 numer opakowania 01104 wyprodukowano w Sopro Polska Sp. z o.o. Zakład Suchych Zapraw, 26-052 Nowiny

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: W pomieszczeniach i na zewnątrz na ściany i podłogi

Producent:
Sewera Polska Chemia Ireneusz Wolak ul. Kościuszki 326, 40-608 Katowice

EN 12004:2007+ A1:2012

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.2

Sprawozdanie z badań nr 26/2016

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania – rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania (spełnia)

PN-EN 1348:2008 p.8.5

255 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Folia izolacyjna FOLIAREX IZ 500, Typ A
Nr partii: ORD2288-014
Data produkcji: 14-09-2016

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej-typ A. Do stosowania jako warstwa hydroizolacyjna

Producent:
FOLIAREX Sp. z o.o., ul. Osiedle Przemysłowe 22, 69-100 Słubice

PN-EN 13984:2013-06 (EN-13984:2013)

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile, wzdłuż – ( spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile, w poprzek - (nie spełnia)

PN-EN 12311-2:2013

Sprawozdanie z badań nr 489/H/2016

Wytrzymałość na rozdzieranie - wzdłuż (spełnia)
-w poprzek ( spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej -opór dyfuzyjny pary wodnej ( nie spełnia)

PN-EN 1931:2002 Metoda B

254 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Warszawa Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL 42,5N
data produkcji: 13.05.2016 r.

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
S.A. Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V. Chaussee de la Hulpe 185 Terhulpsesteenweg, B-1170 Brussels

EN 197-1

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr 1759/16

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości:
-rozszerzalność (spełnia)
-zawartość siarczanów (SO3) (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

253 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Folia budowlana BAUFOL 0,3+/- 40% Typ A

CE

Elastyczny wyrób wodochronny do regulacji przenikania pary wodnej

Producent:
CB S.A., ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice

EN-13984:2013

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 (metoda A)

Sprawozdanie z badań nr 301/H/2016

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile, wzdłuż – ( spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile, w poprzek - (spełnia)

PN-EN 12311-2:2013 - metoda B, prostokąt

Wytrzymałość na rozdzieranie - wzdłuż (spełnia)
-w poprzek ( spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

opór dyfuzyjny pary wodnej (przenikanie pary wodnej) ( nie spełnia)

PN-EN 1931:2002 Metoda B

252 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa na osnowie do pokryć dachowych W/PET-SBS/ICOPAL koloru szarego o wymiarach 1mx15mx2,2mm

CE

Wyrób asfaltowy na osnowie do pokryć dachowych

Producent:
ICOPAL S.A. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 (metoda A)

Sprawozdanie z badań nr 141/H/2016

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie - wzdłuż (spełnia)
-w poprzek ( spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013

251 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Zakład Badań Kontrolnych

Siatka z włókna szklanego OMT 999
Nr partii: 1/2016;
Data produkcji: 14.01.2016

znak budowlany

Według etykiety:
Siatka podtynkowa z włókna szklanego przeznaczona jest do zbrojenia warstwy klejowej systemów ociepleń wykonanych metodą lekką, zgodnie z aprobatą nr AT-15-3632/2014.

Producent:
”Tkactwo” Mirosław Osipczuk, ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice

AT-15-3632/2014

Wymiary oczek w świetle, mm (spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.3

Sprawozdanie z badań nr 7/2016

Masa powierzchniowa, g/m2 (spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1

Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (nie spełnia)

ETAG 004:2013 p. C.3.2

250 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa podkładowa termozgrzewalna MAMUT G200 S4, typ A i typ T
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: WPBPL211
Oznaczenie partii: UPO1-002381
Data produkcji: 27/11/2015

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych: Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych, typ A i typ T

Producent:
Soprema Polska Sp. z o.o, ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004/A1:2006

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 (metoda B)

Sprawozdanie z badań nr 37/H/2016

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze (nie spełnia)

PN-EN 1109:2013

Odporność na obciążenie statyczne (spełnia )

PN-EN 12730:2002 (metoda A i B)

Odporność na uderzenie (spełnia)

PN-EN 12691:2007 (metoda A)

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż (nie spełnia)
-w poprzek ( nie spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

249 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik łazienkowy stalowy typ GŁP-20/50 Łuk
brak oznaczenia partii

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
ogrzewanie łazienek

Producent:
Fyda Andrzej Firma Produkcyjno Handlowa Ins-Term Jankowa 249, 38-350 Bobowa

EN 442-1:1995 EN 442-1:1995/A1:2003

normalna moc cieplna (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, p.5.4.2.

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/266.1/16/WINB

szczelność (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4

248 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury ul. Wilcza, 826-610 Radom

Grzejnik aluminiowy art. FF-500 „PERFEKT PLUS”
Index:71-006-5000-000

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
do eksploatacji w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania w pomieszczeniach o następujących parametrach roboczych:
- maksymalna temperatura robocza +950C,
- maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa (16bar)

Producent:
ZHEJIANG FLYHIGH METAL PRODUCTS CO., LTD Jinyun Industrial Zone, Lishui, Zhejiang, China
Upoważniony przedstawiciel producenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PERFEXIM LTD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Samotna 2, 61-441 Poznań

EN 442-1:1995 EN 442-1:1995/A1:2003

Normalna moc cieplna (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, p.5.4.2.

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/266.2/16/WINB z dn. 16.08.2016r.

Wytrzymałość na ciśnienie (nie spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6

247 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5R
data produkcji:08.07.2016r. stacja przesypowa: Tokarnia 272, 26-060 Chęciny Opis na spodzie worka: Producent Zawartości: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3, 26-052 Sitkówka Nowiny

CE

Przygotowanie zapraw, betonu, tynków, zaczynów i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
ROMAX Andrzej Świstak ul. Faszynowa 12, 93-338 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
-wczesna (spełnia)
-normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr 1231/16

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

Strata prażenia (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

Pozostałość nierozpuszczalna (nie spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

Skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

246 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik WEBERMAN NEW Typ C22. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Grzejnik WEBERMAN NEW.
Kod produktu: C226000600 Wysokość: 600 mm. Długość: 600 mm. Zakład produkcyjny: Termo Teknik, Ticaret ve Sanayi A.S., Enco Plaza Kat:3 Inonu Mah. Basin Express Yolu Cemal Ulusoy Cad No:57, Yenibosna/Istanbul, Turcja

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Grzejnik do instalacji centralnego ogrzewania zasilany gorąca wodą i parą poniżej 120 oC ze zdalnego źródła ciepła (kotła lub podobnego)

Producent:
Ferro S.A. ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina

EN 442-1: 1995/A1:2003

Normalna moc cieplna (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/296/16/WINB

Szczelność (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Wytrzymałość na ciśnienie (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

245 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki CEM II/B-V 32,5 R POPULARNY
Data produkcji: 18.08.16 Zakład produkcyjny: COD POL 0407

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Przygotowanie betonów, prefabrykatów betonowych, zapraw, zaczynów, mieszanek i innych materiałów zawierających cement, z uwzględnieniem odpowiednich norm i przepisów przyjętych w miejscu stosowania

Producent:
INWESTOR Sp. z o.o., ul. Podmiejska 95, 44-207 Rybnik

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna ( nie spełnia)
-normowa (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr 1936/17

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6

Stałość objętości :
- rozszerzalność (spełnia)
-zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011 p.7
PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16

244 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R Cement portlandzki 32,5 R PROFESSIONAL LINE
data produkcji: 13-7-2016

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do betonowych wyrobów budowlanych

Producent:
ENERGO-BET I Sp. z o.o. Ul. Piłsudskiego 142, 05-091 Ząbki

PN-EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

Cementy powszechnego użytku (subrodziny) skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1763/16

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna (spełnia)
-normowa (spełnia)

PN- EN 196-1:2006

243 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki wapienny EN 197-1-CEM II/B-L 32,5 R data produkcji: 21.09.16 Zakład produkcyjny: Cementownia Kujawy w Bielawach, 88-192 Piechcin

CE

Przygotowanie betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
LAFARGE CEMENT S. A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia),
- normowa (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr 2057/16

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011 p.7

242 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Element murowy ceramiczny HD o wym. 250x120x65mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Cegielnia Polowa Borów 250x120x65-HD-P-20

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych: do wznoszenia ścian i murów konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcji kominowych, ścian działowych… do stosowania w murach narażonych na działanie warunków obojętnych …do murów zewnętrznych zabezpieczonych warstwą odpowiedniego tynku lub nieprzepuszczalnej okładziny.

Producent:
Jan Wojewoda i S-ka s.c. Cegielnia Polowa Borów, Borów 1A, 23-235 Annopol

PN-EN 771-1:2011 (EN-771-1:2011)

Wytrzymałość na ściskanie (średnia i znormalizowana):(spełnia)

PN-EN 772-1:2011

Sprawozdanie z badań nr 305/C/2016

Trwałość: odporność na zamrażanie - odmrażanie (nie spełnia)

PN-B-12012:2007

241 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 CEM II/B-V 32,5 R
Data produkcji: 12.07.2016 Zakład Cementownia Chełm ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm

CE

Przygotowanie betonu, zapraw zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych.

Producent:
CEMEX Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

EN 197-1:2011

Skład i składniki (spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1531/16

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna (spełnia)
-normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3 +A1:2011

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3 +A1:2011

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

PN-EN 196-2:2013-11

240 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cement CEM II/A-V 42,5 R
Data prod.: 06.08.2016 r.

CE

przygotowanie betonu, zaprawy zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
CEM-GOS ul. Jana Pietrusińskiego 19, 95-200 Pabianice

PN-EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

Cementy powszechnego użytku (subrodziny) Skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1715/16

Wytrzymałość na ściskanie (wczesna): (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11

zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

239 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8 Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

Praxa Siatka z włókna szklanego G-145
data produkcji: maj 2015
Zakład produkcyjny: Shucheng Industry Zone no 5, 231300 Shucheng City, Anhui Province, China

znak budowlany

Do zbrojenia ścian w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Producent:
SELENA S.A. ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław

AT-15-6484/2009 + Aneks nr 1, Aneks nr 2, Aneks nr 3

Masa powierzchniowa (nie spełnia)

ZUAT-15/V.03.2010

Sprawozdanie z badań nr 11/2016

238 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Siatka podtynkowa EUROWEK STANDARD 150g/m2
Zakład produkcyjny: Nasutów 200B, 21-025 Niemce
Oznaczenie partii: L160316P1Z2-1

znak budowlany

Zgodnie z aprobata techniczną: przeznaczona jest do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS).

Producent:
PROXIM Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Lucyny Herc 52

AT-15-6372/2015

Wymiary oczek w świetle, mm (nie spełnia)

ETAG 004:2013

Sprawozdanie z badań nr LZM01-01776/16/Z00NZM

Masa powierzchniowa, g/m2 (nie spełnia)

ETAG 004:2013

Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (nie spełnia)

ETAG 004:2013

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych: - wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)

ETAG 004:2013

237 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 N Data produkcji: 13.06.2016
Zakład produkcyjny: ul. Myśliborska 53 03-128 Warszawa

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji betonowych wyrobów budowlanych zgodnie z ZA.2 normy EN 197-1:2011

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KUBIMEX” Grzegorz Kubicki Dobrut 66 26-505 Orońsko

EN 197-1:2011

Skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1530/16

Wytrzymałość na ściskanie wczesna (spełnia)
normowa (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3 +A1:2011

Stałość objętości - rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3 +A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

236 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych, Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Folia budowlana BUD-FOL 0,30 typ A niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BUD-FOL 0,30
Nr partii/nr wałka 403;
data produkcji 10.09.2015;
zmiana produkcyjna 1, typ A
Zakład produkcyjny: ul. Otolińska 25 09-407 Płock

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – typ A;
do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – typ A

Producent:
OBR Spółka Akcyjna, 09-411 Płock ul. Chemików 5

PN-EN 13984:2013 (EN 13984:2013)
PN-EN 14909:2012 (EN 14909:2012)

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 (metoda A)

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01156/16/ Z00NZM wyd. 4

Wytrzymałość na rozdzieranie (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Opór dyfuzyjny pary wodnej (spełnia)

PN-EN 1931:2002 (metoda B )

Wytrzymałość na rozciąganie:
- maksymalna siła rozciągająca:
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu:
- wzdłuż (spełnia) - w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-2:2013-07 (metoda A )

Trwałość:
- wodoszczelność po sztucznym starzeniu (spełnia)
- wodoszczelność

PN-EN 1296:2002;
PN-EN 1928:2002 (metoda A)
PN-EN 1847:2010

235 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Cement portlandzki popiołowy o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: CEMENT PORTLANDZKI POPIOŁOWY CEM II/B-V 32,5 R - CEMENT 32/5 MONOLIT EXTRA

CE

Przygotowane betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
ENERGO-BET I Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 142, 05-091 Ząbki

PN-EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna (spełnia)
-normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr LZK01-01537/16/Z00NZK

czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

stałość objętości:
-rozszerzalność (spełnia)
-zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11E

zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11E

234 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury Ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy OPP
Brak oznaczenia partii Kod EAN: 5906489909009

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej

Producent:
Edmund Idkowiak „IDMAR” Zakład Produkcyjno-Usługowy ul. Zielona 1, Krosno, 62-050 Mosina

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 (EN 442-1:1995/A1:2003)

Normalna moc cieplna (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02, p.5.4.2

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/254/16/WINB

Szczelność (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4

233 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” , Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

Płyty styropianowe HYDROSTOP EPS P-100 grub. 100 mm
EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)2-WD(V)5
Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 21-09-16 320

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
DOM-STYR Z. Igies i Wspólnicy Sp. j. ul. Martyniaków 8, 43 – 603 Jaworzno

EN 13163:2012 + A1:2015

Opór cieplny:
opór cieplny (spełnia)
współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 246/16/413/M-1

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010
PN-EN 13501-1 + A1:2010

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
- odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (spełnia)

PN-EN 826:2013-07
PN-EN 1605:2013-07 Zestaw warunków 1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Nasiąkliwość wodą:
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (nie spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

232 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” , Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

Płyty styropianowe EPS 100-035 grub. 50 mm
EPS EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
12-09-16 20 37 115

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
DOM-STYR Z. Igies i Wspólnicy Sp. j. ul. Martyniaków 8, 43 – 603 Jaworzno

EN 13163:2012 + A1:2015

Opór cieplny:
opór cieplny (spełnia)
współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 245/16/412/M-1

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010
PN-EN 13501-1 + A1:2010

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
- odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (spełnia)

PN-EN 826:2013-07
PN-EN 1605:2013-07 Zestaw warunków 1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

231 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R
Data produkcji: 29.03.2016 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: przygotowanie zapraw, betonu, tynków, zaczynów i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
Rafał Kozłowski „RAFPOL” Budzisław Górny 2, 62-541 Budzisław Kościelny

PN-EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

Wytrzymałość na ściskanie (wczesna) (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr 1716/16

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

 

PN-EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

230 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
Laboratorium Materiałów Budowlanych
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS MIDA TOP PV 250 S5
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MIDA TOP PV250 S5 TN425848, ЦБ001782, ЦБ001753, ЦБ001446
Data produkcji: 22.07.16 zmiana 8 partia 4 578

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów

Producent:
OOO Zavod Technoflex 390042, r. Ryazan, Federacja Rosyjska, ul. Prizhelezno-dorozhnaya 5
upoważniony przedstawiciel producenta: Technonicol Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 13707: 2004+A2:2009

Substancje niebezpieczne:
- zawartość azbestu (spełnia)
- zawartość smoły węglowej (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999
PN-EN ISO 16000-9:2009,
ISO 16000-6:2011, PB LS-002/5/12-2011

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02317/16/Z00NZM wyd.2

 

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02317/16/Z00NZM wyd.2

Wodoszczelność (spełnia)

PN-1928:2002 (Metoda A)

Wytrzymałość na rozciąganie
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż, w poprzek (spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Odporność na uderzenie (nie spełnia)

PN-EN 12691:2007 (Metoda A)

Odporność na obciążenie statyczne (spełnia)

PN-EN 12730:2015-06 (Metoda A)

Giętkość (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Trwałość: odporność na spływanie po sztucznym starzeniu w temp. 100°C ± 10°C (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07
PN-EN 1110:2011
PN-EN 1296:2002

229 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R
data produkcji: 01.09.16; Zakład: Cementownia Górażdże w Choruli, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże

CE

Przygotowanie betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
Górażdże Cement S.A., Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże

EN 197-1 :2011

Wytrzymałość na ściskanie - wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr 142/17

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6

Stałość objętości :
- rozszerzalność (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011 p.7

228 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej. Zespół Laboratoriów Badawczych. Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska (LZF)
al. Korfantego 191, 40-153 Katowice

Płyty styropianowe Gamma Passive Fasada gr.100mm typ EPS S kod. wyrobu: EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)1-TR80 data produkcji – 26/04/2016
zakład produkcyjny: YETICO S.A. ul. Przemysłowa 5, 98-405 Galewice

CE

Zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych: Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań nie przenoszących obciążeń

Producent:
YETICO S.A. ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn

PN-EN 13163 +A1:2015-03 EN 13163:2012+A1:2015

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZF00-01599/16/Z00NZF

Opór cieplny: współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

227 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Flagowy styropian Icopal TERMO MUR EPS S 040 EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS100-DS(N)2- DS(70,-)2-TR100

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrób ze styropianu (EPS) produkowany fabrycznie. Do zastosowań nie przenoszących obciążeń.

Producent:
Icopal S. A., ul. Łaska 169-197, 98-220 Zduńska Wola

EN 13163:2012

Opór cieplny: współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002 + PN-EN 13163 + A1: 2015-03

Sprawozdanie z badań nr 378/T/2016 wydanie 2 z dnia 22.11.2016 r.

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie: wytrzymałość na zginanie (spełnia)
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07, metoda B

 

PN-EN 1607:2013-07

226 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe wym. 1250x600x100mm, o niepowtarzalnym kodzie wyrobu STB EPS 100 Hydro-Styromax Standard EPS EN 13163:2012 EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P5-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)3 Data produkcji: 25.03.2016 r.

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna budynków EN13163:2012

Producent:
Majewska -Szczypińska Sp. Jawna, ul. Lniana 9, 75-213 Koszalin

EN 13163:2012

Opór cieplny -opór cieplny (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 351/T/2016

Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie - naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody - nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

225 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Wełna szklana EUROVER F424 PLT MW-EN 13162-T2
Kod EAN: 8000552200257

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
EUROFIBRE S.p.A., Via G. Verdi 67- 37046 Minerbe (VR) miejsce prowadzenia działalności: Via Venier 52-30020 Marcon (VE)

EN 13162:2012

Opór cieplny: współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

PN-EN 12667-2002

Sprawozdanie z badań nr 390/T/2016

224 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych , Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

Płyty styropianowe Dalmatyńczyk dach-podłoga gr. 100 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DALMATYŃCZYK dach-podłoga EPS 60 EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2, data produkcji: 08.09.2016 r., identyfikacja wyrobu: 685/16

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
Termo Organika Sp. z o.o. ul. B. Prusa 33, 30-117 Kraków

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny: - opór cieplny (spełnia)
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

 

Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 12667:2002 + EN 13163:2012 +A1:2015 pkt 5.3.2

 

PN-EN 826:2013 pkt 7

 

PN-EN 12089:2013 pkt 7, metoda B

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02464/16/Z00NZF

223 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych , Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

Płyty styropianowe Dalmatyńczyk Plus fasada gr. 80 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DALMATYŃCZYK PLUS fasada EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 data produkcji: 18.08.2016 r., identyfikacja wyrobu: 579/16

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
Termo Organika Sp. z o.o. ul. B. Prusa 33, 30-117 Kraków

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny: - opór cieplny (spełnia) - współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia)

 

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 12667:2002 + EN 13163:2012 +A1:2015 pkt 5.3.2

 

PN-EN 12089:2013 pkt 7, metoda B

 

PN-EN 1607:2013 pkt 7

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02463/16/Z00NZF

222 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik stalowy płytowy bocznozasilany C22 600x1000 niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Grzejniki panelowe stalowe typu: C22, V22 z podanym rozmiarem grzejnika
Data produkcji: 01.06.2016

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Systemy grzewcze w budynkach

Producent:
Edmund Idkowiak Zakład Produkcyjno-Usługowy „IDMAR”, ul. Zielona 1, 62-050 Krosno

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna: - normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur wody i powietrza Φ30 (spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02 p. 5.4.2 metoda wagowa

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/281.2.a/16/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (nie spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.6

221 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy PREMIUM WHITE niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 780-100-44 Grzejnik aluminiowy członowy PREMIUM WHITE
Data produkcji: 08.03.2016, BCEI1439, nr partii 28
Zakład produkcyjny: ARMATOORA S.A., ul. Sandomierska 14, 37-400 Nisko

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Do instalowania w sposób trwały w konstrukcjach budowlanych, zasilanych wodą lub parą wodną o temperaturach poniżej 120oC ze zdalnego źródła energii

Producent:
ARMATURA KRAKÓW S.A., ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków

PN-EN 442-1:2015-02 (EN 442-1:2014)

Nominalna moc cieplna: - normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur wody i powietrza Φ30 (spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02 p. 5.4.2 metoda wagowa

Sprawozdanie z badań nr NB1452/CPR/281.1.a/16/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.6

220 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

Płyty styropianowe FASADA PREMIUM gładkie gr. 120 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: FASADA PREMIUM EPS-EN 13163-T1-L2-W2-SB5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80,
data produkcji: 07.09.2016 r. zakład produkcyjny: Zakład Produkcyjny w Chmielowie:
ul. Chemiczna 18, 39-442 Chmielów

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
IZOLBEX Sp. z o. o.,
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

EN 13163:2012

Opór cieplny: opór cieplny - (spełnia)
współczynnik przewodzenia ciepła – ( spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie:
wytrzymałość na zginanie – (spełnia)

 

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych - (spełnia)

PN-EN 12667:2002 + EN 13163:2012 pkt 5.3.2

 

PN-EN 12089:2013 pkt 7, metoda B

 

PN-EN 1607:2013 pkt 7

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02513/16/Z00NZF

219 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Cement portlandzki CEM I 42,5 R niepowtarzalny kod typu: Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R
data produkcji: 27.07.2016 Zakład Cementownia Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu, i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
CEMEX Polska Sp. z o.o. Ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie (wczesna i normowa):
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02119/16/Z00NZK

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości: - rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011 PN-EN 196-2:2013:11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013:11

218 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.; Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia V-BIT 5 250 S 52 SBS
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana kopolimerem SBS V-BIT 5 250 S52 SBS
ozn. partii/serii: 15/09/22

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

Producent:
Izobud sp. z o.o. ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

EN 13707: 2004+A2:2009

Wodoszczelność ( nie spełnia)

PN-1928:2002 (Metoda A)

Sprawozdanie z badań nr 73/H/2016 Wydanie II z dnia 21 października 2016 r.

Wytrzymałość na rozciąganie - maksymalna siła rozciągająca - wzdłuż (spełnia),
- w poprzek (spełnia);
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż (nie spełnia),
- w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość (spełnia)

PN-EN 1109:2013

Wytrzymałość na rozdzieranie ( gwoździem )
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Trwałość - odporność na spływanie w temp. 80°C (spełnia)

PN-EN 1110:2011

217 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Cement portlandzki CEM I 42,5 R niepowtarzalny kod typu: Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R
data produkcji: 24.06.2016 zakład produkcyjny LAFARGE CEMENT S.A. Cementownia Małogoszcz, ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu, i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
LAFARGE CEMENT S.A. Cementownia Małogoszcz, ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie (wczesna i normowa):
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02221/16/Z00NZK

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013:11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013:11

Strata prażenia (spełnia)

PN-EN 196-2:2013:11

Pozostałość nierozpuszczalna (spełnia)

PN-EN 196-2:2013:11

216 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia W400
długość 15 m, szerokość min. 1 m, gramatura 2,6± 0,6 kg/m2

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

Producent:
IZOBUD Sp. z o.o. ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

EN 13707:2004+A2:2009

Reakcja na ogień (spełnia)

 

Wodoszczelność (nie spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie: Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm wzdłuż (spełnia) w poprzek (spełnia) Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % wzdłuż (nie spełnia) w poprzek (spełnia)

 

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

 

PN-EN 1928:2002 Metoda A

 

PN-EN 12311-1:2001

 

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 248/H/2016

215 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Cement portlandzki CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R niepowtarzalny kod typu: Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
data produkcji: 29.06.2016 zakład produkcyjny LAFARGE CEMENT S.A. Cementownia Małogoszcz, ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu, i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
LAFARGE CEMENT S.A. Cementownia Małogoszcz, ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie (wczesna i normowa):
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02222/16/Z00NZK

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013:11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013:11

214 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa izolacyjna I333
długość 20 m, szerokość min. 1 m, gramatura 0,7± 0,1 kg/m2

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Do izolacji przeciwwilgociowej budynków, do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień

Producent:
IZOBUD Sp. z o.o. ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

EN 13969:2004 EN 13969:2004 /A1:2006

Reakcja na ogień (spełnia)

 

Wodoszczelność (nie spełnia)

 

Odporność na uderzenie (nie spełnia)

 

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie: Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % wzdłuż (nie spełnia)
w poprzek (spełnia)

 

Odporność na obciążenie statyczne (spełnia)

 

Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

 

PN-EN 1928:2002 Metoda A

 

PN-EN 12691:2007 Metoda A

 

PN-EN 1109:2013-07

 

PN-EN 12311-1:2001

 

PN-EN 12730:2002 Metoda B

 

PN-EN 12310-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 247/H/2016

213 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa zgrzewalna, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym V60 S42H ECO
Data produkcji: 23.08.2016 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia lub większych niż 1000 m2. Mocowanie metodą zgrzewania. Nie stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Producent:
Krovyelny zavod TechnoNICOL ul. Chapaeva 11, p. 19, 213760 Osipovichi, Białoruś
Upoważniony przedstawiciel producenta: Technonicol Sp. z o.o. , ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 (metoda A)

Sprawozdanie z badań nr 476/H/2016

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Giętkość (spełnia)

PN-EN 1109:2013

212 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa

Matizol Fundament SBS Super Montaż Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie włókniny poliestrowej
Data produkcji: 2016.08.23 Zmiana III/C Partia 06

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja przeciwwodna (typ T)

Producent:
Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych IZOLACJA – MATIZOL S.A. ul. 11 Listopada 32 38-300 Gorlice

EN 13969:2004 EN 13969:2004 /A1:2006

Wodoszczelność (spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie: Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)

 

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % wzdłuż (nie spełnia)
w poprzek (nie spełnia)

 

Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)

 

Giętkość (nie spełnia)

 

Odporność na uderzenie, mm (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

 

PN-EN 12311-1:2001

 

PN-EN 1109:2013-07

 

PN-EN 12691:2007 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr LZM02-02575/16/Z00NZM

211 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa

GORDACH EXTRA WZ PYE PV 250 S52 Super Montaż Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie włókniny poliestrowej modyfikowana SBS
Data produkcji: 2016.09.16 Zmiana I/C Partia 15

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Pokrycia dachowe jednowarstwowe lub wierzchnia warstwa pokryć dachowych

Producent:
Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych IZOLACJA – MATIZOL S.A. ul. 11 Listopada 32 38-300 Gorlice

EN 13707:2004 +A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie: Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm wzdłuż (spełnia) w poprzek (spełnia)

 

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % wzdłuż (nie spełnia) w poprzek (nie spełnia)

 

Giętkość (nie spełnia)

 

Odporność na uderzenie, mm (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

 

PN-EN 12311-1:2001

 

PN-EN 1109:2013-07

 

PN-EN 12691:2007 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr LZM01-02575/16/Z00NZM

210 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa Nexler Standard 30 (V60 S30)
Data produkcji: 31.08.2015 Godz. prod.: 13:10:20

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
•Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
•Izolacja wodochronna dachów
•Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień (Typ A)
•Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych (Typ A)

Producent:
IZOHAN Sp. z o.o. ul. Łużycka 2 81-963 Gdynia

EN 13707:2004 +A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004 /A1:2006

Wodoszczelność (spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie: Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)

 

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)

 

Wytrzymałość na rozdzieranie Wzdłuż (spełnia)
W poprzek (spełnia)
Giętkość (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

 

PN-EN 12311-1:2001

 

PN-EN 12310-1:2001

 

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie z badań nr LZM01-02685/16/Z00NZM

209 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Labolatorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

Membrana mdm® Ventia Power 180
Zakład produkcyjny: MDM NT sp. zo.o., ul. Bestwińska 143, 43-346 Bielsko-Biała data produkcji: 13.10.2015 oznaczenie serii/partii: 20154352

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych: Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych i ścian

Producent:
MDM S.A. ul. Bielska 206, 43-400 Cieszyn

PN-EN EN 13859-1:2010 (EN 13859-1:2010)
PN-EN EN 13859-2:2010 (EN 13859-2:2010)

Odporność na przesiąkanie wody (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.3 PN-EN 13859-2:2010 p.5.2.3

Sprawozdanie z badań nr 123/16/213/F-1

Giętkość (w temperaturze -40ºC) (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Przenikanie pary wodnej (spełnia)

PN-EN ISO 12572:2004 Zestaw warunków C

Reakcja na ogień (nie spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) - wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 Załącznik B PN-EN 13859-2:2010 Załącznik B

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (nie spełnia)
-maks. siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 Załącznik A PN-EN 13859-2:2010 Załącznik A

Odporność na sztuczne starzenie:
- związana z odpornością na przesiąkanie wody (spełnia)
- związana z właściwościami mechanicznymi przy rozciąganiu (spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.3, Załączniki A i C, PN-EN 13859-2:2010 p.5.2.3, Załączniki A i C

208 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej Zakład Fizyki Cieplnej Akustyki i Środowiska Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska Ul. Ksawerów 21 02-265 Warszawa

Papa asfaltowa zgrzewalna V60S42H ECO (TN 435304)
Partia 4680 Kod paskowy: 5908218382541
Data produkcji 26.07.16

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia lub większych niż 1000 m2. Mocowanie metodą zgrzewania. Nie stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Nie stosować pod uprawy roślinne

Producent:
Zavod Technoflex Prizheleznodorozhnaya 5, 390042 Ryazan Federacja Rosyjska.
Upoważniony przedstawiciel producenta: TechnoNicol Sp. z o.o. ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 13707:204+ A2:2009

Wodoszczelność: odporność na ciśnienie – (spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym – (spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym- (nie spełnia)

 

Giętkość w niskiej temperaturze- (nie spełnia)

 

Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - (spełnia)

 

Substancje niebezpieczne: obecność i rodzaj azbestu – (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

 

PN-EN 12311-1:2001

 

PN-EN 12311-1:2001

 

PN-EN 1109:2013-07 p.8.3

 

PN-EN 13707+A2:2012 PN-EN 1296:2002 PN-EN 1110:2011 p. 8.2

 

PB LS-008/1/09-1999

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02264/16/Z00NZM z dnia 20.12.2016r

 

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02264/16/Z00NZM z dnia 17.11.2016r.

207 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

IMPREFARB Zaprawa murarska
Zakład produkcyjny: DOMBUD RP ul. Szosa Rypińska 26 87-400 Golub Dobrzyń Data produkcji: 11.04.2016

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: zaprawa murarska według przepisu, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym

Producent:
DOMBUD RP Piotr Dąbrowski ul. Szosa Rypińska 26 87-400 Golub Dobrzyń

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

Wytrzymałość na ściskanie (nie spełnia)

PN-EN 1015-11:2001; PN-EN 1015-11:2001/A1:2007

Sprawozdanie z badań nr SB/281/16

Absorpcja wody (nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

206 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych
Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Papa asfaltowa zgrzewalna
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: V60 S42H AJ TN395053
Data produkcji: 16.08.2016r.
Data dostawy: 31.08.2016r.

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia lub większych niż 1000m2 Mocowanie metodą zgrzewania. Nie stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Nie stosować pod uprawy roślinne

Producent:
Producent: OOO Zavod Technoflex 390042, r. Ryazan, Federacja Rosyjska, ul. Prizheleznodorozhnaya 5
Upoważniony przedstawiciel: Technonicol Sp. z o.o, ul. Gen.L.Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)

 

Substancje niebezpieczne -obecność azbestu (spełnia)

PN-EN 1928:2002 (metoda A)

 

PN-EN 12311-1:2001

 

PB LS-008/1/09-1999

Sprawozdanie z badań nr LZM00-02644/16/Z00NZM

  Sprawozdanie z badań nr LZF00-02644/16/Z00NZM

205 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Cegła ceramiczna pełna
Element murowy ceramiczny pełny HD 250x120x65 kl. 15, o prostokątnym równoległościennym kształcie, element pełny
Rok produkcji: 2016 zególniono; data dostawy: 02.09.2015 r.; faktura VAT nr 4406/LM/2015; oznakowanie CE 2014 R. Sz. na każdym elemencie murowym

CE

wg deklaracji zgodności: do stosowania w murach konstrukcyjnych zabezpieczonych przed penetracją wody odpowiednią warstwą zaprawy tynkarskiej lub okładziną

Producent:
Cegielnia „ Karmelita” Z. Kokosza i Spółka. Spółka Jawna Kozłowo 16, 86-105 Świecie

PN-EN 771-1:2006 (wg deklaracji zgodności)

Trwałość
- odporność na zamrażanie-odmrażanie (nie spełnia)

PN-B 12012:2007

Sprawozdanie z badań nr 531/C/2016

Substancje niebezpieczne
-stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych (spełnia)

Procedura badawcza wg Poradnika ITB nr 455/2010

204 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK)
40-153 Katowice, Al. Korfantego 191

Cegła staropolska - cegła budowlana pełna HD 250x120x65 kategoria II
data produkcji: nie wyszczególniono; data dostawy: 02.09.2015 r.; faktura VAT nr 4406/LM/2015; oznakowanie CE 2014 R. Sz. na każdym elemencie murowym

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: element murowy ceramiczny przeznaczony do wykonywania muru zabezpieczonego

Producent:
Zakład Ceramiki Budowlanej „MOKRE” Dariusz Robak, Krzysztof Szymański. s.c. 05-250 Mokre k.Radzymina

PN EN 771-1:2011 (EN 771-1:2011)

Wytrzymałość na ściskanie -średnia (spełnia)

PN EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01642/16/Z00NZK

Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie (spełnia)

PN-B-12012:2007

203 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe FASADA CLASSIC niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ARBET/G/FC/EPS S /50; Oznaczenie serii produkcyjnej/partii: 30.08.2016 09:28 dN 50 mm;
Zakład produkcyjny: 63-800 Gostyń, Czachorowo 57

CE

Izolacja cieplna budynków

Producent:
Fabryka Styropianu „ARBET” Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk Sp. J., ul. Bohaterów Warszawy 32, 75-211 Koszalin

EN 13163: 2012+A1:2015

Opór cieplny:
- opór cieplny (spełnia),
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

 

PN-EN 1607:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 453/T/2016 (wydanie 2)

202 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R
Data produkcji: 11.06.2016 Zakład produkcyjny: Grupa AVISTA Sp. z o.o. Sulęcin Włościański 42B 07-303 Stary Lubotyń

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do betonowych wyrobów budowlanych

Producent:
Grupa AVISTA Sp. z o.o. Sulęcin Włościański 42B, 07-303 Stary Lubotyń

PN-EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

Skład i składniki (nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 1320/16

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia),
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3 +A1:2011

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia),
- zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3 +A1:2011

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11

PN-EN 196-2:2013-11

201 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Badań Kontrolnych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R (Cement portlandzki 32,5 PROFESSIONAL LINE)
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEM II/B-V 32,5 R
Worek 25 kg ozn. partii prod.: 21.07.2016-2

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Do sporządzania: betonów, prefabrykatów betonowych, zapraw, zaczynów, mieszanek i innych materiałów zawierających cement, z uwzględnieniem odpowiednich norm i przepisów przyjętych w miejscu stosowania

Producent:
ARTCEM Tępiński i Wspólnicy Sp. J., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

PN-EN 197-1 :2012 ( EN 197-1 :2011 )

Skład cementu (spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie z badań nr 130/17

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Początek czasu wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6

Stałość objętości :
- rozszerzalność (spełnia)
-zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011 p.7
PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16

200 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK) 40-153 Katowice, Al. Korfantego 191

Element murowy ceramiczny HD 250x120x65 – cegła pełna
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kategoria II, element murowy ceramiczny HD 250x120x65-cegła pełna- kl. 15 data produkcji: nie wyszczególniono

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: element murowy ceramiczny do murów niezabezpieczonych, a także do stosowania w murach zabezpieczonych

Producent:
Cegielnia "Łosie" s.c. Grzegorzewski Jacek, Grzegorzewska Katarzyna, 05-250 Radzymin, Łosie

PN EN 771-1:2011 (EN 771-1:2011)

Wytrzymałość na ściskanie: -średnia prostopadle do powierzchni kładzenia (spełnia)
-znormalizowana (spełnia)

PN EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr LZK00-02131/16/Z00NZK

Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie (nie spełnia)

PN-B-12012:2007

199 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Elementów Budowlanych Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ul. Ksawerów 21 02-656 Warszawa

Drzwi stalowe zewnętrzne pełne S-door, model ZELANDIA, 960x2050, prawe, kolor ZŁOTY DĄB
Partia z dnia 01.09.2016 Zakład produkcyjny: Nowa Wieś Rzeczna ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Drzwi zewnętrzne do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych

Producent:
„SPUTNIK” Tomasz Pastwa. ul. Zblewska 9, 83-200 Starogard Gdański

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Przepuszczalność powietrza (spełnia)

PN-EN 1026:2001

Sprawozdanie z badań nr LZE00-02581/16/ Z00NZE,
oraz
LZF00-02581/16/ Z00NZE

Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia)

PN-EN 12211:2001

Współczynnik przenikania ciepła (nie spełnia)

PN-EN ISO 12567-1 +AC:2010

198 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska (LZF) al. Korfantego 19, 140-153 Katowice Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska (LZF) ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

Płyty styropianowe HYDROSTOP EPS P-100 gr. 100 mm kod. wyrobu: EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)2-WD(V)5
data produkcji (wg oświadczenia producenta): 13.06.2016

CE

do izolacji cieplnej w budownictwie

Producent:
DOM-STYR Z. Igies i wspólnicy Sp.j. ul. Martyniaków 8, 43-603 Jaworzno

EN 13163:2012+A1:2015

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07, metoda B

Sprawozdanie z badań nr LZF01-01812/16/Z00NZF,
oraz
LZF02-01812/16/Z00NZF

Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (z uwagi na niepewność pomiaru wynik nie jest rozstrzygający)

PN-EN 826:2013-07

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
- opór cieplny (nie spełnia)
- grubość (spełnia)

PN-EN 12667:2002

 

PN-EN 823:2013-07

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia)

PN-EN 12087:2013-07

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji pary wodnej (nie spełnia)

PN-EN 12088:2013-07

197 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK) 40-153 Katowice, Al. Korfantego 191

Element murowy ceramiczny HD 250x120x65 – cegła pełna
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kategoria II, element murowy ceramiczny HD 250x120x65-cegła pełna-kl. 15 data produkcji: 18.04.2016 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: element murowy ceramiczny do murów niezabezpieczonych, a także do stosowania w murach zabezpieczonych

Producent:
Cegielnia "Łosie" s.c. Grzegorzewski Jacek, Grzegorzewska Katarzyna, 05-250 Radzymin, Łosie

PN EN 771-1:2011 (EN 771-1:2011)

Wytrzymałość na ściskanie:
-średnia prostopadle do powierzchni kładzenia (spełnia)
-znormalizowana (spełnia)

PN EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01935/16/Z00NZK

Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie (nie spełnia)

PN-B-12012:2007

196 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Elementów Budowlanych Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ul. Ksawerów 21 02-656 Warszawa

Drzwi stalowe zewnętrzne pełne S-door, model MALTA, 970x2050, prawe, kolor ZŁOTY DĄB
Partia z dnia 20.06.2016 Nr partii: 2015A29-01 Zakład produkcyjny: Nowa Wieś Rzeczna ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański

CE

Drzwi zewnętrzne do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych

Producent:
„SPUTNIK” Tomasz Pastwa. ul. Zblewska 9, 83-200 Starogard Gdański

EN 14351-1:2006+A1:2010

Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia)

PN-EN 12211:2001

Sprawozdanie z badań nr LZE00-02593/16/ Z00NZE

oraz

LZF00-02593/16/ Z00NZE

Przepuszczalność powietrza (spełnia)

PN-EN 1026:2001

Współczynnik przenikania ciepła (nie spełnia)

PN-EN ISO 12567-1+AC:2010

195 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (ob. Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki) Al. W. Korfantego 191, 40-153 Katowice

Element murowy z betonu kruszywowego, nazwa handlowa: pustak ścienny szalunkowy betonowy 500x300x240 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: 3/13/500/300/240 Data produkcji: 15.09.2015

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: do całkowitego wypełnienia drążeń betonem dla budownictwa mieszkaniowego I ogólnego (…)

Producent:
P.P.H.U. „PREBET” Wiesław Chwierut ul. Główna 28, Bielany, 32-651 Nowa Wieś

PN-EN 771-3:2011 (EN 771-3:2011)

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr LZK00-00908/16/Z00NZK

Absorpcja wody (nie spełnia)

PN-EN 772-11:2011

Trwałość: odporność na zamrażanie/ odmrażanie (spełnia)

PB LOK-B19307/1/08-2006

194 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. zo.o. Zakład Badań Laboratoryjnych Ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

Element murowy ceramiczny – nazwa handlowa: cegła budowlana pełna klasa 15 Kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEGIELNIA SIEDLESZCZANY 250-120-65-HD-P-15 Data produkcji: 30.04.2015

CE

Wg etykiety wyrobu: Element murowy ceramiczny przeznaczony do stosowania w murach zabezpieczonych

Producent:
Cegielnia Siedleszczany Łabuda Kazimierz i Łabuda Maria s.c. 39-432 Wrzawy 104

PN-EN 771-1:2011 (EN 771-1:2011)

Wymiary i odchyłki wymiarów (nie spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Sprawozdanie z badań nr 909A/III/2016

Wytrzymałość na ściskanie (nie spełnia)

PN-EN 772-1:2011

Absorpcja wody (nie spełnia)

PN-EN 772-21:2011

Trwałość: odporność za zamrażanie/ odmrażanie (spełnia)

PN-B-12012:2007

Substancje niebezpieczne: stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych (spełnia)

Poradnik ITB nr 455/2010

193 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o. Zakład Badań Laboratoryjnych Ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

Ceramiczny element murowy HD, pełny 250x120x65, nazwa handlowa Cegła pełna klasa 15 kategoria II data produkcji: sierpień 2015 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Do stosowania w murach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, z zastosowaniem zaprawy zwykłej – wewnętrznych I zewnętrznych

Producent:
Zdzisław Skibiak, Cegielnia w Jankowej, Cieniawa 203, 33-333 Ptaszkowa

PN-EN 771-1:2011 (EN 771-1:2011)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 772-21:2011

Sprawozdanie z badań nr 804/III/2016

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 772-1:2011+A1:2015

Trwałość: odporność na zamrażanie/ odmrażanie (spełnia)

PN-B-12012:2007

192 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, Al. W. Korfantego 191, 40-153 Katowice

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego GIAS XPS 300 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: GIAS XPS 300 polistyren ekstrudowany - 50mm XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-TR200-MU200-FTCI2, data produkcji: 23.09.2016 r. Zakład produkcyjny wyrobu: Parc Industrial Mija, Jud. Dambovita Com. IL Caragiale, Sos. Ploiesti - Targoviste 137255.

CE

Wyrób przeznaczony do izolacji cieplnej w budownictwie

Producent:
SC BIOTHERMXPS SRL, Sector 4, Sos. Berceni Nr 13, Bucuresti 041902, Romania (Rumunia).

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny
- opór cieplny - (spełnia)
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02569/16/Z00NZF

Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie:
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych ( spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN 826:2013-07

191 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa

Bloczek betonowy M6-380x240x120 mm – kl. 15 Element murowy zwykły kształtowany regularnie z betonu kruszywowego bez wgłębień i systemu złącz kategorii II Zakład prod. (wg danych na etykiecie): ul. Strefowa 5, 07-100 Węgrów Data produkcji: 09.06.2016

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: do stosowania na ściany fundamentowe w konstrukcjach murowych zabezpieczonych przed penetracją wody i bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych poprzez odpowiednią warstwę izolacji lub tynku

Producent:
Krysiak Jerzy "JUREX" Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowo-Detalicznego ul. Lipowa 99a, 08-300 Sokołów Podlaski

PN-EN 771-3:2011 (EN 771-3:2011)

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: Gęstość brutto w stanie suchym (spełnia)

PN-EN 772-13:2011

Sprawozdanie z badań nr 50/TL/2016

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 772-1:2011

190 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa

Element murowy silikatowy SILIKAT N24, kategoria I, N24/15/14, dł. 250 mm, szer. 240 mm, wys. 220 mm Partia produkcyjna: 40/Śr/2015 Zakład Produkcyjny: Zakład Jedlanka Jedlanka 2, 21-450 Stoczek Łukowski

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych bez lub z wypełnieniem spoin pionowych zaprawą

Producent:
Grupa SILIKATY sp. z o.o. Kruki, ul. Nowowiejska 33, 07-415 Olszewo Borki

PN-EN 771-2:2011 (EN 771-2:2011)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 772-21:2011

Sprawozdanie z badań nr 90/LB/2016

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 772-1:2011

189 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS Finnfoam FL300/60 (FL300/60P) Data produkcji: 30/04/2015 Oznaczenie partii: 9030930

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
UAB Finnfoam (300642584), Kokybés str. 5, Biruliškés v., LT-54469, Kaunas reg., Lithuania

EN 13164:2012

Opór cieplny
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 493/T/2016

Wytrzymałość na ściskanie
- naprężenie ściskające (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody
- nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu (spełnia)
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 (metoda 2A)

 

PN-EN 12088:2013-07

188 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS URSA XPS N-III grubość 60 mm wym. 1250 x 600 mm
niepowtarzalny kod identyfikacji wyrobu XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1 Partia: 2117586 06160103

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
URSA Deutschland GmbH,Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch, Niemcy

EN 13164:2012+A1:2015

Opór cieplny
- współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 434/T/2016

Wytrzymałość na ściskanie
-naprężenia ściskające (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (spełnia)

PN-EN 12088:2013-07

187 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa

Element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego gęstości 550, kategorii I o wymiarach 590x240x240 mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BK 550/2,5TLMA Data produkcji: 20.05.2016 Nr partii: 5

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Do stosowania w elementach nośnych i nienośnych we wszystkich rodzajach budynków (…)

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET sp. z o.o. ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo

EN 771-4:2011

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 772-1:2011

Sprawozdanie z badań nr 36B/TL/16

Stabilność wymiarowa - wartość skurczu pod wpływem wilgoci (spełnia)

PN-EN 680:2008

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych – gęstość brutto w stanie suchym (spełnia)

PN-EN 772-13:2001

Trwałość – odporność na zamrażanie/ odmrażanie (spełnia)

PN-EN 15304:2010

186 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa

Element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego gęstości 600, kategorii I o wymiarach 590x120x240 mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BK 600/3,0TLMA Data produkcji: 19.05.2016 Nr partii: 4

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Do stosowania w elementach nośnych i nienośnych we wszystkich rodzajach budynków (…)

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET sp. z o.o. ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo

EN 771-4:2011

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 772-1:2011

Sprawozdanie z badań nr 36A/TL/16

Stabilność wymiarowa - wartość skurczu pod wpływem wilgoci (spełnia)

PN-EN 680:2008

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych – gęstość brutto w stanie suchym (spełnia)

PN-EN 772-13:2001

Trwałość – odporność na zamrażanie/ odmrażanie (spełnia)

PN-EN 15304:2010

185 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej. Zespół Laboratoriów Badawczych. Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska LZF al. Korfantego 191 40-153 Katowice

płyty styropianowe EPS S NEOFASADA SUPER kod. wyrobu: EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 data produkcji – 27.06.2016

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
Neotherm Sp. J. Rafał Herzyk, Ireneusz Nowak ul. Pułaskiego 6 42-300 Myszków

PN-EN 13163:2013-05 EN 13163:2012

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: -wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) -wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

 

PN-EN 12089:2013-07, metoda B

Sprawozdanie z badań nr LZF00-01878/16/Z00NZF wydanie drugie

Opór cieplny: -współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) -opór cieplny (spełnia) - grubość (spełnia)

PN-EN 12667:2002

 

PN-EN 823:2013-07

184 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych Wejhera 18A, 80-346 Gdańsk

GIAS XPS 300 polistyren ekstrudowany, gr. 80 mm Zakład produkcyjny: Parc Industrial Mija, jud. Dambovita, Com. IL Caragiale, Sos. Ploesti – Targoviste (Rumunia) Oznaczenie partii: LOT A074

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna w budownictwie, produkcja płyt warstwowych, izolacja termiczna instalacji i urządzeń przemysłowych

Producent:
SC BRIOTHERMXPS SRL (Rumunia) Bucuresti, Sector 4, Sos. Berceni Nr. 13 (Centrala) Stefanetii de Jos, Sos. De Centura Nr. 6 (Adres do korespondencji)

EN 13164:2012 +A1:2015 (PN-EN 13164 +A1:2015-03)

Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
-opór cieplny (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 433/T/2016

Przepuszczalność wody – nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 metoda 2A

183 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych Wejhera 18A, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 gr. 50 mm Data: 2016-X-26 Numer partii produkcyjnej: 979

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna w budownictwie EN13163:2012 +A1:2015

Producent:
STB Koncept Sp. z o.o. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 Cięciwa 05-200 Wołomin

EN 13163: 2012+A1:2015

Opór cieplny: - współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 547/T/2016

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

182 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ul. Ksawerów 21, 00-656 Warszawa

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego na welonie szklanym – 7,5m x 1,0m x 4,2mm niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: V60 S42H AJ Data produkcji: 28.05.15; Zmiana (partia) 2

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia (…)

Producent:
Zavod Technoflex Ltd. Prizheleznodorozhnaya 5, 390042 Ryazan, Federacja Rosyjska upoważniony przedstawiciel producenta: Technonicol Polska Sp. z o.o. ul Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 13707:2004 +A2:2009

substancje niebezpieczne – obecność azbestu (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999

Ssprawozdanie z badań nr LZF02-02194/16/Z00NZF

181 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych Wejhera 18A 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe gładkie PASYWNA FASADA EPS 031 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: IZOBAU FASADA PASYWNA EPS 031 EPS -EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 gr. 150 mm Zakład produkcyjnyL01 Data produkcji 14.08.2015 r. Nr partii D652

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych: Izolacja cieplna w budownictwie wg. „EN 13163:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Producent:
LUBAU Sp. z o.o. S.K.A ul. Bukowińska 24a/83 02-703 Warszawa

EN 13163:2012

Opór cieplny: - opór cieplny (nie spełnia) - współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 181/T/2016 Wydanie 2 z dnia 14 lutego 2017

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
PN-EN 1607:2013-07

180 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych Wejhera 18A 80-346 Gdańsk;

GIAS XPS Polistyren Ekstrudowany w postaci płyt o wymiarach: 1250x525x100 [mm], niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GIAS XPS polistyren ekstrudowany grubość 100 mm, XPS-EN13164-T1-DS(70,90)5-DLT(1)5-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-TR200-MU 200-FT2 Zakład produkcyjny (wg etykiety): Comuna I.L.Caragiale, Sos Ploiesti – Targoviste, Parc Industrial Mija Data/Lot: 22.12.2015 1

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: Płyty GIASXPS są wykonane z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) i są stosowane jako izolacja termiczna w budownictwie. Izolacja termiczna ścian fundamentowych i piwnicznych. Izolacja termiczna fasad budynków. Izolacja termiczna dachów i tarasów. Produkcja płyt warstwowych. Izolacja termiczna podłóg zewnętrznych i wewnętrznych. Izolacja termiczna ścian wewnętrznych. Izolacja termiczna kolumn, słupów i pasów. Budowa chłodni

Producent:
SC BRIOTHERMXPS SRL Bucuresti, Sector 4, Sos. Berceni Nr. 13

EN 13164: 2012

Opór cieplny: - opór cieplny (nie spełnia) - współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 388/T/2016

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody: - nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 metoda 2A

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień (nie spełnia)

PN-EN ISO 11925:2010

179 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych Wejhera 18A 80-346 Gdańsk;

Płyta izolacyjna GIAS XPS – polistyren ekstrudowany gr. 50mm XPS - EN 13164 – T1- DS(70,90)5 –DLT(1)5 -CS(10/Y)300 – WL(T)0,7 –TR200 – MU200-FT2 “8C Briotherm XPS SRL”, Soseaua de Centura 4-6 Stafenstii de Jos Ilfow

CE

Wg dwu: izolacja termiczna ścian fundamentowych i piwnicznych, podłóg zewnętrznych i wewnętrznych, fasad budynków, ścian wewnętrznych, dachów i tarasów, kolumn, słupów i pasów, produkcja płyt warstwowych, budowa chłodni.

Producent:
RMXPS SRL, Bucuresti, Sector4, Sos. Berceni Nr 13 Rumunia

EN 13164: 2012

Opór cieplny: współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 346/T/ 2016 wydanie 1

 

Sprawozdanie z badań nr 346/T/ 2016 wydanie 2

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)
Przepuszczalność wody: nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07
PN-EN 12087:2013-07 (metoda 2A)

178 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Folia izolacyjna IZO-V, typ.A o grubości nominalnej 0,2mm (±40%) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: IZO-V 0,20 Nr partii: 597 Data produkcji: 27.11.2015

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej -TYP A Wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgo-ciowej-TYP A

Producent:
OBR S. A. 09-411 Płock, ul. Chemików 5

PN-EN 13984:2013 (EN 13984: 2013) PN-EN 14909:2012 (EN 14909:2012)

 

PN-EN 13984:2013 (EN 13984:2013)

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie z badań nr 36/H/2016

Wytrzymałość na rozciąganie -maksymalna siła wzdłuż spełnia -wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż nie spełnia -maksymalna siła w poprzek spełnia -wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek nie spełnia

PN-EN 12311-2:2013 Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) -wzdłuż spełnia -w poprzek spełnia

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej -opór dyfuzyjny pary wodnej nie spełnia

PN-EN 1931:2002 Metoda B

177 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ul. Ksawerów 21, 00-656 Warszawa

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej – 7,5m x 1,0m x 5,2mm niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PYE-PV250 S5 AJ-5 Data produkcji: 05.05.15; Zmiana (partia) 1

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów. (…)

Producent:
Zavod Technoflex Ltd. Prizheleznodorozhnaya 5, 390042 Ryazan, Federacja Rosyjska upoważniony przedstawiciel producenta: Technonicol Polska Sp. z o.o. ul Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 13707:2004 +A2:2009

substancje niebezpieczne – obecność azbestu (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999

Sprawozdanie z badań nr LZF01-02194/16/Z00NZF

176 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów

Betonowa kostka brukowa Nostalite gr 60 mm oranż Data produkcji: 19.04.2016 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: do budowy zewnętrznych ciągów ruchu pieszego i kołowego

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Elżbieta i Jerzy PATER Sp. z o.o. ul. Dębicka 52, 39-207 Brzeźnica

PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 (EN 1338:2003, EN 1338:2003/AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (spełnia)

PN-EN 1338:2005, załącznik F PN-EN 1338:2005/AC:2007

Sprawozdanie z badań nr BWINB/829/120901/16

175 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18 a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 60 040 Eko Dach/podłoga, gr. 40mm, bez frezu Kod opisu: EPS-EN 13163-T2-L3-W2-Sb2-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

CE

do izolacji cieplnej w budownictwie

Producent:
STYROKON Sp. z o.o. ul. J. Słowackiego 54, 42-230 Koniecpol

EN 13163:2012

Opór cieplny: - współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 249/T/2016

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie: naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925:2010

174 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Ferrocarbo Sp. z o.o. Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

Element murowy ceramiczny HD 250x120x65, kategoria II, cegła budowlana pełna klasa 15 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEGIELNIA POLOWA Brandwica 250x120x65-HD-P-15 Data paletyzacji: 14.12.2015

CE

Wg deklaracji własciwości użytkowych: Do wykonywania ścian I murów konstrukcyjnych, zewnętrznych I wewnętrznych konstrukcji kominowych, ścian działowych (…)

Producent:
Cegielnia Polowa Artur Śpiewak, Ewa Śpiewak s.c. ul. Orzeszkowej 32, Brandwica, 37-464 Stalowa Wola

PN-EN 771-1:2011 (EN 771-1:2011)

Wymiary i odchyłki wymiarów (nie spełnia)

PN-EN 772-16:2011

Sprawozdanie z badań nr 563B/III/2016

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN-EN 772-1:2011+A1:2015

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 772-21:2011

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: Gęstość brutto w stanie suchym (nie spełnia)

PN-EN 772-13:2001

Trwałość: odporność na zamrażanie/odmrażanie – 25 cykli (nie spełnia)

PN-B-12012:2007

173 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK) 40-153 Katowice, Al. Korfantego 191

Element murowy z betonu kruszywowego – bloczek betonowy 380x240x120 niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Prefabrykaty z betonu. Elementy murowe - Bloczki betonowe -380x240x120-MAŁRO-klasa 20 MPa partia: maj 2016r.

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do stosowania w konstrukcjach murowych- tynkowanych przenoszących obciążenia w budownictwie ogólnym. Elementy są przystosowane do wszystkich rodzajów ścian, w tym ścian jednowarstwowych, zewnętrznych warstw kominów, ścian szczelinowych, działowych, oporowych i ścian piwnic.

Producent:
ZPHU "MAŁRO" Małgorzata Dratwa, 44-153 Sośnicowice, ul. Smolnicka 10

PN-EN 771-3:2011 (EN 771-3:2011)

Wytrzymałość na ściskanie: (spełnia)

PN EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr Nr LZK00-02072/16/Z00NZK

172 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych Wejhera 18A 80-346 Gdańsk

Płyty do izolacji cieplnej EKOROLL MPR 044 KnaufInsulation spol. S r. o. Pod dolni drahou 110, 417 42 Krupka u Teplic, Česka republika.

CE

Wg. Deklaracji Właściwości Użytkowych: Izolacja cieplna budynków (ThlB)

Producent:
Knauf Insulation, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Niemcy

EN 13162:2012+ A1:2015

Opór cieplny: - opór cieplny (spełnia) - współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 519/T/2016

Klasa reakcji na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 1182:2010 PN-EN ISO 1716:2010

171 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów badawczych Laboratorium Badań Ogniowych ul. Przemysłowa 2 26-670 Pionki

 

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska LZF Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice

GIAS XPS 300 polistyren ekstrudowany - 50mm XPS-EN 13164-T1-DS-(70,90)-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-TR200-MU200-FTC12 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GIAS XPS 300 polistyren ekstrudowany - 50mm XPS-EN 13164-T1-DS-(70,90)-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-TR200-MU200-FTC12 Zakład produkcyjny: Parc Industrial Mija, Jud.Dambovita Com. I.L. Caragiale, Sos Ploiesti-Targoviste 137255 Oznaczenie serii: Data: 25.09.16 Lot. – A 161

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
RMXPS SRL, Sector4, Sos. Berceni Nr 13, Bucuresti 041902, Romania (Rumunia)

EN 13164: 2012+A1:2015

Reakcja na ogień (klasa reakcji na ogień EUROKLASA) (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

Sprawozdanie z badań nr LZP01-02677/16/Z00NZF

 

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02677/16/Z00NZF

Opór cieplny: Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

PN-EN 12667:2002

170 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” Al. W. Korfantego 193A 40-157 Katowice

płyty z wełny mineralnej skalnej PETRAFAS-M gr. 30 mm MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR15-WS-WL(P)-MU1 niepowtarzalny kod identyfikacyjny: PETRAFAS-M MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR15-WS-WL(P)-MU1 Data produkcji: 06.06.2016 zakład produkcyjny: PETRALANA S.A., ul. Konstytucji 74, 41-905 Bytom

CE

wg Deklaracji właściwości użytkowych: płyty z wełny mineralnej skalnej przeznaczone do izolacji termicznej obiektu budowlanego

Producent:
PETRALANA S.A. ul. Mazowiecka 11, 40-732 Katowice

PN- EN 13162:2013-05 (EN 13162:2012)

Opór cieplny: - opór cieplny (spełnia) - współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 238/16/401/1/M-1

Przepuszczalność wody: - krótkotrwała nasiąkliwość wodą (spełnia) - długotrwała nasiąkliwość wodą (spełnia)

PN- EN 1609:2013-07 Metoda A PN- EN 12087:2013-07 Metoda 1A

Przepuszczalność pary wodnej: - współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (spełnia)

PN- EN 12086:2013-07 Zestaw warunków C

Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

169 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki I Środowiska ul. Ksawerów 21 02-656 Warszawa

Papa asfaltowa termozgrzewalna MASTERBIT V60 S30 TN366205 TN366204 Data produkcji: 20.06.16 Zmiana 2 Partia 3 727

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia lub większych niż 1000 m2 Do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, płyt fundamentowych oraz innych elementów podziemnych (…)

Producent:
OOO «Zavod Technoflex» 390042, r. Ryazan, Federacja Rosyjska ul. Prizheleznodorozhnaya 5 Upoważniony przedstawiciel: Technonicol Sp. z o.o. ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 13707:2004 +A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006

Substancje niebezpieczne - obecność azbestu (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02069/16/Z00NZF

168 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki I Środowiska ul. Ksawerów 21 02-656 Warszawa

Papa asfaltowa zgrzewalna V60 S42H ECO TN435304 Data produkcji: 23.05.16 Zmiana 1 Partia 3 050

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia lub większych niż 1000 m2 (…)

Producent:
OOO «Zavod Technoflex» 390042, r. Ryazan, Federacja Rosyjska ul. Prizheleznodorozhnaya 5 Upoważniony przedstawiciel: Technonicol Sp. z o.o. ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

EN 13707:2004 +A2:2009

Substancje niebezpieczne - obecność azbestu (spełnia)

PB LS-008/1/09-1999

Sprawozdanie z badań nr LZF00-02067/16/Z00NZF

167 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty ze styropianu PRO-LAMBDA 032 frezowane, grafitowe, o wymiarach 1000x500x100 mm

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
PROMAX Sp. z o.o. Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Giebnia 25, 88-170 Pakość

PN-EN 13163:2013-05 (EN 13163: 2012)

Opór cieplny: współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 117/T/2016

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

166 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK) Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice

element murowy ceramiczny HD 250x120x65 cegła palona pełna klasa 15 data dostawy: 23.05.2016 r. kod CASTO:906639

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów i zewnętrznych kominów murowanych (…) do stosowania w murach zabezpieczonych

Producent:
Cegielnia polowa GORZYCE Krzysztof Cetnarski ul. Pączek Gorzycki 54, 39-432 Gorzyce (nazwa producenta wg etykiety i dwu: Cegielnia polowa GORZYCE Cetnarski Krzysztof i s-ka)

PN-EN 771-1:2011 (EN 771-1:2011)

wytrzymałość na ściskanie – średnia i znormalizowana (spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01700/16/Z00NZK

trwałość - odporność na zamrażanie/odmrażanie - 20 cykli (nie spełnia)

PN-B-12012:2007

165 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80 – 346 Gdańsk

Folia paroizolacyjna FOLA-PAR o wym. 2 m x 50 mb x 0,15 mm szerokość: 2 m, długość: 50 mb, grubość: 0,15 mm Partia: 2016-04-31 Data produkcji: 2016-04-27 Zakład produkcyjny: ul. Marii Skłodowskiej 73, 87 – 100 Toruń

CE

do regulacji przenikania pary wodnej

Producent:
NEXUS Sp. z o.o. ul. Szczecińska 28d, 72 – 123 Kliniska Wielkie

PN-EN 13984:2013- 06 (EN 13984:2013)

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002

Sprawozdanie z badań nr 348/H/2016

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem): - wzdłuż (spełnia) - w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310- 1:2001

Przenikanie pary wodnej (spełnia)

PN-EN 1931:2002

Wytrzymałość na rozciąganie: -maksymalna siła rozciągająca w kierunku wzdłuż (nie spełnia) -maksymalna siła rozciągająca w kierunku w poprzek (nie spełnia)

PN-EN 12311- 2:2013

164 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej. Zespół Laboratoriów Badawczych. Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska LZF al. Korfantego 191, 40-153 Katowice

płyty styropianowe EPS S NEOGRAPHITE FASADA 033 gr. 150 mm kod. wyrobu: EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 data produkcji – 24.06.2016, nr partii 355/16

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych - przeznaczony do izolacji cieplnej w budownictwie

Producent:
Rafał Herzyk, Ireneusz Nowak. Sp.j. ul.Pułaskiego 6 42-300 Myszków

PN-EN 13163:2013-05 EN 13163:2012

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07 PN-EN 12089:2013-07, metoda B

Sprawozdanie z badań nr LZF00-01876/16/Z00NZF

Opór cieplny: -współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) -opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Wymiary geometryczne liniowe – grubość – (spełnia)

PN-EN 823:2013-07

163 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” Al. W. Korfantego 193A, 40-157 Katowice

płyty styropianowe EPS Supor Thermo Plus Fasada EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 niepowtarzalny kod identyfikacyjny: swisspor C21/2016, typ wyrobu EPS S zakład produkcyjny: ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów, data produkcji: 26.04.2016

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
Swisspor Polska Sp. z. o.o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

EN 13163:2012

Opór cieplny: - współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) - opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

sprawozdanie z badań nr 130/16/221/2/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) - wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07 PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

162 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” Al. W. Korfantego 193A 40-157 Katowice

Polistyren ekstrudowany GIAS XPS gr. 100 mm niepowtarzalny kod identyfikacyjny: GIAS XPS polistyren ekstrudowany grubość 100 mm XPS EN 13164-T1-DS(70,90)5-DLT(1)5-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-TR200-MU200-FT2 Data produkcji: 10.06.2016 Zakład produkcyjny: Comuna I.L. Caragiale, Sos. Ploiesti- Targoviste, Parc Industrial Mija

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodne z zastosowaniem zharmonizowanym w specyfikacji technicznej, jak przewidziano przez producenta, płyty GIASXPS są wykonane z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) i są stosowane jako izolacja termiczna w budownictwie: izolacja termiczna ścian fundamentowych i piwnicznych, izolacja termiczna podłóg zewnętrznych i wewnętrznych, izolacja termiczna fasad budynków, izolacja termiczna ścian wewnętrznych, izolacja termiczna dachów i tarasów, izolacja termiczna kolumn, słupów i pasów, produkcja płyt warstwowych, budowa chłodni

Producent:
S.C. BRIOTHERMXPS SRL, Bucuresti Sector 4, Sos. Berceni Nr 13

SR EN 13164:2012 (EN 13164:2012)

Opór cieplny: - współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia) - opór cieplny (nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

sprawozdanie z badań nr 202/16/336/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie: - wytrzymałość na ściskanie (spełnia)

PN- EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody: - nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia)

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

161 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Inżynierii Lądowej „Labotest” Sp. z o.o. ul. Lwowska 36, 40-397 Katowice

Kruszywo naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg nazwa handlowa: Mieszanka Haller Odmiana 3 Partia nr 1 Miejsce Produkcji wyrobu: Zakład Przeróbczy HALDEX Szombierki ul. Zabrzańska 7, 41-907 Bytom

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: w budownictwie drogowym do budowy dolnych warstw nasypów komunikacyjnych

Producent:
FIRMA HALLER S.A. ul. Obroki 133, 40-833 Katowice

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2013-02-2963

Uziarnienie: - maksymalny wymiar ziarn Dmax - na sicie pozostaje ≤ 20% - przechodzi przez sito 0,075 mm (spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr 4 (raporty częściowe: K/40/11/16 771/2016 3898/III/16 LRM/Z16012/P16061-2/20160301/2 BCR/2/156/2016)

Zawartość innych składników organicznych – drewno, korzenie (spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Zawartość łupka powęglowego nieprzepalonego (spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Strata prażenia (600-6500C) (nie spełnia)

PN-S-02205:1998 PN-88/B-04481

Wskaźnik piaskowy (nie spełnia)

PN-S-02205:1998 BN-64/8931-01

Wilgotność naturalna (nie spełnia)

PN-EN 1097-5:2008

Wskaźnik nośności bezpośredni Wnoś (spełnia)

PN-S-02205:1998

Wskaźnik nośności po 4 dobach nasączania Wnoś z pęcznieniem liniowym z obciążeniem 3kN/m2 (spełnia)

PN-S-02205:1998

Zawartość siarczanów (w przeliczeniu na SO3) (spełnia)

PN-EN 196-2:2013

Promieniotwórczość naturalna: f1, f2 (spełnia)

Procedura BCR/ZLGIG/2-004, zgodna z poradnikiem ITB nr 455/2010

160 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe THERMO FASADA EXTRA EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-SS55-MU30 Gr. 100 mm Inny element identyfikujący – 23003K16 05:51:39 GR 100 mm

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
ARSANIT Sp. z o.o., ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

PN-EN 13163:2013-05 (EN 13163:2012)

Opór cieplny: - Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia) - Opór cieplny (nie spełnia) - Grubość (spełnia)

PN-EN 12667:2002 PN-EN 12667:2002 PN-EN 823:201

Sprawozdanie nr 237/T/2016

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - Wytrzymałość na zginanie (spełnia) - Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B PN-EN 1607:2013-07

159 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18a 80-346 Gdańsk

Płyty izolacyjne z polistyrenu o wymiarach 1250x6000 i grubości 80mm Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: psnd Nazwa handlowa: steinodur ®PSN SD Data produkcji: 18-08-2016

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
Steinbacher Izoterm Sp. z o.o., ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów

EN 13163:2012

Opór cieplny: -współczynnik przewodzenia cieplna spełnia

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 438/T/2016

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: -wytrzymałość na zginanie spełnia -wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych spełnia

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie: -naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu spełnia

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody -nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu nie spełnia

PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

158 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8

Zaprawa wyrównująca CEKOL ZW-04 CT-C25-F5 Termin przydatności: 02-2018 Symbol partii produkcyjnej i zakładu produkcyjnego: 16344 16:37/B

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Zaprawa służąca do wykonywania podkładów podłogowych oraz uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian i podłóg. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ma również zastosowanie do systemów ogrzewania podłogowego.

Producent:
CEDAT Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19

PN- EN 13813:2003 (EN 13813:2002)

Wytrzymałość na ściskanie (spełnia) Wytrzymałość na zginanie (spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/464/16

157 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Cement portlandzki CEM II/B-V 32,5 N niepowtarzalny kod typu: Cement portlandzki EN 197-1 CEM II/B-V 32,5 N data produkcji: 22.09.2016 zakład produkcyjny w Gostyninie, yl. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu, i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Producent:
IZOLBET Sp. z o.o. ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie (wczesna i normowa): - wczesna (nie spełnia) - normowa (nie spełnia)

PN-EN 196-1:2006

Sprawozdanie nr LZK00-02514/16/Z00NZK

Czas wiązania (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011

Stałość objętości: - rozszerzalność (spełnia) - zawartość SO3 (spełnia)

PN-EN 196-3+A1:2011 PN-EN 196-2:2013:11

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 196-2:2013:11

156 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział zamiejscowy w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „Izolacja” 40-157 Katowice, Al. W. Korfantego 193A

Mata z wełny szklanej Iso-Mata gr.100mm 011-WS1-DoP-14-w1 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 Oznaczenie serii: S160393 Zakład Produkcyjny: Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

CE

Do izolacji cieplnej w budownictwie (wg. deklaracji właściwości użytkowych).

Producent:
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16

EN 13162:2012

Opór cieplny: - współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) - opór cieplny(spełnia) - grubość (spełnia)

PN-EN 12667:2002 PN-EN 12667:2002 PN-EN 823:2013-07 metoda A

Sprawozdanie nr 178/16/290/M-1

Wskaźnik izolacyjności od dźwięków przenoszonych drogą bezpośrednią: - Opór przepływu powietrza (spełnia)

PN-EN 29053:2011 metoda A

Reakcja na ogień: - reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 1716:2010 Metoda tyglowa PN-EN ISO 1182:2010

155 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Wejhera 18, 80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
Docieplenie standard EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 grubość 120 mm Kod EAN: 5903424247011

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: izolacja cieplna w budownictwie - ściany

Producent:
Izolbet Sp. z o.o. ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

EN 13163:2012

Opór cieplny: - współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) - opór cieplny (spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 556/T/2016

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)

PN-EN 12089:2013-07, metoda B PN-EN 1607:2013-07

154 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki (LZK) al. Korfantego 19, 140-153 Katowice

Kostka brukowa Behaton grubość 6 cm niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: kostka brukowa STANDARD Zakład produkcyjny nr 6: ul. Łąkowa 26h, 47-400 Racibórz data produkcji: 31.07.2015 /1 data pakowania: 03.08.2015/1 nr serii 31, nr formy:139, nr etykiety: 167193

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: do zastosowań zewnętrznych, do wykończenia dróg przeznaczonych dla ruchu pieszego i kołowego (…)

Producent:
BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno

EN 1338:2003

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: (spełnia)

PN EN 1338:2005+AC:2007 Załącznik F

Sprawozdanie nr LZK00-02071/16/Z00NZK